YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van de europese unie voorzitterschap europese unie malta voorzitterschap buitenlands beleid europese aanpak migrantenstromen maltees voorzitterschap europese unie 1e helft 2017 energie-unie slowakije gelijke kansen werkprogramma trojka nederland, slowakije, malta nederland was voorzitter gendergelijkheid belastingontduiking en -ontwijking slowaaks voorzitterschap europese unie 2e helft 2016 nabuurschaps- uitbreidingsproces trojka vn-klimaattop in parijs eu-voorzitterschappen gezamenlijke beleidsprogramma instroom van migranten nederlands voorzitterschap europese unie 1e helft van 2016 beleidsprogramma naar een open en veilig europa trojka nederland europese commissie europees parlement europese unie eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste vera jourova (tsjechie) raadsformatie dennis de jong (sp) vicky maeijer (pvv) raad jeroen lenaers (cda) sophie in 't veld (d66) eurocommissaris voor betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - gendergelijkheid - in 0.0278611183166504 seconden.
Trojka Nederland, Slowakije, Malta
Parlement & Politiek - De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen Nederland, Slowakije en Malta werken van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken. ... de samenleving door mensen met een beperking ('inclusie') en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... is de eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... en concurrentievermogen: jyrki katainen (finland) gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... evp tsjechie vera jourova justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Mw. V. (Vĕra) Jourová
Parlement & Politiek - De Tsjechische Vera Jourová (1964) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker is zij belast met justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid. Mevrouw Jourová is lid van de liberaal-populistische partij ANO 2011 (Burgeractie). ... is zij belast met justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... is de eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... is de eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... is de eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... voor de grondrechten (fra, oostenrijk) europees instituut voor gendergelijkheid

                                                                                                                                           
V. (Vicky) Maeijer MA
Parlement & Politiek - Vicky Maeijer (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2014 -2017 was zij lid van het Europees Parlement. Mevrouw Maeijer was in het EP lid van de commissies burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en rechten van de vrouw en gendergelijkheid. ... justitie en binnenlandse zaken en rechten van de vrouw en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Drs. S. (Stientje) van Veldhoven
Parlement & Politiek - Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... ( 34.582) - bracht in 2016 de notitie 'vrouwenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Parlement & Politiek - Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... beleid interne markt sociaal beleid malta hoopt vooral gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Parlementaire commissies Europees Parlement
Parlement & Politiek - Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... 16 femm ep-commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26