YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: gpv rpf christenunie eimert van middelkoop documentatiecentrum nederlandse politieke partijen gert schutte gereformeerd politiek verbond groen van prinsterer gereformeerd politiek jongeren contact pieter jongeling a. zijlstra gpv gereformeerd politiek verbond pvda vvd cda d66 sgp ppr psp groenlinks tweede kamer tweede kamerverkiezingen sinds egbert schuurman evp kars veling rpf-jongeren gpjc politieke jongerenorganisaties perspectief reformatorische politieke federatie paul rosenmoller derde kabinet-lubbers rpjo leen van dijke hans wiegel cu - jongerenorganisatie tineke huizinga-heringa christenunie - jongerenorganisatie christenunie-jongeren reformatorische politieke federatie rpf : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 103 voor - gpv - in 0.0430660247802734 seconden.

Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)

Het GPV was een in 1948 gevormde protestants-christelijke partij, die zich baseerde op bijbelse normen. De partij was sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds januari 2000 werkte het GPV samen met de RPF onder de naam ChristenUnie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2002
De ChristenUnie haalde bij de verkiezingen van 15 mei 2002 4 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Kars Veling. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Durf te kiezen voor normen'. De ChristenUnie was ontstaan uit een fusie van GPV en RPF die bij de verkiezingen van 1998 samen nog 5 zetels in de Tweede Kamer haalden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1989
Bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen handhaafde het CDA haar positie als grootste partij. Net als in 1986 werden 54 zetels gehaald. De PvdA verloor drie zetels en kwam op 49. Winst was er voor D66 (van negen naar twaalf zetels) en voor het GPV (van één naar twee zetels). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
PerspectieF is de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. De organisatie opgericht in 2000 en is voortgekomen uit een fusie tussen de voormalige politieke jongerenorganisaties van de politieke partijen GPV en RPF, de GPJC en RPF-jongeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1952
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 behaalde de PvdA van premier Drees een goed resultaat. Dankzij winst van drie zetels kwam zij gelijk met de KVP (die twee zetels verloor) en qua stemmenaantal streefde zij de KVP zelfs voorbij. ... 30 -2 arp 630.111 11,3 12 -1 chu 476.097 8,9 9 vvd 470.820 8,8 9 +1 cpn 328.641 6,1 6 -2 knp 144.517 2,7 2 +1 sgp 129.057 2,4 2 gpv 35.488 0,7 0 middenstandspartij 25.108 0,5 0 partij voor recht en vrijheid 18.988 0,3 0 socialistische unie 18.008 0,2 0 jong c - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1963
De komst, met drie zetels, van de Boerenpartij, het verlies van de PvdA (van 48 naar 43 zetels) en het feit dat de KVP eenderde van alle zetels behaalde, waren de belangrijkste ontwikkelingen bij deze Tweede Kamerverkiezingen. ... nieuw in de kamer was het gpv met een zetel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1991
In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. ... uitslag 1991 1987 verschil cda 27 26 +1 pvda 16 26 -10 vvd 12 12 0 d66 12 5 +7 groenlinks 4 3 +1 sgp 2 1 +1 rpf 1 1 0 gpv 1 1 0 gekozenen de lijst van het cda werd geleid door eerste kamervoorzitter piet steenkamp, gevolgd door fractievoorzitter ad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... partijen die met minder dan 1 procent een zetel behaalden jaar partij percentage 1963 gpv 0,7 1967 gpv 0,8 1972 rkpn 0,9 1977 gpv 0,9 1977 psp 0,9 1977 boerenpartij 0,8 1977 ds'70 0,7 1981 gpv 0,8 1982 centrumpartij 0 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1989 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1989 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 34,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1989-1994. ... ook de pvda, vvd, groenlinks, d66 en de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp bemachtigden een of meer zetels in het ep. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1984 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1984 werd de PvdA de grootste Nederlandse partij in het EP met 33,7 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1984-1989. ... ook cda, vvd, groenlinks en de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp bemachtigden een of meer zetels in het ep. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1971
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 was DS'70 van Drees jr. Deze nieuwkomer behaalde acht zetels. Van groot belang was verder dat, door het verlies van KVP (zeven zetels), CHU (twee zetels), ARP (twee zetels) en VVD (één zetel), de zittende coalitie haar meerderheid verloor. ... het gpv won een tweede zetel, terwijl de psp er twee verloor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1999 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1999 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 26,9 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1999-2004. ... ook de pvda, vvd, groenlinks, de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp, d66 en de sp bemachtigden een of meer zetels in het ep. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... de christenunie is ontstaan uit een fusie van gpv en rpf. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... uitslag 1999 1995 verschil vvd 19 23 -4 cda 20 19 +1 pvda 15 14 +1 d66 4 7 -3 groenlinks 8 4 +4 gpv / rpf 4 2 +2 sgp 2 2 0 sp 2 1 +1 osf 1 1 0 aov 0 2 -2 gekozenen de vvd-lijst werd net als in 1995 geleid door eerste kamervoorz - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1977
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. ... het gpv verloor eveneens een zetel en de rkpn verdween uit de kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1987
In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden. ... slag 1987 1986 verschil cda 26 26 0 pvda 26 17 +9 vvd 12 16 -4 d66 5 6 -1 ppr 1 2 -1 cpn 1 2 -1 sgp 1 2 -1 psp 1 2 -1 rpf 1 1 0 gpv 1 1 0 gekozenen nieuwe leden bij het cda waren partijvoorzitter wim van velzen, oud-cnv-voorzitter harm van der meulen en de ho - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)
De ChristenUnie is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... uitslag 1995 1991 verschil vvd 23 12 +11 cda 19 27 -8 pvda 14 16 -2 d66 7 12 -5 groenlinks 4 4 0 aov 2 0 +2 sgp 2 2 0 rpf 1 1 0 gpv 1 1 0 sp 1 0 +1 pog/groenen 1 0 +1 gekozenen lijstaanvoerder van de vvd was oud-minister frits korthals altes. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... gereformeerd politiek verbond (gpv) het gpv was een in 1948 gevormde protestants-christelijke partij, die zich baseerde op bijbelse normen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1994 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1994 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 30,8 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1994-1999. ... ook de pvda, vvd, d66, de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp en groenlinks bemachtigden een of meer zetels in het ep. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983
Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. ... uitslag 1983 1981 verschil cda 26 28 -2 vvd 17 12 +5 pvda 17 28 -9 d66 6 4 +2 cpn 2 1 +1 sgp 2 1 +1 ppr 1 1 0 psp 2 0 +2 gpv 1 0 +1 rpf 1 0 +1 gekozenen bekendste nieuwe namen in de eerste kamer waren de vvd'er molly geertsema, oud-d66-voorman hans van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kortstondig succes bij verkiezingen
Wat zijn eigenlijk de kansen van een nieuwe partij op blijvend succes? De ouderenpartijen, die in 1994 ineens opkwamen, verdwenen immers al weer snel. En dat gold ook voor Leefbaar Nederland en de LPF. ... 7 1 1971 ds'70 8 1981 3 1971 ppr 2 gefuseerd: groenlinks 1971 nmp 2 1972 1 1967 d66 7 tot heden 1963 boerenpartij 3 1981 5 1963 gpv 1 gefuseerd: christenunie 1959 psp 2 gefuseerd: groenlinks 1948 knp 1 1956 2 wetenswaardigheden tweede kamerverkiezingen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers
Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt. ... winst was er voor d66 (van negen naar twaalf zetels) en voor het gpv (van een naar twee zetels). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142