YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur gereformeerde kerk gereformeerde gereformeerden gereformeerd dr. h. (hendrik) colijn hendrik colijn arp kabinet-mackay abraham kuyper documentatiecentrum nederlandse politieke partijen sgp groen van prinsterer antirevolutionairen christen-democratische partij rpf gpv th. heemskerk rksp chu gerrit holdijk 3 zetels van dis 2011 sgp-jongeren 2003 eerste kamer anti-revolutionaire jongeren studieclubs j. smallenbroek w.p. berghuis ir. h. (henk) vredeling 2 zetels tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 a.s. talma anti-revolutionaire partij van rossum eerste kabinet-colijn kvp lijst 2011 henk vredeling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 18 van 18 voor - gereformeerden - in 0.00648093223571777 seconden.

gereformeerden

Kunstbus - De Gereformeerden maken van oudsher een belangrijk deel uit van de Nederlandse samenleving. In de 21e eeuw zijn de gereformeerden, die ongeveer 10% uitmaken van de Nederlandse samenleving, globaal in drie groepen te onderscheiden:. ... gereformeerden

                                                                                                                                           
Dr. H. (Hendrik) Colijn
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... - lid deputaatschap voor de verzorging van de verstrooide gereformeerden

                                                                                                                                           
Ir. H. (Henk) Vredeling
Parlement & Politiek - Markant PvdA'er die naam maakte als Kamerlid, europarlementariër en minister, maar wiens lidmaatschap van de Europees Commissie op een teleurstelling uitliep. Was van gereformeerden huize en werd tijdens de bezetting socialist. ... de europees commissie op een teleurstelling uitliep. was van gereformeerden

                                                                                                                                           
Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
Parlement & Politiek - Orgaan ... een nogal stabiele aanhang uit de kring van de 'bevindelijke' gereformeerden

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
Parlement & Politiek - PDC, april 2008 ... in de hervormde kerk een aparte orthodoxe vleugel. toen gereformeerden

                                                                                                                                           
Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
Parlement & Politiek - Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. ... e. (egbert) schuurman - hoofdinhoud vriendelijke senator van gereformeerden

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Parlement & Politiek - De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... kuyper bovendien een belangrijke rol bij de afsplitsing van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Parlement & Politiek - Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... in de hervormde kerk en tot de afgescheidenen (christelijk- gereformeerden

                                                                                                                                           
doopsgezinde Kerk
Kunstbus - De Doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van wat internationaal wel de Mennonieten genoemd worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst is. ... bijvoorbeeld de protestantse kerk in nederland en alle soorten gereformeerden

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben rooms-katholiek ' of 'Ik ben Rooms-Katholiek '?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben rooms-katholiek' is correct: het woord rooms-katholiek wordt met kleine letters geschreven. ... fundamentalisten fundamentalistisch - gereformeerde, gereformeerden

                                                                                                                                           
Statenbijbel
Kunstbus - Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. ... in 1618 gaf de belangrijkste kerkelijke vergadering van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Cuijk
Kunstbus - Cuijk is een gemeente en een dorp in het noordoosten van de provincie Noord- Brabant en ligt aan de west-oever van de Maas. Het ligt 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. De regio waar de gemeente Cuijk in ligt heet het Land van Cuijk. ... jaar werd de oude kerk, onder protest van de protestanten of gereformeerden

                                                                                                                                           
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
Parlement & Politiek - Het GPV was een in 1948 gevormde protestants-christelijke partij, die zich baseerde op bijbelse normen. De partij was sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds januari 2000 werkte het GPV samen met de RPF onder de naam ChristenUnie. ... die grotendeels afkomstig was uit de kring van de vrijgemaakt gereformeerden

                                                                                                                                           
Friese Bond
Parlement & Politiek - De Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland (kortweg: Friese Bond) werd op 24 maart 1898 in Leeuwarden opgericht. De christelijke partij (bond) legde sterke nadruk op het protestantse karakter van de natie en wees een 'neutrale' staat af. ... friese ch keerde zich tegen de afscheiding (doleantie) van de gereformeerden

                                                                                                                                           
Christelijk-Democratische Unie (CDU)
Parlement & Politiek - De CDU was een protestants-christelijke, antimilitaristische partij. De partij ontstond in 1926 uit drie kleine christen-socialistische partijen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de CDU op in de Partij van de Arbeid. ... uit vrijzinnigen in de nederlands hervormde kerk en deels uit gereformeerden

                                                                                                                                           
Philips van Marnix
Kunstbus - Philips van Marnix van St. Aldegonde Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde ( Brussel, tussen 7 maart en 20 juli 1540 – Leiden, 15 december 1598) was een Zuid- Nederlands schrijver, politicus, geleerde en assistent van Willem van Oranje. ... organisatie zou ontstaan die de door de oorlog verspreide gereformeerden

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... lid bestuur vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Parlement & Politiek - Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... college van directeuren vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9