YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie raad van europa verenigde naties europese investeringsbank europese raad commissie lidstaten van de europese unie europese verdragen sp navo europees hof van justitie verdrag van lissabon eurocrisis begrotingsdiscipline en europese controle verdrag bbp groei- en stabiliteitspact europees verdrag eurocrisis door begrotingstekort en staatsschuld eurolanden dienstenrichtlijn verdrag inzake stabiliteit coordinatie en bestuur stabiliteit stabiliteitsverdrag fiscal compact lidstaten die de euro als munt hebben begrotingspact procedure voor buitensporige tekorten coordinatie en governance mogherini criteria van kopenhagen joegoslavie-tribunaal commissie-santer commissie-prodi wereldbank montenegro albanie olli rehn kallas, siim : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14434 voor - groei en stabiliteitspact - in 1.35965085029602 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU

Dit verdrag is in januari 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. ... zijn vastgesteld. die regels zijn weer gebaseerd op het groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Prodi (1999-2004)
Deze Europese Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. ... twaalf eu-lidstaten de euro ingevoerd. hierbij werd tevens het groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... beleid - hoofdinhoud dit beleid heeft als doel de economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?

Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel 'infinitieven' genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. ... vaardigheden, de te verrichten werkzaamheden, de te verwachten groei - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: de te verwachten groei of de te verwachte groei?

De te verwachten groei is juist. ... is juist: de te verwachten groei - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... nieuwe technieken, rekening houden met het milieu, economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... is gebaseerd op het derde meerjarenprogramma 'gezondheid voor groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... door denemarken, finland, duitsland en nederland. de snelst groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Werkgelegenheids- en sociaal beleid

Werkgelegenheid ... moeten maatregelen worden genomen om de volledige potentiele groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Visserijbeleid en Maritieme Zaken

De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... is. daaruit is op te maken dat deze industrie kan uit groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... integratie van de nationale economieen, zodat economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... om het visumbeleid flexibeler te maken en economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat betekent duurzaam in bijvoorbeeld duurzame vis, duurzame energie en duurzame chocola eigenlijk?

Duurzaam betekent onder meer 'geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast', 'het milieu zo min mogelijk belastend'. Kortom: 'relatief milieuvriendelijk’, 'grondstofbesparend'. ... te brengen" (bron: brundtland, vn-conferentie 1987) duurzame groei - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

"De Nederlandse economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei, volledig tot stilstand gekomen." Betekent deze zin dat er in het hele land niet meer wordt gewerkt?

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat er geen sprake meer is van economische bedrijvigheid als 'de economie tot stilstand is gekomen'. Maar stilstand heeft meer dan één betekenis. Van Dale (2005) omschrijft stilstand als "onderbreking of beëindiging van een voortgang of een ontwikkeling". ... economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

Dit pact moet zorgen voor vrede, democratie, eerbiediging van mensenrechten en welvaart in Zuidoost-Europa, door het bevorderen van regionale samenwerking. Ook biedt het een kader voor internationaal beleid om dit doel te bereiken. ... groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... (vicevoorzitter) liberaal, alde finland jyrki katainen banen, groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... de leiding van oud een gestaag opgaande lijn. het ledenaantal groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... middel van gerichte investeringen de structurele economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... de gedachte hierachter is vooral dat huidige (economische) groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Partij van de Arbeid had bij de verkiezingen van 12 september Diederik Samsom als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nederland sterker en socialer'. ... socialer'. de pvda wil een uitweg uit de crisis creeren door groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... voor alle burgers, met gelijke kansen voor iedereen. groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... pleit de partij voor het wijzigen van het stabiliteits- en groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... voor de bevordering van een evenwichtige economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... het voorzitterschap bekleedde. prioriteiten waren economische groei - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12