YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie gemeenschapsrecht verdrag van lissabon europese hof van justitie lidstaten derde landen cour de justice de l'union europeenne advocaten-generaal het gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004, opgeheven op 1 september 2016) europese verdragen verdragen primaire gemeenschapsrecht eu-recht eu-instellingen hvj-eu court of justice of the european union recht van de europese unie europees hof van justitie hof van justitie van de europese unie ecj europese recht recht van de europese gemeenschappen verordeningen richtlijnen eeg-recht hof van justitie eg-recht hof lidstaten van de europese unie europees parlement raad van de europese unie europese commissie raad van europa instellingen europese unie europees economisch en sociaal comite comite van de regio's instituties van de eu hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kandidaat-lidstaten instituties eu : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - gemeenschapsrecht - in 0.00792217254638672 seconden.
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)
Parlement & Politiek - Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... worden, goed worden toegepast. de europese wetten - het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Europees Recht
Parlement & Politiek - Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie (de zogenaamde jurisprudentie). ... en het recht van de europese gemeenschappen (eg-recht of gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Wie doet wat: Europese instellingen en organen
Parlement & Politiek - Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... worden, goed worden toegepast. de europese wetten - het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Wie nog meer?
Parlement & Politiek - De Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van ministers en het Europees Parlement zijn de belangrijkste spelers van de Europese Unie (EU). Er zijn echter meer spelers van belang zoals het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Economisch en Sociaal Comité (ESC), het Comité van de Regio's en agentschappen zoals Europol en Eurojust. ... worden, goed worden toegepast. de europese wetten - het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Hervormingen in Kroatië
Parlement & Politiek - Voordat Kroatië kon toetreden tot de Europese Unie stonden er uitgebreide hervormingen op politiek en economisch gebied op de agenda. Ook moest Kroatië de wetgeving aanpassen zodat deze niet in strijd was met het Gemeenschapsrecht. ... de wetgeving aanpassen zodat deze niet in strijd was met het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Mr. H.G. (Hanna) Sevenster
Parlement & Politiek - Hanna Sevenster (1963) is sinds 1 juni 2007 lid van de Raad van State. Zij was hoogleraar Europees milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling Europees recht, directie Juridische Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ... voor het nationaal milieubeleid" (1990) - "milieubeleid en gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Verdrag van Amsterdam
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag, waarover de Europese Raad het in juni 1997 eens werd na twee jaar onderhandelen, maakte de weg vrij voor de start van het uitbreidingsproces van de Europese Unie. ... brengt voor het eerst uitdrukkelijk grondrechten in het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst
Parlement & Politiek - D66-politicus, Europeaan in hart en nieren. Was al op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen en stond bekend als scherp denker en debater. Werd staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna Tweede Kamerlid. ... (ed. met van panhuys en maas (1968)) - "tenuitvoerlegging van gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... zoals is bepaald in de mededingingsverordeningen en het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
Parlement & Politiek - De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... over geschillen tussen de lidstaten over toepassing van het gemeenschapsrecht

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4