YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst wybrand de geest cultuur filosofie van de geest philosophy of mind taal betekenis letty demmers-van der geest a.m. (letty) demmers-van der geest alexander pechtold d66 hans van mierlo jan glastra van loon partijvoorzitter henk zeevalking jacob kohnstamm lucifer georg hegel hegel rene descartes goden schizofrenie schizofreen satan hegels godendom duivel hegeliaans hegelianen cartesianisme rechts-hegelianen hegelianistische god pinksteren psychosomatische hegelianisme hegelianistisch descartes godin psychosomatisch : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 523 voor - geest - in 0.0334601402282715 seconden.

Wybrand de Geest

Kunstbus - Wybrand de Geest (I) Nederlands schilder, tekenaar en kunsttheoreticus, geboren 16 augustus 1592 Leeuwarden – ca. 1661 waarschijnlijk aldaar. Tussen 1661 en 1665 volgens Saur (er is een brief van 17 augustus 1661 bekend). ... de geest

                                                                                                                                           

filosofie van de geest

Kunstbus - De filosofie van de geest ( Engels: Philosophy of Mind) is de filosofische studie van het lichaam-geestprobleem: de geest of ziel (onze ervaringen, gedachten, gevoelens, verlangens; ons innerlijk subjectief (be)leven), de mentale processen, functies en eigenschappen en het bewustzijn en de verhouding van dit alles tot het fysieke lichaam. ... van de geest

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de orenmaffia?
Genootschap Onze Taal - Het woord orenmaffia dook in 1992 voor het eerst in het Nederlands op. Toen hield de publiciste Karin Spaink een lezing over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte. Zij bekritiseerde de therapeuten die beweren dat ziekte niet zozeer een lichamelijke als wel een geestelijke kwestie is. ... karin spaink een lezing over de relatie tussen lichaam en geest

                                                                                                                                           

A.M. (Letty) Demmers-van der Geest

Parlement & Politiek - Letty Demmers (1952) is sinds september 2015 voorzitter van D66. Mevrouw Demmers was na functies in het bedrijfsleven lange tijd actief als bestuurder op gemeentelijk niveau. Zij was wethouder in Bergen op Zoom en burgemeester in Reusel-De Mierden en Best. ... (letty) demmers-van der geest

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters D66
Parlement & Politiek - Letty Demmers-van der Geest is sinds 13 september 2015 voorzitter van D66. Bekende D66-voorzitters uit het verleden waren Jacob Kohnstamm, Henk Zeevalking en Jan Glastra van Loon. ... d66 - hoofdinhoud letty demmers-van der geest

                                                                                                                                           
duivel
Kunstbus - 1 het kwaad, in de persoon van Satan => de engel der duisternis, de vorst /der/van de/ duisternis, Heintje Pik, hellevorst, Lucifer, Mefisto 2 gevallen engel, boze geest => droes Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. ... pik, hellevorst, lucifer, mefisto 2 gevallen engel, boze geest

                                                                                                                                           
René Descartes
Kunstbus - René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige wiens benadering van de kennis en de aard van de menselijke geest een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne filosofie. ... wiens benadering van de kennis en de aard van de menselijke geest

                                                                                                                                           
Psychosomatisch
Kunstbus - Psychosomatiek Psychosomatiek - Van Dale: psychosomatische (betrekking hebbend op lichaam en geest als geheel) benaderingswijze van de geneeskunde. De kennis van hoe lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden. ... - van dale: psychosomatische (betrekking hebbend op lichaam en geest

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... en aanbiddelijk wezen. 2. het opperwezen, de schepper, de geest

                                                                                                                                           
Georg Hegel
Kunstbus - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831) was een Duits filosoof. Hij is een van de centrale representanten van het 19e-eeuwse Duitse idealisme. Daarin staat de gedachte centraal dat niet de materie de grond van de werkelijkheid is, maar ideeën - door Hegel afwisselend het Absolute, de Geest of de Rede genoemd. ... is, maar ideeen - door hegel afwisselend het absolute, de geest

                                                                                                                                           
Schizofrenie
Kunstbus - Schizofrenie (gespleten geest; schizo, phrenos) is een ernstige psychische aandoening die in verschillende vormen en gradaties voorkomt en zich meestal openbaart tussen het 15de en 30ste levensjaar. Het is dus een aandoening die vooral jonge mensen treft. ... schizofrenie (gespleten geest

                                                                                                                                           
Pinksteren
Pinksteren
Kunstbus - Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Vijftigste dag De naam Pinksteren komt van het Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. ... met pinksteren viert de kerk de uitstorting van de heilige geest

                                                                                                                                           
christen
Kunstbus - Een christen hangt het christendom aan, een wereldgodsdienst. Het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Centraal daarin staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. ... bestaande uit god de vader, god de zoon en god de heilige geest

                                                                                                                                           
Der Blaue Reiter
Der Blaue Reiter
Kunstbus - Kunstlergemeinschaft ' Der Blaue Reiter' Omslag almanak van Der Blaue Reiter 1912 ' Der Blaue Reiter' gaf een almanak uit, die voor het eerst verscheen in 1912, gevolgd door een tweede druk in 1914. De omslag, ontworpen door Kandinsky, toonde een blauwe ruiter te paard. ... leden en had geen vastomlijnd programma. ze hadden samen met geest

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... maine en deze met de ogen van een romantikus in de geest

                                                                                                                                           
hel
Kunstbus - Hel 1. hel ( bijvoeglijk naamwoord; heller, helst; helheid), doordringend en helder van toon; sterk stralend of weerkaatsend. Verdoemen (overgankelijk werkwoord; verdoemde, heeft verdoemd; verdoeming) == voor eeuwig veroordelen (ook doemen, verdommen, veroordelen, vervloeken, verwensen, naar de hel verwijzen) 2. ... concept van een bestaan na de lichamelijke dood als geest

                                                                                                                                           
ideeënleer
Kunstbus - De zogenaamde ' ideeënleer' van Plato (427-347 vC) is beroemd, of liever gezegd berucht. Generaties gymnasiasten en academici zijn opgegroeid met de gedachte dat Plato met zijn ideeënrijk een hogere werkelijkheid heeft beschreven, bevolkt met volmaakte, eeuwige Ideeën. ... aanduidde, (ook de god van de liefde heet eros), een ver geest

                                                                                                                                           
Charles Dickens
Charles Dickens
Kunstbus - Engels romanschrijver, geboren 7 februari 1812 in Landport, overleden 9 juni 1870 in Gadshill, Rochester. Terwijl hij in zijn vroege werken het Britse burgerdom nog, in zijn standsbewustzijn en zijn vermeende deugden, op humoristische wijze attaqueerde ('The posthumous papers of the Pickwick Club', 1836-'37), werden later versterkte elementen van een sociale aanklacht dominant. ... kans heeft om aan zijn lot te ontkomen door bezoeken van drie geest

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... zielen die je bewerkt vruchten voort. maar de bewerking van de geest

                                                                                                                                           
Libertinisme
Kunstbus - Libertinisme is de levensfilosofie dat absolute individuele vrijheid voorstaat. Een libertijn wordt ook wel een vrijgeest genoemd. Moderne interpretatie In de praktijk wordt onder 'een libertijn' verstaan, iemand die voor seksuele vrijheid staat en wordt vaak geassocieerd met SM en bandeloosheid. ... vrijheid voorstaat. een libertijn wordt ook wel een vrij geest

                                                                                                                                           
El Greco
Kunstbus - El greco (geboren als Kyriakos Theotokopoulos, zichzelf later Domenikos Theotocopoulos noemend) werd in 1541 geboren in Fodele een dorp in het hogergelegen deel van een smal dal op Kreta, in een tijd waarin dit onder de overzeese gebiedsdelen van de Venetiaanse republiek viel en zou een van de eerste grote schilders worden van de Spaanse school. ... in toledo komt zijn vreemde combinatie van een middeleeuwse geest

                                                                                                                                           
doop
Kunstbus - Het doopsel of doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de gedachte van de doop tegen (echter geen kinderdoop). ... ik doop u in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest

                                                                                                                                           
Abt Suger
Kunstbus - Abt Suger van Saint Denis (Chennevrières, 1080 of 1081 - Saint-Denis, 13 januari 1151) was een Frans geestelijke, architect, politicus en geschiedkundige. Abt Suger was geschiedschrijver en raadgever van Lodewijk VI en raadsheer van Lodewijk VII, gezant bij het pauselijk hof en regent gedurende de deelname van de koning aan de kruistochten. ... 1080 of 1081 - saint-denis, 13 januari 1151) was een frans geest

                                                                                                                                           
Susan Sontag
Kunstbus - Joods- Amerikaanse Essayiste, romanschrijfster, docente filosofie en toneelregisseuse. Amerikaanse schrijfster Susan Sontag schreef romans en essays en kwam bij nationale kwesties als de oorlog in Vietnam en de aanslagen van 11 september fel uit voor haar mening. ... hebben we een erotiek van de kunst nodig,' schreef ze in de geest

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 129