YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek gregoriaans gregoriaans-koraal cultuur middeleeuwse-muziek cantus indirectum gregoriaanse muziek middeleeuwse franse kerkmuziek episema muziekgeschiedenis cephalicus kerktoonsoort cantus planus antifoon franse antofonaal epiphonus franse-muziek ancus gregorius healy willan plain-chant sequentia responsoriaal psalmodie responsorium norbert rosseau schola-cantorum repercussie jan nieland giulio bas eenstemmigheid halleluja kurt bikkembergs vox-principalis literair boris pasternak graduale koraal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 71 voor - gregoriaans - in 0.0112459659576416 seconden.

Gregoriaans

Muziekbus - eenstemmige koorzang uit de katholieke liturgie ... gregoriaans

                                                                                                                                           

Gregoriaans-Koraal

Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... gregoriaans

                                                                                                                                           
Middeleeuwse-Muziek
Muziekbus - Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het gregoriaans

                                                                                                                                           
cantus indirectum
Muziekbus - Cantus Indirectum zie ' Gregoriaans ... indirectum cantus indirectum zie ' gregoriaans

                                                                                                                                           

Gregoriaanse muziek

Muziekbus - De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West- Europa. ... gregoriaans

                                                                                                                                           
antifoon
Muziekbus - Antifoon 1. wisselzang tussen twee zangkoren ( Gregoriaans-liturgische benaming). 2. overdrachtelijk gebruikt voor aanduiding van elke muzikale structuur waarbij groepen van stemmen elkaar afwisselen in tegenstelling tot de afwisseling van solostem en groep van stemmen, het responsoriaal. ... antifoon 1. wisselzang tussen twee zangkoren ( gregoriaans

                                                                                                                                           
ancus
Muziekbus - Ancus Groep van drie tonen in het Gregoriaans ... ancus groep van drie tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... ontwikkelde zich, waarschijnlijk door inwerking van de gregoriaans

                                                                                                                                           
episema
Muziekbus - Episema Ritmisch teken in het Gregoriaans ... episema ritmisch teken in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Franse Kerkmuziek
Muziekbus - 1e helft 16e eeuw Parodiemis De kerkmuziek bood enige tijd weerstand aan de veranderingen van de renaissance. Een aantal componisten neigde zelfs tot een terugkeer naar de ononderbroken contrapuntische stijl van Ockeghem, bij wijze van reactie op de zeer persoonlijke en gedurfde experimenten van Obrecht en Josquin. ... van polyfone modellen: de parodiemis. nog steeds lag het gregoriaans

                                                                                                                                           
cantus planus
Muziekbus - Cantus Planus Eenstemmig Gregoriaans gezang. ... planus cantus planus eenstemmig gregoriaans

                                                                                                                                           
antofonaal
Muziekbus - Antofonaal zie ' antifonarium' en ' Gregoriaans ... antofonaal zie ' antifonarium' en ' gregoriaans

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... versieringen, zodat slechts de belangrijkste tonen overbleven. gregoriaans

                                                                                                                                           
Gregorius
Muziekbus - Paus Gregorius I (de heilige Gregorius de Grote) 64ste paus van de Katholieke Kerk, geboren omstreeks 540 in Rome, gestorven 12 maart 604 in Rome. Hij was zes jaar lang pauselijk gezant te Constantinopel voor hij in 590 tot paus werd verkozen. ... de kerk. de naam van gregorius de grote leefde voort in het gregoriaans

                                                                                                                                           
epiphonus
Muziekbus - Epiphonus Groep van twee tonen in het Gregoriaans ... epiphonus groep van twee tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
cephalicus
Muziekbus - Cephalicus Groep van twee tonen in het Gregoriaans ... cephalicus groep van twee tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... in de middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Zijdelingse-Beweging
Muziekbus - Hier is sprake van als één stem blijft liggen en de andere stem een dalende en/of stijgende opeenvolging van noten heeft. ( Contrapunt en obliquus ) De vox principalis (de cantus firmus), meestal uit het gregoriaans afkomstig, wordt in langgerekte noten gezongen. ... ) de vox principalis (de cantus firmus), meestal uit het gregoriaans

                                                                                                                                           
eenstemmigheid
Muziekbus - Er wordt slechts één melodie gezongen. Dit kan zowel door een solist als door een groep uitgevoerd worden, iedereen zingt dan dezelfde melodie. Bij de zuivere meerstemmigheid is er ook geen begeleiding (zoals bij het Gregoriaans), maar een lied met begeleiding van piano of gitaar (zoals bijvoorbeeld in het cabaret of luisterlied) wordt ook eenstemmig genoemd. ... meerstemmigheid is er ook geen begeleiding (zoals bij het gregoriaans

                                                                                                                                           
Graduale
Muziekbus - 1. Gregoriaans misgezang tussen epistel en evangelie, gevolgd door halleluja of tractus. 2. zangboek, waarin zowel de wisselende als de vaste misgezangen van de Romeinse Latijnse ritus zijn opgenomen. Na het Concilie van Trente ingevoerd en door G. ... 1. gregoriaans

                                                                                                                                           
clivis
Muziekbus - Neerwaarts gerichte groep van twee tonen in het Gregoriaans ... neerwaarts gerichte groep van twee tonen in het gregoriaans

                                                                                                                                           
Sequentia
Muziekbus - zie ook ' Gregoriaans'. 1. Latijns lied, ontstaan uit de praktijk van de Gregoriaanse zang. Om de lange melismen van het halleluja gemakkelijker in het geheugen te prenten werd tegen elke noot een lettergreep van een toepasselijke tekst geplaatst. ... zie ook ' gregoriaans

                                                                                                                                           
Psalmodie
Muziekbus - het op verhoogde toon reciteren of zingen van onberijmde psalmen tijdens de kerkelijke diensten. De psalmodie van het Gregoriaans is gebaseerd op acht psalmtonen (overeenkomstig met de acht kerktoonsoorten), begint met een stijgende aanhef en eindigt met een dalende slotformule. ... psalmen tijdens de kerkelijke diensten. de psalmodie van het gregoriaans

                                                                                                                                           
Plain-Chant
Muziekbus - Plain Chant ( Frans; Latijn: cantus planus; Engels plainsong), noemt men de eenstemmige niet gemensureerde muziek, zowel van het gregoriaans en de niet gregoriaanse liturgieën, als van de latere Latijnse monodie, bijvoorbeeld de plain- chant musical van Henry Dumont (1610-1684). ... men de eenstemmige niet gemensureerde muziek, zowel van het gregoriaans

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 21