YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur gregoriaanse muziek kunst middeleeuwse-muziek middeleeuwse byzantijnse muziek byzantijnse gregoriaanse-zang franse-muziek italiaanse italiaanse-muziek taal literair mis a.d. franse muziekgeschiedenis requiem chant architectuur hoofdletter of kleine letter accentus plain-chant gregoriaans-koraal franco-vlaamse-school n.s. ligatuur fa-sleutel bouwkunde ildebrando pizzetti organum lorenzo perosi orgelsymfonie-saint-saens schola-cantorum toonladder charles bordes koraal flor peeters ottaviano petrucci : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6146 voor - gregoriaanse muziek - in 0.287473917007446 seconden.

Gregoriaanse muziek

Muziekbus - De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West- Europa. ... gregoriaanse

                                                                                                                                           

Muziek

Muziekbus - (Latijns/ Grieks) In de Griekse oudheid bedoelde men met muziek in de eerste plaats het geheel van muzische kunsten, d.w.z. zowel de dichtkunst en danskunst als de toonkunst. Eerst later beperkte men het tot het gebied van de toonkunst. ... muziekgeschiedenis onderscheidt men de volgende tijdperken: gregoriaanse

                                                                                                                                           

Middeleeuwse-Muziek

Muziekbus - Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouveres, de niet- gregoriaanse

                                                                                                                                           

Byzantijnse Muziek

Muziekbus - kerkmuziek van het Oost- Romeinse keizerrijk van ca 527 tot 1453; te vergelijken met de Gregoriaanse muziek in het West- Romeinse rijk. ... romeinse keizerrijk van ca 527 tot 1453; te vergelijken met de gregoriaanse

                                                                                                                                           

Gregoriaanse-Zang

Muziekbus - officiële liturgische zang van de westerse r.k. kerk, ontstaan tussen de 4de en de 5de eeuw van onze jaartelling en definitief geregeld en vastgelegd door paus Gregorius I tussen 590 en 604; de zang is eenstemmig, vrij ritmisch en diatonisch volgens de oude kerktoonsoorten. ... gregoriaanse

                                                                                                                                           

Franse-muziek

Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... ontwikkelde zich, waarschijnlijk door inwerking van de gregoriaanse

                                                                                                                                           

Italiaanse-muziek

Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... van de lauda groeide het oratorium. in lauda's worden zelden gregoriaanse

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... door karel de grote, waarvan het wezenlijke onderdeel de gregoriaanse

                                                                                                                                           

muziekgeschiedenis

Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... geheugensteun, de ritmische structuur is niet gegeven. het gregoriaanse

                                                                                                                                           
chant
Muziekbus - Het rhythmisch spreken of het zingen van woorden of geluiden, vaak hoofdzakelijk op één of twee hoogtes of tempo's met de naam reciterende toon. Chants kunnen zich beperken tot een eenvoudige melodie met een beperkte reeks van noten tot een zeer complexe muzikale structuur met inbegrip van herhaling van muzikale subfrases, zoals grote responsories en offertorium van de gregoriaanse muziek. ... subfrases, zoals grote responsories en offertorium van de gregoriaanse

                                                                                                                                           
Requiem
Muziekbus - Mis, waarvan de tekst is aangepast voor een uitvaart. Muziek voor de r.k. dodenmis-liturgie. Genoemd naar de tekst van de introïtus: " Requiem aeternam.." (= "eeuwige rust..."). Vanaf de 15e eeuw is het requiem ook meerstemmig gecomponeerd en, in tegenstelling tot "gewone" missen, zowel het ordinarium als het proprium. ... clemens non papa of p. de la rue nog sterk gebonden aan de gregoriaanse

                                                                                                                                           
Plain-Chant
Muziekbus - Plain Chant ( Frans; Latijn: cantus planus; Engels plainsong), noemt men de eenstemmige niet gemensureerde muziek, zowel van het gregoriaans en de niet gregoriaanse liturgieën, als van de latere Latijnse monodie, bijvoorbeeld de plain- chant musical van Henry Dumont (1610-1684). ... gemensureerde muziek, zowel van het gregoriaans en de niet gregoriaanse

                                                                                                                                           
accentus
Muziekbus - Accentus 1. in de Gregoriaanse muziek de beklemtoning van een lettergreep bij recitatief-gezangen; 2. in de 16de eeuw aanduiding voor recitatiefgezangen in het algemeen.. ... accentus 1. in de gregoriaanse

                                                                                                                                           
Gregoriaans-Koraal
Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... latijns koorgezang van de katholieke liturgie. onder het gregoriaanse

                                                                                                                                           
Ligatuur
Muziekbus - Ligatura is, a. in het gregoriaanse kwadraatschrift de binding van twee of meer bijeenhorende noten tot een groep. b. in de mensurale muziek eveneens een samenbinding van meer noten, waarbij evenwel de vorm van de ligatuur en de plaats van een noot in de ligatura van invloed waren op de duur van de betrokken noot. ... ligatura is, a. in het gregoriaanse

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... internationale stijl sinds de opgelegde eenvormigheid van de gregoriaanse

                                                                                                                                           
Fa-Sleutel
Muziekbus - Sleutel in Gregoriaanse muziek, staande op de 3e lijn van de notenbalk, die de fa fixeert. ... sleutel in gregoriaanse

                                                                                                                                           
Koraal
Muziekbus - Protestants kerklied, ingevoerd door Luther in de 16de eeuw. De melodieën voor het koraal werden ontleend aan het Gregoriaans, het volkslied en het kunstlied, het vóór-protestantse, geestelijke, Duitse lied ofwel nieuw gecomponeerd. ... geschiedenis oorspronkelijk is een koraal de eenstemmige gregoriaanse

                                                                                                                                           
Orgelsymfonie-Saint-Saens
Muziekbus - Orgelsymfonie Saint Saens Orgelsymfonie, bijnaam van de symfonie Nr. 3 in c-klein op. 78 voor orgel, paino vierhandig en groot orkest van Camille Saint-Saëns. De symfonie Nr. 3 in c-klein op. 78 van Camille Saint-Saëns behoort tot de belangrijkste symfonische werken van de negentiende eeuwse Franse muziek. ... het hoofdthema vertoont daarnaast een overeenkomst met het gregoriaanse

                                                                                                                                           
Societe-nationale-de-musique-francaise
Muziekbus - Société nationale de musique française De Franse muzikale renaissance wordt over het algemeen geacht te zijn begonnen in 1871, bij de oprichting van de Société nationale de musique française aan het eind van de Frans- Duitse oorlog. ... bedoeling aankomende kerkmusici volgens de gezuiverde gregoriaanse

                                                                                                                                           
Franse-Kosmopolitische-traditie
Muziekbus - Franse Kosmopolitische traditie Zij die, gelijk Franck en diens leerling d'Indy, aan de klassieke vorm schema's wilden blijven vasthouden. 1871: Société Nationale de Musique française De Franse muzikale renaissance wordt over het algemeen geacht te zijn begonnen in 1871, bij de oprichting van de Société nationale de musique française aan het eind van de Frans- Duitse oorlog. ... bedoeling aankomende kerkmusici volgens de gezuiverde gregoriaanse

                                                                                                                                           

Kerkmuziek

Muziekbus - composities voor het liturgische kader. Tot het einde van de 9e eeuw bestond de kerkmuziek uit het eenstemmige Gregoriaanse gezang. Daarna deed de meerstemmigheid haar intrede. De eerste bij naam bekende componisten van kerkmuziek vindt men in de 12e eeuw; hun scheppingen worden onder het begrip ars antiqua ondergebracht. ... einde van de 9e eeuw bestond de kerkmuziek uit het eenstemmige gregoriaanse

                                                                                                                                           
Organum<#>Parallel Organum<#>Melismatisch Organum<#>Organum
Muziekbus - De eerste meerstemmige stukken noemt men organum. De oudste vorm is het zogenaamde parallel organum ( vanaf ca 800 ), hierbij zingt men in parallelle kwarten, waarbij de bovenstem de oorspronkelijke melodie zingt en de onderstem, een kwart lager, de toegevoegde. ... organum ( vanaf ca 1100 )wordt de oorspronkelijke ( gregoriaanse

                                                                                                                                           
Ottaviano Petrucci
Muziekbus - Italiaanse drukker, geboren op 18 juni 1466 – overleden op 7 mei 1539. Van Petrucci wordt aangenomen dat hij in 1501 de eerste muziekdruk heeft laten uitgaan die met beweegbare lettervormen gezet werd, met name de: Harmonice Musices Odhecaton, een verzameling chansons. ... echt internationale muzikale stijl sinds de vereniging van de gregoriaanse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8