YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden muziek aaneenschrijven woordkeuze europese unie eerste kamer europese commissie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie aangepaste vvd samenstelling raad van europa vicky maeijer (pvv) europees hof van justitie sophie in 't veld (d66) jeroen lenaers (cda) lidstaten gekwalificeerde meerderheid vera jourova (tsjechie) eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid comite van de regio's haya van someren gelijke rechten en non-discriminatie commissie voor rechten van de vrouw en gendergelijkheid europa 2020-strategie commissie juncker europees fonds voor strategische investeringen (efsi) auke zijlstra (pvv) europese aanpak migrantenstromen valdis dombrovskis (letland) eurocommissaris voor euro & sociale dialoog jyrki katainen (finland) eurocommissaris voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen literair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6578 voor - gelijke rechten mannen en vrouwen - in 0.299633026123047 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Werkgelegenheids- en sociaal beleid

Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... economisch vlak. de commissie richt zich op drie thema's. 1) gelijke

                                                                                                                                           

Mensenrechtenbeleid

Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... onder druk bescherming van persoonsgegevens in europa gelijke

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Parlement & Politiek - Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... veiligheid malta wil terrorisme blijven bestrijden en te gelijke

                                                                                                                                           

Vrouwen in de VVD

Parlement & Politiek - De VVD is vanaf haar ontstaan een sterk emancipatorische partij geweest, waarin vrouwen steeds een belangrijke rol speelden. De VVD zette zich (vaak samen met de PvdA en later met D66 ) in voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. ... zette zich (vaak samen met de pvda en later met d66 ) in voor gelijke

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... maakt inmiddels geen deel meer uit van de algemene wet gelijke

                                                                                                                                           
feminisme
Kunstbus - Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die de emancipatie van vrouwen nastreeft. Vrouwen worden en werden op veel terreinen op een andere manier behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, salaris, eigendom, recht op werk en inkomen, kiesrecht etc. ... van een derde feministische golf: enerzijds de strijd voor gelijke

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Parlement & Politiek - De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... van zijn partij, met name ten aanzien van integratie en mo gelijke

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
Parlement & Politiek - PDC, april 2008 ... breed gedragen en vastgelegde opvattingen, bijvoorbeeld over gelijke

                                                                                                                                           
Aletta Jacobs
Kunstbus - Aletta Jacobs was de eerste vrouw in de geschiedenis van Nederland die officieel werd toegelaten tot de universiteit. Dat was in 1871. Als scholiere had zij een brief geschreven aan Thorbecke, de eerste minister, met het verzoek om te worden toegelaten tot ‘de academische lessen’. ... worden tot een huisvrouwenbestaan. in 1980 werd de ‘wet op gelijke

                                                                                                                                           
Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Parlement & Politiek - Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... strafbaar gesteld. iedereen die vanuit het buitenland der gelijke

                                                                                                                                           
Prof.Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt
Parlement & Politiek - Hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingsstudies aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, die vier jaar de PvdA-fractie in de Eerste Kamer leidde. Werd in 1999 fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences. ... 1996 tot 8 juni 1999 nevenfuncties - voorzitter commissie gelijke

                                                                                                                                           
fascisme
Kunstbus - Het fascisme (o) Politiek systeem berustende op ultranationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen, autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. Fascisme ( Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat aan de macht was van 1922-1943 in Italië, van 1928 - 1974 in Portugal, van 1933-1945 in Duitsland, van 1939-1975 in Spanje en nu nog steeds bestaat in andere landen. ... het productieleger, dat zorg moest dragen voor een zo hoog mo gelijke

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... worden kleiner: de eenwording van nederland. de roep om gelijke

                                                                                                                                           

M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten

Parlement & Politiek - Ria Oomen (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. De uit Midden-Limburg afkomtige politica kreeg haar politieke scholing bij de KVP- en CDA-jongeren, waarvan zij landelijk voorzitter was. ... was met name haar rapporteurschap (2007-2014) over de mo gelijke

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Bond (SDB)
Parlement & Politiek - De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... en vloot; een algemene staking bij eventuele mobilisatie - gelijke

                                                                                                                                           
60 jaar VVD
Parlement & Politiek - PDC, januari 2008 ... zette zich (vaak samen met de pvda en later met d66 ) in voor gelijke

                                                                                                                                           

J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert

Parlement & Politiek - Jeanine Hennis-Plasschaert (1973) is sinds 5 november 2012 minister van Defensie in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij tevens lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was zij Kamerlid van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 en van 20 juli 2004 tot 17 juni 2010 lid van het Europees Parlement. ... als tweede kamerlid bezig met onder meer veiligheid, politie, gelijke

                                                                                                                                           
Toetreding Turkije tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... door te stellen dat voor- en tegenstemmers in de campagne geen gelijke

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Partij (SDP)
Parlement & Politiek - De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. ... - evenredige vertegenwoordiging en invoering volksreferendum - gelijke

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
Parlement & Politiek - De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... kosteloze rechtsbijstand en verpleging - op economisch gebied gelijke

                                                                                                                                           
Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)
Parlement & Politiek - De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... beschermd. de lsp was pleitbezorger van openbaar onderwijs, gelijke

                                                                                                                                           
Socialistische Partij (1918-1924)
Parlement & Politiek - De Socialistische Partij (SP), opgericht in 1918, was een radicaal-socialistische en republikeinse partij die met alle middelen de toestand van de arbeiders wilde verbeteren. De partij was gelieerd aan de extreem-linkse vakbond, het Nederlands Arbeiders Secretariaat (NAS). ... programmapunten waren verder: - invoering van de republiek - gelijke

                                                                                                                                           

Bond van Christen-Socialisten (BCS)

Parlement & Politiek - De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BCS) was een socialistische partij die de bijbel als uitgangspunt had. De BCS wees het kapitalisme af en was tegenstander van particulier bezit. De klassenstrijd werd aanvaard. ... invoering van de republiek, afschaffing van de eerste kamer, gelijke

                                                                                                                                           
Dr. P.J. (Paddy) Hillery
Parlement & Politiek - Patrick Hillery (1923-2008) was een Iers liberaal politicus, die in de Europese Commissie-Ortoli de portefeuille sociale zaken beheerde. In die functie zette hij zich in voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. ... sociale zaken beheerde. in die functie zette hij zich in voor gelijke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 79