YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer vvd provinciale staten eerste kamerverkiezingen tweede kamer kabinet-den uyl thom de graaf annemarie jorritsma pvda kabinet-rutte i kabinet-kok ii eerste kamerverkiezingen van 2011 kabinet-balkenende iv kabinet-balkenende ii statenverkiezingen sgp niko koffeman tiny kox loek hermans jan nagel elco brinkman roel kuiper marleen barth peter schalk d66 cda groenlinks christenunie sp eerste kamerleden partij voor de dieren pvv henk ten hoeve 50plus tineke strik joop atsma plasterk ruud vreeman alexander rinnooy kan marjolein faber : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4599 voor - gekozenen eerste kamer 2015 - in 0.481424808502197 seconden.
Zoektermen eerste en kamer behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamerverkiezingen 2015

Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... gekozenen eerste kamer 2015 meer over eerste kamerverkiezingen verkiezingen 1983 - 2015 provinciale statenverkiezingen 2015 en uit het po - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kieswet
Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... - 3 het lidmaatschap van het stembureau eindigt van rechtswege nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. ... artikel ya 47 [vervallen per 10-10-2015] artikel ya 48 [vervallen per 10-10-2014] artikel ya 49 [vervallen per 10-10-2014] artikel ya 50 [vervallen per 10-10-2014] art - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... de laatste verkiezingen waren op 26 mei 2015. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... meer informatie huidige leden bij de eerste kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen d66 (vijf zetels), cda, sp, christenunie, 50plus, sgp en partij voor de dieren die een zetel vooruit gingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... door deze uitslag hebben vvd en pvda in de eerste kamer steun van meer (oppositie)fracties nodig dan tot nu het geval was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... dat de vvd in 2012-2015 beide voorzitterschappen had, was nogal uitzonderlijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie GroenLinks (GL)

Sinds 13 februari 1990 is er een fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer. De fractie bestaat sinds 2015 uit vier leden, één minder dan in 2011 en gelijk aan aantal zetels in 2007. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid is sinds 2011 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De PVV-fractie telt negen leden. In 2011 - 2015 waren dat er tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is sinds 1948 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Sinds de verkiezingen van 2015 telt de VVD-fractie 13 leden, waarmee deze de grootste in de Senaat is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2015 acht leden. In 2011-2015 waren dat 14 zetels, evenveel als in 2007 - 2011. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... kabinet periode tweede kamer ek-periode i eerste kamer ek-periode ii eerste kamer rutte ii 2012-2017 79 2012-2015 30 2015-2017 21 rutte i 2010-2012* 76 2010-2011 35 2011-2012 37*** balkenende iv (vanaf feb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het Christen-Democratisch Appèl is vanaf 1977 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De fractie heeft bij de verkiezingen van 2015 12 zetels behaald. In 2011-2015 had het CDA 11 zetels en in 2007 - 2011 21. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie 50PLUS

50PLUS heeft sinds 2011 een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Sinds mei 2015 telt de fractie twee leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd. ... de fractie van de christenunie telt sinds 2015 drie leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De huidige Eerste Kamer

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De Socialistische Partij is vanaf 1995 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij heeft negen Eerste Kamerleden. ... 2015-06-09 5 meijer, m.p. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. ... van 2015-06-09 2 schalk, p. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Democraten 1966 (D66)

Democraten 1966 (D66) is vanaf 11 mei 1971, met uitzondering van de periode van 19 september 1977 tot 16 september 1980, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. ... de fractie heeft bij de verkiezingen van 2015 tien zetels behaald. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... ook in de eerste kamer bestond al sinds 2001 een fractie van de christenunie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Volg de Tweede en Eerste Kamer

In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... (peter) van dijk 2015-09-08 2015-12-29 tijdelijk vervangen eerste kamer foto naam kamerlid aanvang tijdelijk vertrek einde tijdelijk vertrek m.h. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133