YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: leendert ginjaar tweede kabinet-lubbers kabinet-van agt i dr. l. (leendert) ginjaar vvd d66 pvda ginjaar kabinetscrisis van eekelen wiegel hendriks melkert batenburg brinkhorst dijkstal tjeenk willink borst verbeek eerste kabinet-kok heijne makkreel bijlmerenquete tweede kabinet-kok kabinetscrisis 1999: de nacht van wiegel staatscommissie-biesheuvel nacht van wiegel (1999) de graaf apotheker jorritsma kok van graafeiland peper raadgevend referendum correctief referendum consultatief joke stoffels-van haaften roethof haya van someren els veder ayaan hirsi ali : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 24 voor - ginjaar - in 0.0535309314727783 seconden.

Dr. L. (Leendert) Ginjaar

Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... om 01.30 uur, na een zestien uur durend debat, volgde de ontknoping toen vvd-fractievoorzitter ginjaar meedeelde dat het voorstel voor een lid onacceptabel was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de VVD
De VVD is vanaf haar ontstaan een sterk emancipatorische partij geweest, waarin vrouwen steeds een belangrijke rol speelden. De VVD zette zich (vaak samen met de PvdA en later met D66 ) in voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. ... na verwerping van dit voorstel in 1977 werd via een mede door de vvd'er ginjaar verdedigd voorstel de abortuskwestie in 1981 definitief geregeld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... om 01.30 uur, na een zestien uur durend debat, volgde de ontknoping toen vvd-fractievoorzitter ginjaar meedeelde dat het voorstel voor een lid onacceptabel was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1989: het reiskostenforfait
Op 3 mei 1989 kwam er een einde aan bijna zeven jaar samenwerking tussen CDA en VVD onder minister-president Lubbers. De VVD-fractie kon zich niet vinden in het door het kabinet genomen besluit over afschaffing van het reiskostenforfait. ... tegen deze plannen kwam binnen de vvd veel oppositie, waarbij partijvoorzitter ginjaar en oud-partijleider wiegel zich aansloten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... hij werd op de lijst gevolgd door de oud-ministers ginjaar en wiegel, door vicefractievoorzitter van den broek laman trip en door de oud-bewindslieden van eekelen en dees. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... bekende vvd-voorzitters uit het verleden zijn ivo opstelten, leendert ginjaar, frits korthals altes, pieter oud en haya van someren-downer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1987
In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden. ... oud-minister leendert ginjaar bleef lid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... ook de oud-bewindslieden gijs van aardenne, wim van eekelen en dick dees waren nieuwe senatoren, terwijl oud-minister leen ginjaar zijn zetel behield. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... pol de beer en oud-vvd-voorzitter leendert ginjaar keerden niet terug in de kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maas, Nelly Jeanne
- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... ginjaar (vvd) (2 april 1979 - 3 mei 1979) minister: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Drs. J. (Jacques) Wallage
PvdA-bestuurder en politicus die van jongs af aan politiek actief was. Socioloog uit een joods middenstandsgezin. Werd al op jonge leeftijd wethouder van Groningen. In de Tweede Kamer aanvankelijk onderwijsspecialist en woordvoerder Zuid-Afrikabeleid. ... het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door staatssecretaris ginjaar-maas en minister braks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
moeder - (vrouw die een kind heeft)
moeder zn. ‘vrouw die een kind heeft’ Onl. muoder ‘moeder’ in bin fremithi kindon muodir minro ‘ik ben een vreemde voor de kinderen van mijn moeder’ [10 e eeuw; W. ... in het stuk van 27 juni wordt overigens naar analogie hiervan de vvd-vertegen­woordigster ginjaar-maas de grootmoe­der aller grootmoeders genoemd! een andere politieke figuur die moederlijke beeldspraak oproept is minister jo - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Dr. W.F. (Wim) van Eekelen
VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... (20.075) als bewindspersoon (wetgeving) - bracht in 1978 samen met staatssecretaris smit-kroes en minister ginjaar een wijziging (stb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. W.J. (Wim) Deetman
Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. ... van in totaal zes jaar voor het gehele hoger onderwijs wordt aangekondigd (19.253) - diende in 1987 samen met staatssecretaris ginjaar-maas een wetsvoorstel over invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs en over vaststelling van eindtermen in het - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Abortus in Nederland – een roerige geschiedenis
Artikel over de geschiedenis van abortus in Nederland. ... het wetsontwerp werd in 1980 ingediend door job de ruiter (cda) en leendert ginjaar (vvd) en op 18 december datzelfde jaar door een minieme meerderheid (76 tegen 74) goedgekeurd door de tweede kamer. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... (14.304) - bracht in 1978 samen met minister ginjaar en staatssecretaris van eekelen een wijziging (stb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... ginjaar-maas (vvd) (5 november 1982 - 14 juli 1986) staatssecretaris: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlandse Abortuswet (1984)
De Nederlandse Abortuswet (1984). Eigenlijk: Wet afbreking zwangerschap (Wafz / WAZ). Wet uit 1984 die abortus provocatus in Nederland onder bepaalde woorden toestaat. ... het had niet veel gescheeld of het wetsontwerp dat job de ruiter (cda) en leendert ginjaar (vvd) had het niet gehaald. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... ginjaar-maas (vvd) financien minister: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... (14.261) - verdedigde in 1978 met de ministers tuijnman en ginjaar het besluit over de aanlanding van lng in nederland (14.626) - bracht in 1978 samen met minister beelaerts van blokland het nat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is sinds 1948 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Sinds de verkiezingen van 2015 telt de VVD-fractie 13 leden, waarmee deze de grootste in de Senaat is. ... van den 1999-09-14 2005-05-01 7 ginjaar, dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139