YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek graduale mis proprium-missae requiem jules van nuffel heinrich isaac proprium gregoriaans-koraal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - graduale - in 0.00373220443725586 seconden.

Graduale

Muziekbus - 1. Gregoriaans misgezang tussen epistel en evangelie, gevolgd door halleluja of tractus. 2. zangboek, waarin zowel de wisselende als de vaste misgezangen van de Romeinse Latijnse ritus zijn opgenomen. Na het Concilie van Trente ingevoerd en door G. ... graduale

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... 3. kyrie, 4. gloria, 5. gebed, 6. lezing 1, 7. graduale

                                                                                                                                           
Requiem
Muziekbus - Mis, waarvan de tekst is aangepast voor een uitvaart. Muziek voor de r.k. dodenmis-liturgie. Genoemd naar de tekst van de introïtus: " Requiem aeternam.." (= "eeuwige rust..."). Vanaf de 15e eeuw is het requiem ook meerstemmig gecomponeerd en, in tegenstelling tot "gewone" missen, zowel het ordinarium als het proprium. ... gezet worden: 1. introitus " requiem aeternam", 2. kyrie, 3. graduale

                                                                                                                                           
Proprium-Missae
Muziekbus - Proprium Missae Latijnse naam voor het geheel van de vijf steeds wisselende gezangen van de mis; introïtus- antifoon, graduale-responsorium, halleluja (of tractus), offertorium- antifoon en communio- antifoon ... steeds wisselende gezangen van de mis; introitus- antifoon, graduale

                                                                                                                                           
Jules van Nuffel
Muziekbus - Jules Joseph Paul Maria van Nuffel geboren 21 maart 1883 in Hemiksem, gestorven 25 juni 1953 in Wilrijk/ Antwerpen Belgisch muziekpedagoog en componist Naamsvariant: Julius van Nuffel Jules van Nuffel studeerde aan het Klein-Seminarie en later aan het Groot-Seminarie te Mechelen. ... hij een nieuwe orgelbegeleiding van het volledige vaticaanse graduale

                                                                                                                                           
Proprium
Muziekbus - Liturgie, De wisselende gezangen van de r.k. mis, d.w.z. de gezangen waarvan de teksten per dag anders zijn, aangepast aan de liturgische tijd. ... aan de liturgische tijd. tot het proprium behoren: introitus, graduale

                                                                                                                                           
Heinrich Isaac
Muziekbus - Heinrich Isaac geboren Brabant ca 1450, gestorven Florence, 26-3-1517 Vlaams componist Over Heinrich Isaacs muzikale opleiding is zo goed als niets bekend, en ook de latere perioden uit zijn leven zijn niet unaniem te reconstrueren. ... zijn choralis constantinus, een meerstemmige bewerking van het graduale

                                                                                                                                           
Gregoriaans-Koraal
Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... zijn al in de misantifonaria van de achtste en negende eeuw ( graduale

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8