YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer griffier kamervoorzitter eerste kamercommissies interne organisatie eerste kamer huishoudelijke commissie eerste kamer tweede kamer tweede kamerleden fracties evenredige vertegenwoordiging eerste kamerleden college van senioren fractie huishoudelijke commissie presidium organisatie eerste kamer verenigde vergadering fractievoorzitters regering politieke partij kieswet recht van initiatief wetsvoorstel plenaire vergadering reglement van orde biografisch archief provinciale staten formatie vragenrecht reglementen van orde ek tweede kamervoorzitter ankie broekers-knol kabinet fractievoorzitter organisatie tweede kamer hoge colleges van staat grondwetsherziening van 1983 wijzigen recht van amendement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 105 voor - griffier - in 0.0130949020385742 seconden.
Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer
De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt de commissie toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. ... bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)
Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. ... van de eerste kamer kunnen de vergaderingen bijwonen. de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent zowel een politieke als een ambtelijke organisatiestructuur. Onder de politieke organisatie vallen de diverse fracties, de commissies en het College van Senioren (het 'dagelijkse bestuur'). ... functioneren van de kamer. aan het hoofd daarvan staat de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... aan het hoofd van de interne ambtelijke organisatie staat de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... kamer is in handen van de griffie, die wordt geleid door de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... dienst van de eerste kamer, met eveneens aan het hoofd de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... verenigde vergadering. de voorzitter wordt bijgestaan door de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... dienst van de eerste kamer, met eveneens aan het hoofd de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... door een omvangrijke ambtelijke dienst, met aan het hoofd de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissies
De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. ... in de kamer. iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wijze van stemmen in Eerste Kamer
De Eerste Kamer kan via een stemming een besluit nemen. Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat over een (wets)voorstel afgerond is, stelt de voorzitter voor tot stemming over te gaan. ... heeft. hoofdelijk bij hoofdelijke stemming leest de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Griffier Eerste Kamer

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Griffier Tweede Kamer

De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er dertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. De huidige griffier, Renata Voss, is de veertiende griffier. ... griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D. Veegens
Rechtsgeleerde die na redacteur van de Staatscourant te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde Griffier van de Tweede Kamer was. Schreef enkele historische werken. Door de universiteiten van Leiden en Utrecht geëerd met een eredoctoraat. ... te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Interne organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. ... tweede kamerleden. aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. R.G.K. (Renata) Voss
Renate Voss (1963) is sinds 1 september 2015 griffier van de Tweede Kamer. Sinds 1 juli was zij al opvolgend griffier. Mevrouw Voss was daarvoor lid van het college van bestuur van ROC Albeda College in Rotterdam en werkte eerder als hoofdinspecteur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ... - hoofdinhoud renate voss (1963) is sinds 1 september 2015 griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Interne organisatie Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... eerste kamerleden. aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H. Zillesen
Amsterdamse advocaat die lange tijd als griffier aan de Eerste Kamer verbonden was. Werkte daarvoor als commies-griffier bij de Tweede Kamer. Bij zijn afscheid prees voorzitter Van Voorst tot Voorst zijn kunde om kernachtig beschouwingen samen te kunnen vatten. ... zillesen - hoofdinhoud amsterdamse advocaat die lange tijd als griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton
Geert Jan Hamilton (1952) is sinds 1 september 2006 Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hamilton was directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekleedde daarvoor een aantal functies bij Zorgverzekeraars Nederland en diens rechtsvoorganger de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. ... geert jan hamilton (1952) is sinds 1 september 2006 griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. de Vries Azn.
Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... het provinciale bestuur van noord-holland, als gedeputeerde en griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
aanspreekvorm
Aanspreekvorm ... (plv.) procureur-generaal, (plv.) advocaat-generaal, griffier - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... in de tweede helft van de negentiende eeuw. begon als commies- griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H. (Manon) Fokke
Manon Fokke (1976) was van 20 september 2012 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, onderbroken door haar zwangerschapsverlof van 22 september 2015 tot 12 januari 2016. Mevrouw Fokke was fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Maastricht en griffier van de Universiteitsraad. ... van de pvda in de gemeenteraad van maastricht en griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. als oud- griffier - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 218