YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: gijsbert karel van hogendorp kunst van swinden algemeen bestuur frans-adam van der duyn van maasdam g.k. van hogendorp prins willem joan melchior kemper raad van state piet hein donner beel van hogendorp herman tjeenk willink scholten tjeenk willink donner van reenen willem scholten louis beel roell beelaerts van blokland kabinet-thorbecke van leeuwen aeneas mackay dr. a.a.l. rutgers discussies rond de raad van state ruppert gerard veringa jo van der hoeven rutgers van doorn van westcapelle schorer van doorn van westkapelle kroonprins willem mackay mollerus van panhuys frans beelaerts van blokland baron mollerus marinus ruppert : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5377 voor - gijsbert karel van hogendorp - in 0.337881088256836 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

De Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van gijsbert

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

Parlement & Politiek - De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... eerdere vicepresidenten de eerste twee vicepresidenten waren gijsbert

                                                                                                                                           

Mr. G.K. graaf van Hogendorp

Parlement & Politiek - Gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Ontwierp in de Bataafs-Franse Tijd een Grondwet. Die 'Schetsen' vormden de basis voor de Grondwet van 1814. Was zelf voorzitter van de Grondwetscommissies in 1813/1814 en 1815. ... grondwetscommissie 1815, minister van staat voornamen gijsbert

                                                                                                                                           

Minister van staat

Parlement & Politiek - Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... tweemaal is de titel aan een persoon ontnomen. in 1819 werd gijsbert

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... net als in 1814 werd de grondwetscommissie geleid door gijsbert

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... daarvoor werd opgesteld door een commissie onder leiding van gijsbert

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... op 21 december daarom een commissie die onder leiding van gijsbert

                                                                                                                                           
Jan Willem Pieneman
Jan Willem Pieneman
Kunstbus - Pieneman, portret door zijn zoon Nicolaas, 1860 (detail) Nederlandse schilder, etser van portretten, historie, landschappen, genrekunst, geschiedenis, stadsgezichten, geboren 4 november 1779 Abcoude - overleden 8 mei 1853 in Amsterdam. ... de gebeurtenis speelde zich af in het huis van initiatiefnemer gijsbert

                                                                                                                                           
Karel Sluijterman

Karel Sluijterman

Kunstbus - Delfts architect, ontwerper en hoogleraar, geboren 22 januari 1863 Engelen ('s-Hertogenbosch) - overleden 8 juni 1931 Den Haag. De architect en ontwerper Theodorus Karel Lodewijk Sluyterman was tussen 1891 en 1899 verbonden aan de vooraanstaande Amsterdamse winkelier Hoeker en Zoon. ... ontwerpen van thedodorus karel sluyterman. - ( burgemeester gijsbert

                                                                                                                                           
Periode 1815-1840: onder koning Willem I
Parlement & Politiek - Koning Willem I regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. ... gijsbert
                                                                                                                                           

Karel van Mander

Kunstbus - Karel of Carel van Mander I (1548-1606) Zuid- Nederlandse kunstschilder en schrijver (Meulebeke, mei 1548 – Amsterdam, 11 september 1606). De werken van Carel van Mander behoren tot het Maniërisme van de Renaissance schilderkunst. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel van Lotharingen

Kunstbus - Karel Alexander (Lunéville, 12 december 1712 – Tervuren, 4 juli 1780), hertog van Lotharingen en Bar, genoemd Karel van Lorreinen, was landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1741-1744 en 1749-1780. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel van der Pluym

Kunstbus - Noord- Nederlands (vóór 1775) prentkunstenaar, schilder, tekenaar van portretten. Naamsvarianten: Karel of Carel van der Pluijm of Pluym. Geboorteplaats/datum Leiden 1625, Sterfplaats/datum Leiden 1672-02-22, Plaats/periode van werkzaamheid Leiden ca 1645 - 1672. ... gijsbert

                                                                                                                                           
Karel-van-Oostenrijk-Teschen

Karel-van-Oostenrijk-Teschen

Kunstbus - Karel van Oostenrijk-Teschen Karel Lodewijk Johan Jozef Laurens ( Florence, 5 september 1771 – Wenen, 30 april 1847), aartshertog van Oostenrijk, prins van Toscane, hertog van Teschen, was de zoon van keizer Leopold II en diens echtgenote, Marie Louise van Spanje. ... gijsbert

                                                                                                                                           
Hoe is het vraagteken ontstaan? En het uitroepteken?
Genootschap Onze Taal - Volgens typografisch expert Karel Treebus is het vraagteken ontstaan in de Karolingische tijd (achtste of negende eeuw). In de kloosterschrijfschool van Tours werd toen het schrift- en tekensysteem geüniformeerd, wat ook nieuwe leestekens opleverde. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

Parlement & Politiek - De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel van Het Reve

Kunstbus - Karel van het Reve Nederlands schrijver, geboren te Amsterdam 19 mei 1921, overleden 1999 Voor de een is Karel van het Reve vooral bekend als broer van Gerard. De ander kent hem als de beroemde slavist uit Leiden, auteur van 'Geschiedenis van de Russische Literatuur'. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel-Lodewijk-van-Oostenrijk

Kunstbus - Karel Lodewijk Jozef Maria ( Wenen, Schönbrunn, 30 juli 1833 - aldaar, 19 mei 1896), aartshertog van Oostenrijk, was de zoon van aartshertog Frans Karel en diens vrouw Sophie. Hij was een jongere broer van keizer Frans Jozef I en van de latere Mexicaanse keizer Maximiliaan. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel van de Woestijne

Kunstbus - Vlaams schrijver, (geb. 10.3.1878 in Gent - gest. 23.8. 1929 in Zwijnaarde). Juiste spelling is Van de Woestyne, maar Karel gebruikte als zijn kunstenaarsnaam de lange "IJ". Karel van de woestijne bracht, als medewerker van Van Nu en Straks, met zijn impressionistisch-symbolistische poëzie een belangrijke vernieuwing teweeg in de Vlaamse literatuur. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Rudolf Karel

Muziekbus - Rudolf Karel geboren Pilsen 9-11-1880, gestorven Terezin 6-3-1945 Tsjechisch componist Rudolf Karel studeerde vanaf 1901 aan het conservatorium van Praag, waar hij les kreeg van Karel Knittl, Josef Klicka, Karel Stecker en Karel Hoffmeister. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel Svoboda

Muziekbus - Tsjechische componist Auteur van onder andere de muziek van de bij kinderen populaire tekenfilmserie "Maja de bij", In 1960 werd hij beroemd als geprefereerde componist van Karel Gott, het idool van het Tsjechische en Duitse chanson. ... gijsbert

                                                                                                                                           
Karel Appel

Karel Appel

Kunstbus - Nederlandse schilder, beeldhouwer, tekenaar en dichter, geboren 25 april 1921 Amsterdam - overleden 3 mei 2006 in Zürich, Zwitserland. Karel Appel wordt beschouwd als een prominent exponent van het expressionisme uit de tweede helft van de twintigste eeuw. ... gijsbert

                                                                                                                                           
Karel Goeyvaerts

Karel Goeyvaerts

Muziekbus - Karel Goeyvaerts geb. Antwerpen 8-6-1923, gest. Antwerpen 3-2-1993 Belgisch componist Karel Goeyvaerts studeerde van 1943 tot 1947 piano, harmonie, contrapunt, fuga, compositie en muziekgeschiedenis aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. ... gijsbert

                                                                                                                                           

Karel Sabina

Muziekbus - Tsjechisch schrijver en librettist, geboren 1813, gestorven 1877 De journalist Karel Sabina speelde tijdens de jaren dertig en vooral in het revolutiejaar 1848 een rol van betekenis in de Tsjechische politiek. ... gijsbert

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5