YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek gregoriaans-koraal koraal cultuur vox-principalis mis organum gregoriaans choral design koraalbewerking bloedkoraal gregoriaanse muziek middeleeuwse cantus indirectum middeleeuwse-muziek protestantse protestantse-kerkmuziek kerktoonsoort cephalicus cantus planus ancus epiphonus franse muziekgeschiedenis antifoon antofonaal gregorius franse-muziek episema franse kerkmuziek figureren cantus firmus motet rammelaar rinkelbel variatievorm rammelaars koraalcantate namen rinkelbellen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 101 voor - gregoriaans koraal - in 0.0159800052642822 seconden.

Gregoriaans-Koraal

Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... gregoriaans

                                                                                                                                           

Koraal

Muziekbus - Protestants kerklied, ingevoerd door Luther in de 16de eeuw. De melodieën voor het koraal werden ontleend aan het Gregoriaans, het volkslied en het kunstlied, het vóór-protestantse, geestelijke, Duitse lied ofwel nieuw gecomponeerd. ... eeuw. de melodieen voor het koraal werden ontleend aan het gregoriaans

                                                                                                                                           
Vox-Principalis
Muziekbus - Vox Principalis benaming voor de bovenstem in het Middelleeuwse organum. De vox principalis is de gegeven bovenstem van het organum, die meestal uit een gregoriaans koraal is ontnomen. ... is de gegeven bovenstem van het organum, die meestal uit een gregoriaans

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... door karel de grote, waarvan het wezenlijke onderdeel de gregoriaans

                                                                                                                                           
Organum<#>Parallel Organum<#>Melismatisch Organum<#>Organum
Muziekbus - De eerste meerstemmige stukken noemt men organum. De oudste vorm is het zogenaamde parallel organum ( vanaf ca 800 ), hierbij zingt men in parallelle kwarten, waarbij de bovenstem de oorspronkelijke melodie zingt en de onderstem, een kwart lager, de toegevoegde. ... organum ( vanaf ca 1100 )wordt de oorspronkelijke ( gregoriaans

                                                                                                                                           

Gregoriaans

Muziekbus - eenstemmige koorzang uit de katholieke liturgie ... gregoriaans

                                                                                                                                           
choral
Muziekbus - Choral koraal ... gregoriaans

                                                                                                                                           
Middeleeuwse-Muziek
Muziekbus - Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het gregoriaans

                                                                                                                                           

Koraalbewerking

Muziekbus - is een bewerking van een koraalmelodie voor orgel, koor, orkest of andere combinaties. Hoewel in de 13de en de 15de eeuw omspeling en imitatie van kerkelijke melodieën al gebruikelijk waren, wordt met koraalbewerking in engere zin bedoelt, de bewerking van het protestantse koraal in verschillende vormen: het eenvoudige meerstemmige koraal (noot tegen noot); figuratie in één of meer stemmen met het koraal als cantus firmus (gefigureerd koraal); canonisch (koraalcanon); fugatisch (koraalfuga). ... gregoriaans

                                                                                                                                           

bloedkoraal

Kunstbus - Edelkoraal Koraal is een verzamelnaam voor verschillende zeedieren van de klasse Anthozoa. Het zijn diertjes van maar een paar millimeter die, met hun tentakelkrans, wel wat lijken op een zee-anemoon, zie ook neteldieren. ... gregoriaans

                                                                                                                                           
cantus indirectum
Muziekbus - Cantus Indirectum zie ' Gregoriaans ... indirectum cantus indirectum zie ' gregoriaans

                                                                                                                                           

Gregoriaanse muziek

Muziekbus - De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West- Europa. ... gregoriaans

                                                                                                                                           
antifoon
Muziekbus - Antifoon 1. wisselzang tussen twee zangkoren ( Gregoriaans-liturgische benaming). 2. overdrachtelijk gebruikt voor aanduiding van elke muzikale structuur waarbij groepen van stemmen elkaar afwisselen in tegenstelling tot de afwisseling van solostem en groep van stemmen, het responsoriaal. ... antifoon 1. wisselzang tussen twee zangkoren ( gregoriaans

                                                                                                                                           
ancus
Muziekbus - Ancus Groep van drie tonen in het Gregoriaans ... ancus groep van drie tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... ontwikkelde zich, waarschijnlijk door inwerking van de gregoriaans

                                                                                                                                           
episema
Muziekbus - Episema Ritmisch teken in het Gregoriaans ... episema ritmisch teken in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Franse Kerkmuziek
Muziekbus - 1e helft 16e eeuw Parodiemis De kerkmuziek bood enige tijd weerstand aan de veranderingen van de renaissance. Een aantal componisten neigde zelfs tot een terugkeer naar de ononderbroken contrapuntische stijl van Ockeghem, bij wijze van reactie op de zeer persoonlijke en gedurfde experimenten van Obrecht en Josquin. ... van polyfone modellen: de parodiemis. nog steeds lag het gregoriaans

                                                                                                                                           
Protestantse-kerkmuziek
Muziekbus - Protestantse kerkmuziek Maarten Luther, was behalve theoloog ook musicus. Ook hij vond dat kerkmuziek soms zo ingewikkeld was dat ze de aandacht afleidde van de tekst. Ook hij stelde een vereenvoudiging voor. ... (bij luther dus in het duits). tevens werden middeleeuwse gregoriaans

                                                                                                                                           
cantus planus
Muziekbus - Cantus Planus Eenstemmig Gregoriaans gezang. ... planus cantus planus eenstemmig gregoriaans

                                                                                                                                           
antofonaal
Muziekbus - Antofonaal zie ' antifonarium' en ' Gregoriaans ... antofonaal zie ' antifonarium' en ' gregoriaans

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... versieringen, zodat slechts de belangrijkste tonen overbleven. gregoriaans

                                                                                                                                           
Gregorius
Muziekbus - Paus Gregorius I (de heilige Gregorius de Grote) 64ste paus van de Katholieke Kerk, geboren omstreeks 540 in Rome, gestorven 12 maart 604 in Rome. Hij was zes jaar lang pauselijk gezant te Constantinopel voor hij in 590 tot paus werd verkozen. ... de kerk. de naam van gregorius de grote leefde voort in het gregoriaans

                                                                                                                                           
epiphonus
Muziekbus - Epiphonus Groep van twee tonen in het Gregoriaans ... epiphonus groep van twee tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
cephalicus
Muziekbus - Cephalicus Groep van twee tonen in het Gregoriaans ... cephalicus groep van twee tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8