YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek grondtoon authentiek tonica septiemakkoord drieklank grondligging akkoord trombone natuurlijke-stemming natuurlijke toonladder nauwe-ligging cultuur aliquottonen dubbelverminderd-septiemakkoord kunst emmelisch principaal jean-philippe rameau klein-septiemakkoord repercussie as-dur dominant octaaf cis grondakkoord oktaaf architectuur omkering bouwkunde ladder toon c atonale muziek toon tweedelige-liedvorm as moll tonaliteit boventoon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 57 voor - grondtoon - in 0.0076451301574707 seconden.

Grondtoon

Muziekbus - A. in de harmonieleer: de laagste akkoordtoon van een volgens tertsenbouw gereduceerde akkoordligging. Tonica bij de toonladder alsook de basistoon van een akkoord. De eerste toon van de toonladder en van de overeenkomstige toonsoort, waarnaar deze laatste is genoemd; de melodie streeft altijd weer naar haar grondtoon. ... grondtoon

                                                                                                                                           
drieklank
Muziekbus - Akkoord van drie noten, dat gevormd wordt door vanaf de grondtoon een terts en een kwint te stapelen. In de moderne muziek worden ook andere intervallen gebruikt; ik ga hier even niet op in. De gebruikelijke drieklanken zijn: Groot Gr. ... akkoord van drie noten, dat gevormd wordt door vanaf de grondtoon

                                                                                                                                           
Septiemakkoord
Muziekbus - Een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen: dominant septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem (C E G Bb) ( symbool C7) majeur (of: groot) septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem (C E G B) ( symbool Cmaj7) mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem(C Eb G Bb) ( symbool Cm7) mineur majeur (ook wel naamloos akkoord genoemd) (of: klein groot) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem (C Eb G B) ( symbool CmMaj7) halfverminderd septiem: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem (C Eb Gb Bb) ( symbool Cm7b5) verminderd septiem (of: dim): grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Eb Gb Bbb) ( symbool C°7) dubbelverminderd septiem: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Ebb Gb Bbb) (geen symbool want klinkt als omkering van dominant) hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem (C E Gb Bb) ( symbool C7b5) overmatig septiem: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem (C E G# B) ( symbool Cmaj7#5) overmatig dominant: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem(C E G# Bb) ( symbool C+7) Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca 1700. ... een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon

                                                                                                                                           
Tonica
Muziekbus - De grondtoon van een toonaard resp. de daarop gebaseerde drieklank. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze grondtoon gebouwd is ("eerste trap"). Bijna altijd het slotakkoord van een compositie en vaak ook het beginakkoord. ... de grondtoon

                                                                                                                                           
authentiek
Muziekbus - Authentiek (echt) worden genoemd: 1. de oude kerktoonsoorten waarbij de eerste toon tevens de grondtoon is. 2. de toonladder van grondtoon tot grondtoon. 3. de harmonische afsluiting ( cadens) van een muziekwerk of deel daarvan, waarbij de dominant harmonie voorafgaat aan de tonicaharmonie. ... 1. de oude kerktoonsoorten waarbij de eerste toon tevens de grondtoon

                                                                                                                                           
Grondligging
Muziekbus - De ligging van het akkoord, waarbij zijn grondtoon in de bas ligt. ... de ligging van het akkoord, waarbij zijn grondtoon

                                                                                                                                           
Nauwe-Ligging
Muziekbus - Nauwe Ligging De ligging van een akkoord kan omschreven worden als wijde ligging, nauwe ligging of gemengde ligging. Van een nauwe ligging bij een drieklank spreekt men wanneer de drie tonen zo dicht mogelijk bijelkaar liggen; oftewel de tweede toon ligt een terts boven de grondtoon en de derde toon een kwint boven de grondtoon. ... liggen; oftewel de tweede toon ligt een terts boven de grondtoon

                                                                                                                                           
Trombone
Trombone
Muziekbus - Christian Lindberg performances excerpts De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrompet genoemd) is een blaasinstrument en wordt tot het scherpe koper gerekend. Een trombone bestaat uit drie onderdelen; Een ketelvormig of V-vormig mondstuk. ... (overblazen), de zogeheten boventonen: 1 golf met lengte x (de grondtoon

                                                                                                                                           
Dubbelverminderd-Septiemakkoord
Muziekbus - Een klein septiemakkoord (bijvoorbeeld d f a c), waarvan de grondtoon d een halve toon verhoogd wordt: dis f a c. Door omkering van de grondtoon ontstaat f a c dis; dit is enharmonisch gelijk aan f a c es. ... een klein septiemakkoord (bijvoorbeeld d f a c), waarvan de grondtoon

                                                                                                                                           
aliquottonen
Muziekbus - Aliquottonen Bovenharmonische tonen van een grondtoon ... aliquottonen bovenharmonische tonen van een grondtoon

                                                                                                                                           
Toonladder
Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... voldoen in een bepaalde toonsoort. de toonsoort legt de grondtoon

                                                                                                                                           
akkoord
Muziekbus - [Lat.], samenklank van meerdere tonen. Men spreekt van een akkoord als drie of meer verschillende tonen zinvol samenklinken. Je kunt een akkoord op een staaf- of toetsinstrument spelen door steeds een toets of staaf over te slaan: c (d) e (f) g. ... wordt bepaald door de tertsenbouw, d.w.z. deze bestaat uit een grondtoon

                                                                                                                                           
Natuurlijke-Stemming
Muziekbus - De natuurlijke stemming gaat uit van de natuurlijke intervalverhoudingen. De reine of natuurlijke stemming, waarbij men uitgaat van kwint en grote terts. Volgens de natuurlijke stemming geldt: snaarlengte bovenkwint is 2/3 snaarlengte grondtoon en snaarlengte bovenoktaaf is 1/2 snaarlengte grondtoon. ... stemming geldt: snaarlengte bovenkwint is 2/3 snaarlengte grondtoon

                                                                                                                                           
Tonaliteit
Muziekbus - Het samenstel van krachten en verhoudingen van tonen, die tot één toonsoort behoren; grondtoon, mediant en dominant vormen in de toonsoort een tooncentrum, waarnaar de melodie steeds terugkeert; de tonaliteit berust op de consonantie en dissonantie van tonen. ... en verhoudingen van tonen, die tot een toonsoort behoren; grondtoon

                                                                                                                                           
Dominant
Muziekbus - Drieklank van de vijfde toon van de toonladder. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze vijfde toon gebouwd is, meestal als dominantseptiemakkoord. Het is na de tonica de belangrijkste toon van een toonladder. ... de vijfde toon van de toonladder (de bovenkwint), die na grondtoon

                                                                                                                                           
Repercussie
Muziekbus - a. toonherhaling, met name de bi- en tristropha en -virga in het gregoriaans; b.reciteertoon; c. modale Repercussie noemt men het interval, gevormd door grondtoon en dominans van een kerktoon (bijv. re-la, re-fa) of de melodische versiering hiervan tot fromules (bijv. ... c. modale repercussie noemt men het interval, gevormd door grondtoon

                                                                                                                                           
Jean-Philippe Rameau
Jean-Philippe Rameau
Muziekbus - portret van Rameau geschilderd door Greuze (Musée des Beaux Arts, Dijon) Jean-Philippe Rameau gedoopt 25.9.1683 in Dijon - gestorven 12.9.1764 in Parijs Frans componist en musicoloog Jean-Philippe Rameau, een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel, kreeg zijn muziekopleiding van zijn vader die organist was aan de Notre Dame in Dijon. ... van de akkoorden is een natuurlijk fenomeen; in iedere grondtoon

                                                                                                                                           
Tweedelige-Liedvorm
Muziekbus - Compositie, bestaande uit twee muzikale volzinnen. De eerste volzin sluit niet af op de grondtoon of tonica, maar op de dominant of, bij modulatie, in de dominanttoonsoort. De tweede zin sluit, uiteraard, weer af in de hoofdtoonsoort. ... twee muzikale volzinnen. de eerste volzin sluit niet af op de grondtoon

                                                                                                                                           
Oktaaf
Muziekbus - 1. de achtste stap in de diatonische toonladder, welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon 2. interval dat de afstand heeft van acht elkaar trapsgewijze opvolgende noten, met een inhoud van zes hele tonen. ... diatonische toonladder, welke trap dezelfde naam draagt als de grondtoon

                                                                                                                                           
Toon C
Muziekbus - c (notennaam), eerste toon van de toonladder van C gr. t. De grondtoon van de "gewone" majeurtoonladder, gespeeld op uitsluitend de witte toetsen van de piano. of 1. de naam van een noot (ook do), eerste toon van de toonladder van c; 2. ... c c (notennaam), eerste toon van de toonladder van c gr. t. de grondtoon

                                                                                                                                           
cis
Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... verhoogde c. 2. de afkorting voor de drieklank met cis als grondtoon

                                                                                                                                           
Klein-Septiemakkoord
Muziekbus - Klein Septiemakkoord Mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem (C Eb G Bb) ( symbool Cm7) ... klein septiemakkoord mineur (of: klein) septiem: grondtoon

                                                                                                                                           
Principaal
Muziekbus - 1. historische term uit de vijftiende-eeuwse orgelbouw en registratiekunst; de combinatie van twee 'geluiden'. Doof en Scherp, werd het principaal genoemd. Onder een 'dubbel principaal' verstond men een tweekorige stem bestaande uit open frontpijpen met pal daarachter gesloten pijpen van de halve lengte maar met dezelfde toonhoogte, die door hun wijdere mensuur de grondtoon van de frontpijpen versterken. ... maar met dezelfde toonhoogte, die door hun wijdere mensuur de grondtoon

                                                                                                                                           
Grondakkoord
Muziekbus - de grote terts drieklank, gebouwd op de grondtoon van de toonladder ... de grote terts drieklank, gebouwd op de grondtoon

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4