YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie subsidiariteitsbeginsel de rol van nationale parlementen in europa early warning system oranje kaart europees parlement raad van ministers verdrag van lissabon gele kaart lidstaten meerderheid van de uitgebrachte stemmen 'gele kaart' beleid interne markt gele kaart-procedure recht van staking rol van nationale parlementen stakingsrecht gele kaart stakingsrecht werkgelegenheids- en sociaal beleid europese unie subsidiariteit hof van justitie eerste gele kaart interparlementaire conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid invloed nationale parlementen cosac meer over het verdrag van lissabon leegte proportionaliteit andere lidstaten meer over de oranje kaart verdrag inzake stabiliteit, coordinatie en bestuur in de emu gewone meerderheid han ten broeke zeggenschap nationale parlementen bij europese besluitvorming nationale parlementen meer over de gele kaart luuk blom taal europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 324 voor - gele kaart - in 0.0330300331115723 seconden.

Gele kaart

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijk om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. ... gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorstel Europese Commissie over recht van staking stuit op verzet
Op 12 september 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel over het stakingsrecht, de zogenaamde Monti II-verordening, ingetrokken. Dit tot tevredenheid van de Nederlandse Tweede Kamer en elf andere nationale parlementen. ... elf andere nationale parlementen. die trokken in mei 2012 een ' gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Oranje kaart

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijk om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. ... van alle parlementen bezwaar maakt dan is er sprake van een gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa
De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een ' gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... landen (bijvoorbeeld de verenigde staten), en veiligheidsmaatre gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... nederland werd verwacht dat er snel een fors pakket aan maatre gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... de afspraken tussen de lidstaten van de europese unie zijn vast gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... veel meer onderwerpen gaat bezighouden. wel wordt meer nadruk gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... waarin de smaak van verschillende droge worsten wordt ver gele - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Nieuws Europa
... telefonie in eu goedkoper' 20-06 tweede kamer: mogelijk gele - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer op Europees gebied
Als lidstaat van de Europese Unie heeft Nederland te maken met besluitvorming op het Europese niveau. De Tweede Kamer is op verschillende manieren betrokken bij het controleren van Europese besluitvorming én bij de controle op nationale wetgeving die is afgeleid van Europese besluiten. ... en bij de controle op nationale wetgeving die is af gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon
Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... duidelijker onderscheid tussen wetgeving en uitvoeringsmaatre gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
olivijn
Het mineraal olivijn is een (neso) silicaat met als chemische formule (Mg,Fe) 2 SiO 4. Olivijn is dus eigenlijk een verzamelnaam voor een mineraal waarbij de eindleden worden bepaald door het gehalte aan magnesium en ijzer. ... een zout. de zouten bevatten alle het sio 4 4- -ion (of een af gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Brugse stadhuis
De Gotische Zaal In 1884 krijgt de succesvolle stadsarchitect Louis Delacenserie (1832-1909) de opdracht om de twee bovenzalen van het Stadhuis om te vormen tot één feestruimte. ... tijdens de werken een vloerbedekking met kleine groene en gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Cosmas- en Damianusvloed
De twee stormvloeden van 1477 en 1509, ook wel de eerste en tweede Cosmas- en Damianusvloed, (genoemd naar de feestdag 26 september van Cosmas en Danianus), waren stormvloeden die woedden in een gebied dat delen van het huidige Nederland, België en Duitsland omvat. ... die als een straf van god aan het oldambt werden op gele - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Berlijnse Muur
... afgebakend. op sommige plekken plaatste men slagbomen en wit- gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Wie nog meer?
De Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van ministers en het Europees Parlement zijn de belangrijkste spelers van de Europese Unie (EU). Er zijn echter meer spelers van belang zoals het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Economisch en Sociaal Comité (ESC), het Comité van de Regio's en agentschappen zoals Europol en Eurojust. ... voor de nationale parlementen van de lidstaten is een rol weg gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noordbroek
Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... weg wordt in de jaren dertig een nieuw kerkhof aan gele - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
P. (Pedro) Solbes Mira
Pedro Solbes (1942) was van 1999 tot 2004 lid van de Europese Commissie, belast met economische en monetaire zaken. Als commisielid had hij veel bemoeienis met de invoering van de euro per 1 januari 2002. ... april 2004 tot 7 april 2009 (kabinet-zapatero) nevenfuncties af gele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Steendruk
Steendruk of Lithografie De lithografie of steendruk ontleent zijn naam aan het Grieks: lithos is steen en grafien of graphein betekent schrijven. Het is een zogenaamde vlakdrukmethode, waarbij niet gewerkt wordt met reliëf. ... alle grote ontdekkingen, zoals het buskruit en de gom op de gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Chris Wegerif
Chris Wegerif (en Agathe Wegerif) Nederlandse beeldhouwer, meubelontwerper, interieurontwerper, architect en aannemer, geboren 6 oktober 1859 Apeldoorn - overleden 27 september 1920 Amsterdam. ... anderen (onder meer van thorn prikker en chris lebeau), maar gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Het is doorgestoken kaart' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

'Het is doorgestoken kaart' betekent 'dit is geen toeval', 'er zijn stiekem van tevoren afspraken gemaakt', 'dit is bedrog'. ... gele - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
geel
geel
Het Geel ... hebben voor deze kleur, en er graag op af komen. dit geeft gele - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Waar komt advocaat van de duivel spelen vandaan?
Wie advocaat van de duivel speelt, doet zich voor als een zwartkijker bij een overleg of discussie: hij stelt kritische vragen en maakt op- en aanmerkingen vanuit een zo negatief mogelijk standpunt. Vaak wordt dat gedaan om te kijken of alle minpunten van een plan wel goed in kaart zijn gebracht, of om een beeld te krijgen van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. ... gele - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26