YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van de europese unie voorzitterschap europese unie buitenlands beleid europese aanpak migrantenstromen trojka energie-unie nederlands voorzitterschap europese unie 1e helft van 2016 slowaaks voorzitterschap europese unie 2e helft 2016 maltees voorzitterschap europese unie 1e helft 2017 nabuurschaps- belastingontduiking en -ontwijking beleidsprogramma naar een open en veilig europa voorzitterschap uitbreidingsproces trojka nederland gezamenlijke beleidsprogramma malta vn-klimaattop in parijs eu-voorzitterschappen gendergelijkheid werkprogramma trojka nederland, slowakije, malta nederland was voorzitter instroom van migranten slowakije gelijke kansen europese commissie kabinet-balkenende iv europees parlement 2010 kabinet-rutte ii tweede kamer raad kabinet europese raad interne markt kabinet-rutte i verdrag van lissabon eenparigheid van stemmen klimaatverandering eurocrisis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 252 voor - gezamenlijke beleidsprogramma - in 0.0331809520721436 seconden.
Trojka Nederland, Slowakije, Malta
Parlement & Politiek - De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen Nederland, Slowakije en Malta werken van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken. ... van actieve samenwerking tussen de drie parlementen. gezamenlijke

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... inkomsten de inkomsten van de eu komen uit drie bronnen: - de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Zweeds voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2009
Parlement & Politiek - Van 1 juli t/m 31 december 2009 vervulde Zweden het voorzitterschap van de Europese Unie. Zweden nam het stokje over van Tsjechië. Het Zweeds voorzitterschap was het laatste 'alleenstaande' voorzitterschap, hierna werkten de voorzittende landen altijd in een zogenaamde Trojka. ... economische crisis de zweden wilden verder werken aan de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Is het 'Wij hadden last van onze maag ' of 'Wij hadden last van onze magen '?
Genootschap Onze Taal - 'Wij hadden last van onze maag ' met maag in het enkelvoud is het gewoonst. Het spreekt voor zich dat iedereen last heeft van zijn eigen maag en niet van één gezamenlijke maag. ... dat iedereen last heeft van zijn eigen maag en niet van een gezamenlijke

                                                                                                                                           
Hoe moet men in het Engels ons land noemen: The Netherlands of Holland?
Genootschap Onze Taal - Officieel wonen wij in The Netherlands. In het buitenland is ons land echter vooral bekend als Holland: de naam van de provincie die ons land in de Gouden Eeuw (de 17e eeuw) over de hele wereld bekend heeft gemaakt. ... belangrijke provincie is in het buitenland overgegaan op de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Commissie-Delors II (1989-1993)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Tijdens deze periode kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. De EMU was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. ... tot stand. de emu was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke

                                                                                                                                           
B. (Borut) Pahor
Parlement & Politiek - De sociaaldemocraat Borut Pahor (1963) was van november 2008 tot februari 2012 minister-president van Slovenië. Na voltooiing van zijn studie werd Pahor lid van de Sloveense Communistische Partij. Na de onafhankelijkheid in 1990 werd hij lid van de Nationale Vergadering en daarna, als exponent van de 'derde weg', vicevoorzitter van de gezamenlijke lijst van communisten en sociaaldemocraten. ... daarna, als exponent van de 'derde weg', vicevoorzitter van de gezamenlijke

                                                                                                                                           
SGP-delegatie Europees Parlement
Parlement & Politiek - De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... van 22 mei 2014 was peter van dalen lijsttrekker van de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Fluitwerk
Muziekbus - gezamenlijke fluiten in het orgel ... gezamenlijke

                                                                                                                                           
Verenigde Vergadering
Parlement & Politiek - De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... vergadering - hoofdinhoud de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Eibink en Snellebrand
Eibink en Snellebrand
Kunstbus - Architectenbureau Eibink en Snellebrand Adolph Eibink (28 decenber 1893 Amsterdam - overleden 1975) en Jan Antonie Snellebrand Snellebrand (11 maart 1891 Amsterdam - 1963) werkten samen in een gezamenlijk architectenbureau van 1916 tot 1949, waarna zij hun wederzijdse carrières leder apart voortzetten, Eibink als zelfstandig architect en Snellebrand vooral als docent en vervolgens directeur aan de Academie van Bouwkunst. ... uit het ontwerpen van meubelen en interieurs. met hun eerste gezamenlijke

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... niet meer dan acht ondernemingen betrokken zijn, en - b. de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... gezamenlijke

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... - crisisbeheersingsmissies van strijdkrachten - gezamenlijke

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... ons - minder bewegingsvrijheid op terreinen waarvoor in europa gezamenlijke

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... van de leden van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Eugène Brands
Kunstbus - Eugène Brands (15-1-1913 / 15-1-2002) De schilder, schrijver en dichter Eugène Brands is geboren in 1913 te Amsterdam. Eugène Brands volgt van 1931 t/m 1934 een opleiding aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool in reclame-ontwerpen. ... om zijn werken te laten zien. brands stelt echter voor een gezamenlijke

                                                                                                                                           
Dr. M. (Jet) Bussemaker
Parlement & Politiek - Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... instellingen voor hoger onderwijs. er komen regelingen voor gezamenlijke

                                                                                                                                           
V. (Valdis) Dombrovskis
Parlement & Politiek - Valdis Dombrovskis (1971) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter van de Commissie-Juncker en is belast met euro en sociale dialoog. Sinds 15 juli 2016 is hij tevens belast met de portefeuille financiële stabiliteit, financiële dienstverlening en gezamenlijke kapitaalmarkt, overgenomen van de vertrokken Britse eurocommissaris Hill. ... financiele stabiliteit, financiele dienstverlening en gezamenlijke

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2014 (Nederland)
Parlement & Politiek - In Nederland vonden vanaf in 1979 iedere vijf jaar verkiezingen plaats voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. De opkomst daalde van 58,1 procent van de kiesgerechtigden in 1979 naar een dieptepunt van onder de 30 procent in 1999. ... in het parlement vertegenwoordigd. d66, groenlinks en de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Politieke Partij Radikalen (PPR)
Parlement & Politiek - De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... afgebroken. in 1971 en 1972 stelde de ppr met d'66 en pvda gezamenlijke

                                                                                                                                           
Winst/verlies coalitiepartijen
Parlement & Politiek - Regeringsdeelname was voor partijen vaak electoraal minder voordelig. Slechts zelden (1977, 1998 en 2012) was er winst voor de gezamenlijke regeringspartijen. Succesvol was vooral het kabinet-Kok I (1994-1998), al was er toen wel flink verlies voor regeringspartij D66. ... slechts zelden (1977, 1998 en 2012) was er winst voor de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Regering
Kunstbus - 1 de koning en de gezamenlijke ministers => de uitvoerende macht 2 wijze waarop geregeerd wordt => bewind 3 periode dat iem. regeert De regering, De regering is een samengesteld orgaan, waarbij de twee onderdelen - koning en ministers - moeten samenwerken. ... 1 de koning en de gezamenlijke

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... gezamenlijke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 28