YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal getallen aaneenschrijven alternatieve spelling basisregels leestekens afleiding samenstelling namen apostrof hoofdletter of kleine letter trema afkortingen symbolen enkelvoud/meervoud uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis woordkeuze persoonsvorm etymologie dan/als woordgebruik accenten uitspraak en klemtoon buigings-n verkleinwoord trappen van vergelijking woordvolgorde lidwoord barbarisme meervoudsvorming kunst literair gulden snede roman opalka voegwoord telwoord getal oude naamvallen fibonacci : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 91 voor - getallen - in 0.0115680694580078 seconden.

Hoe schrijf je getallen voluit, bijvoorbeeld 108, 2013, 2577 en 17.053.980?

Genootschap Onze Taal - Hele getallen in woorden worden aan elkaar geschreven, met de volgende uitzonderingen: ... schrijf je getallen

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers?

Genootschap Onze Taal - Daar zijn geen vaste regels voor. De gebruikelijkste richtlijnen staan hieronder. ... schrijf ik getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?
Genootschap Onze Taal - 230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... dan 1,5l-pak. verwante adviezen 1-aprilgrap / 1 aprilgrap getallen

                                                                                                                                           
Zinnen beginnen altijd met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in '80% verzuimde naar het werk te gaan'?
Genootschap Onze Taal - Nergens. '80% verzuimde naar het werk te gaan' is dus goed; verzuimde is met een kleine letter. Als het eerste complete woord van een zin een cijfer of symbool is, krijgt het tweede woord geen hoofdletter. ... ook altijd wat met jou. 'k weet niet wat ik zeggen moet. met getallen

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort veel, bijvoorbeeld in 'Er waren veel belangstellenden'?
Genootschap Onze Taal - Veel is een telwoord, en wel een onbepaald hoofdtelwoord. ... geven een aantal of nummer; bepaalde hoofdtelwoorden zijn getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?
Genootschap Onze Taal - 80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... wordt, is er geen reden om een streepje in te voegen. bij lage getallen

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je 2½ in letters: tweeënhalf, twee en half, tweeëneenhalf of twee en een half?
Genootschap Onze Taal - Zowel tweeënhalf als twee en een half is juist. ... een van de vormen, maar in de praktijk bestaat er bij hogere getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1ste of 1e?
Genootschap Onze Taal - Zowel 1ste als 1e is goed. ... 2e, 8e, 12e, 1000e, enzovoort. dit heeft als voordeel dat alle getallen

                                                                                                                                           
Na hoeveel jaar vier je je smaragden huwelijk? En bestaat er eigenlijk een overzicht van dit soort benamingen?
Genootschap Onze Taal - Met een smaragden huwelijk wordt meestal een 40-jarig huwelijk bedoeld, maar als benaming voor een 55-jarig huwelijk komt het ook voor. ... door het zilveren jubileum: 25 jaar. over de gebruikelijkste getallen

                                                                                                                                           
Wat is de beste manier om telefoonnummers te noteren?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende manieren, maar de volgende notatie ligt het meest voor de hand: ... er een spatie: 03 456 78 90. er kunnen redenen zijn om de getallen

                                                                                                                                           
Is het vitamine-C of vitamine C?
Genootschap Onze Taal - Juist is vitamine C, zonder streepje. ... / 230v-aansluiting / 230 v-aansluiting 80-jarig / 80 jarig getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is 1 aprilgrap juist. Wat ons betreft is 1-aprilgrap ook mogelijk; deze alternatieve vorm staat daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... vijftigeurobiljet, enz. bestaat geen verschil van inzicht. bij getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: een 20e-eeuws pand of een 20e eeuws pand?
Genootschap Onze Taal - Een 20e-eeuws pand is juist. Ook 20ste-eeuws en twintigste-eeuws zijn mogelijk. ... verwante adviezen 1ste / 1e 75ste / 75'ste / 75-ste jaargang getallen

                                                                                                                                           
Moet er een apostrof voor het cijfer 70 in de jaren (')70?
Genootschap Onze Taal - Nee, de jaren 70, zonder apostrof, is juist. ... jaren 20 van de 20ste eeuw' te lang vindt. verwante adviezen getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: jaren-80-muziek of jaren 80-muziek?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is jaren 80-muziek juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is ook het alternatief jaren-80-muziek opgenomen, met twee streepjes. ( Jarentachtigmuziek, helemaal in letters, kan natuurlijk ook; dat moet volgens alle naslagwerken helemaal aaneen. ... vitamine-c / vitamine c trefwoorden aaneenschrijven getallen

                                                                                                                                           
Hoe spreek je het jaartal 2016 uit?
Genootschap Onze Taal - 2016 wordt meestal uitgesproken als 'tweeduizend zestien'. In de praktijk komt ook 'twintig-zestien' voor, maar dit klinkt voor veel Nederlandstaligen vreemd. ... / jaren 80-muziek trefwoorden uitspraak en klemtoon getallen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: top drie, topdrie of top-drie?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is top drie juist. In onze Spellingwijzer Onze Taal hebben we ook het alternatief topdrie opgenomen; ook top-drie (met verduidelijkend streepje) is wat ons betreft prima. ... jaren-80-muziek / jaren 80-muziek trefwoorden aaneenschrijven getallen

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking van zessen klaar zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Van zessen klaar zijn betekent 'zich goed kunnen redden', 'goed de handen uit de mouwen kunnen steken', 'doortastend zijn', 'klaar zijn om te handelen'. ... van uiterlijk; flink, bijdehand, handig, bekwaam." trefwoorden getallen

                                                                                                                                           
Wat is het best: de jaren zeventig of de zeventiger jaren?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; beide constructies komen voor in de woordenboeken. ... '70 jaren-80-muziek / jaren 80-muziek trefwoorden barbarisme getallen

                                                                                                                                           
Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... gsm-metje hbo'er / hbo-er sms'en / sms-en trefwoorden apostrof getallen

                                                                                                                                           
Wat is juist: eendagsvlieg of ééndagsvlieg?
Genootschap Onze Taal - Juist is: eendagsvlieg, dus zonder accenten. In samenstellingen met een worden geen accenten op de ee gezet, ook niet als het telwoord één bedoeld is. ... adviezen een van beiden / een van beiden trefwoorden accenten getallen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van de telwoorden veertig, vijftig, zestig en zeventig?
Genootschap Onze Taal - Veertig en vijftig krijgen in de standaarduitspraak een [f] aan het begin; zestig en zeventig een [s]. ... in tweeenzestig en zevenenzeventig. trefwoorden etymologie getallen

                                                                                                                                           
Zijn er accenten nodig op de ee in een van beiden?
Genootschap Onze Taal - Nee, de accenten zijn niet nodig; een van beiden is dus juist. ... adviezen eendagsvlieg / eendagsvlieg trefwoorden accenten getallen

                                                                                                                                           
Kun je zeggen: 'Het is haar honderdeneende overwinning'?
Genootschap Onze Taal - Ja, volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) kan dat. De ANS vermeldt: "Naast honderd (en) één, duizend (en) één zijn zowel honderd en eerste, duizend en eerste als honderd en eende, duizend en eende mogelijk. ... spraken van drie eende (en niet van drie eerste ). trefwoorden getallen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3