YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur literair muziek oostgotische mythologie oostgotisch beowulf klankverschuiving friezen asatru friese odinisme fries ostrogoten oostgoten noordse mythologie eerste klankverschuiving friesland noordse mythen taal kunst etymologie uitspraak en klemtoon afleiding lilliputter germaanse sint-nicolaas waals herakles aardrijkskundige namen wallonie sinterklaas germanen nicolaas kiefer dwergen teutonen hercules zwarte-piet goedheiligman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 104 voor - germaanse - in 0.0236001014709473 seconden.
Oostgoten
Oostgoten
Kunstbus - Ostrogoten De Ostrogoten (Ostragoten, Oostgoten) vormden samen met de Westgoten de twee hoofdgroepen waarin de ( Oost-) Germaanse stam der Goten zich splitste. In Oekraïne bouwden zij onder Achiulf en Ermanerik een rijke cultuur op, maar werden door de Hunnen omstreeks 375 verdreven. ... samen met de westgoten de twee hoofdgroepen waarin de ( oost-) germaanse

                                                                                                                                           
klankverschuiving
Muziekbus - Klankverschuiving De verandering van een consonant in een woord. De eerste Germaanse klankverschuiving (ook de wet van Grimm genaamd) vond plaats rond 500 v. Chr., waarbij de p, t en k in f, th en h alsook ch veranderden, d en g in t en k, en f en h in b en g. ... de verandering van een consonant in een woord. de eerste germaanse

                                                                                                                                           
Beowulf
Kunstbus - Oud- Engels epos in 3182 stafrijmen, waarschijnlijk uit de 8ste eeuw. De auteur van het werk, het oudste Germaanse epos, was waarschijnlijk een geestelijke. De held van de vertelling, beowulf, trekt ten strijde tegen het monster Grendel. ... uit de 8ste eeuw. de auteur van het werk, het oudste germaanse

                                                                                                                                           
Friesland
Kunstbus - Friezen De Friezen zijn een Germaans volk dat tot de Ingvaeones gerekend wordt. De Ingvaeones zijn de Germaanse volken die langs de Noordzeekust voorkomen. Tijdens de Grote Volksverhuizing zijn veel Friezen naar Kent, East Anglia en Lincolnshire getrokken. ... dat tot de ingvaeones gerekend wordt. de ingvaeones zijn de germaanse

                                                                                                                                           
Noordse mythologie
Kunstbus - De Noordse mythologie is, zeker in West- Europa, één van de bekendere, samen met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en de Germaanse mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de Noordse mythologie deel uit; ze kent grotendeels dezelfde goden en helden. ... samen met onder andere de griekse, romeinse, egyptische en de germaanse

                                                                                                                                           
Hoe komen we aan de benamingen voor de dagen van de week?
Genootschap Onze Taal - Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. ... dinsdag: waarschijnlijk genoemd naar een verder onbekende, germaanse

                                                                                                                                           
Hercules
Kunstbus - Doorverwijspagina Hercules (sterrenbeeld), een sterrenbeeld Hercules Magusanus, de oppergod van de Batavieren De naam is ontleend aan de vergelijkbare Romeinse God Hercules met daarachter in de Germaanse taal het woord Magusanus, een samenvoeging van de woorden oud en jong. ... de vergelijkbare romeinse god hercules met daarachter in de germaanse

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van Texel: 'teksel' of 'tessel'?
Genootschap Onze Taal - De uitspraak die het meest voorkomt is 'tessel', maar 'teksel' is ook mogelijk. ... 'teksel' is ook mogelijk. de naam texel is afgeleid van het germaanse

                                                                                                                                           
Oostgotische-kunst
Kunstbus - Adelaarsgesp uit Cesena, eind 5de eeuw, oostgotisch cloisonné, Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum Al ademden de architectuur en de weinige afbeeldingen van de Oostgoten overwegend de geest van het vroegchristelijke Byzantijnse christendom, de bewaard gebleven siervoorwerpen dragen een uitgesproken Oostgotische stempel. ... stempel. van de tweede helft van de 4de eeuw af doemt in de germaanse

                                                                                                                                           
Germaans
Kunstbus - Met Germaans wordt afhankelijk van de context het volk (de Germanen) of de taal of taalfamilie bedoeld. De Germanen De Germanen zijn een Indo- Europese bevolkingsgroep die van oorsprong woonde in de Noord- Duitse Laagvlakte en Zuid- Scandinavië. ... woonde in de noord- duitse laagvlakte en zuid- scandinavie. de germaanse

                                                                                                                                           
Wallonie
Kunstbus - Wallonië Wallonië ( Frans: la Wallonie, Duits: Wallonien, Waals: Walonreye, Luxemburgs: Wallounien) is de zuidelijke deelstaat van België en loopt gelijk met het grondgebied van het Waals Gewest. De hoofdstad is Namen (Namur). ... worden walen genoemd, dit komt waarschijnlijk van het oud- germaanse

                                                                                                                                           
Teutonen
Kunstbus - Westgermaanse oude volksstam; vooral in Engeland sinds 1914 een scheldnaam voor de Duitsers. De Teutonen zijn een Germaanse stam die waarschijnlijk oorspronkelijk uit het Deense Waddengebied, Jutland of zuidelijk Scandinavië stamde. ... west germaanse

                                                                                                                                           
afleiding
Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... dit achtervoegsel nog het woord schrijfsel gevormd. typische germaanse

                                                                                                                                           
Anselm Kiefer
Kunstbus - Duitse schilder, geboren in 1945 te Donaueschingen. Kiefer behoort samen met Baselitz, Immendorf, Lüpertz en Penck tot de voornaamste vertegenwoordigers van de zogenaamde 'Neue Deutsche Malerie' ook wel Neo- Expressionisme. ... van germanomanie. het is doorspekt met verwijzingen naar de germaanse

                                                                                                                                           
Sinterklaas
Kunstbus - Sinterklaas is de hoofdfiguur van een kinderfeest dat op 5 december in Nederland en op 6 december in België en in enkele (voormalig-) Nederlandse koloniën wordt gevierd. Sinterklaas wordt ook op kleinere schaal in Luxemburg (Kleeschen), Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Slovenië en Tsjechië gevierd. ... piet. " sinterklaas, wie kent hem niet", van het goede doel. germaanse

                                                                                                                                           
dwerg
Kunstbus - 1 fabelachtig wezen in de gedaante van een klein oud mannetje. 2 (klein) mens, een persoon met dwerggroei, die door een groeistoornis kleine ledematen heeft. Ook (beledigend) bekend als de lilliputter (m)(lilliputters). ... (m)(lilliputters). dwerg kan verwijzen naar:. een wezen in de germaanse

                                                                                                                                           
Visigoten
Kunstbus - De Visigoten waren een belangrijk ( Oost-) Germaans volk ten tijde van, en vlak na, het Romeinse Rijk. Vanaf 270 na Chr. begonnen de klassieke geschiedschrijvers onderscheid te maken tussen twee Gotische stammen. ... zijn overgebleven vormen de oudst opgetekende bronnen in een germaanse

                                                                                                                                           
Jiddisch
Kunstbus - Het Jiddisch is een Germaanse taal, die door ongeveer vier miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt. De naam is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch (Jodenduits) yid ( Jood). Er bestaan verschillende dialecten van het Jiddisch. ... het jiddisch is een germaanse

                                                                                                                                           
antisemitisme
Kunstbus - Antisemitisme De term antisemitisme is de moderne benaming voor een vijandige houding ten opzichte van Joden. Het leidt ertoe dat veel Joden niet in het openbaar voor hun afkomst of religie durven uit te komen. ... clubs opgericht. deze combineerden een soort verering van germaanse

                                                                                                                                           
Romeinse Rijk
Kunstbus - De Romeinse limes 47-ca. 400 Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het reusachtige Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Nijmegen via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. ... de ogen van de romeinen de onbeschaafde wereld. daar woonden germaanse

                                                                                                                                           
Waar komt war in de zegswijze in de war zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - In de war zijn betekent 'zich vergissen, verward zijn'. ... nederlandse war en het engelse war gaan allebei terug op het germaanse

                                                                                                                                           
Derde Rijk
Kunstbus - Met nazi- Duitsland, het Derde Rijk of soms ook Duizendjarige Rijk wordt een periode in de geschiedenis van Duitsland bedoeld die liep van 30 januari 1933 tot 8 mei 1945 onder het nationaal-socialistische regime. ... worden tot vazalstaten. er waren ook plannen om deze ' germaanse

                                                                                                                                           
gregoriaanse kalender
Kunstbus - Gregoriaanse kalender De gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte juliaanse kalender, werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd overgenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). ... herkomst sprokkelmaand: 1. in deze zelfde periode vierden de germaanse

                                                                                                                                           
Latijn
Latijn
Kunstbus - Latijn, een Italische taal, is oorspronkelijk de taal van de Latijnen, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Italische talen zijn een groep van Indo- Europese talen die in het eerste millennium v. ... ook werden er voor dergelijke instituties vaak keltische en germaanse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11