YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair gebiedende-wijs taal werkwoord d/t gebiedende wijs basisregels uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze persoonsvorm betekenis aaneenschrijven ontleden stijlfouten stijlfiguren aanvoegende wijs enkelvoud/meervoud vervoeging kunnen maken komen doen worden engels kennen romaans hebben hulpwerkwoord ellips infinitief kunst architectuur heinz polzer cultuur cameretten festival hen/hun freyr driek van wissen mythologie cameretten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 99 voor - gebiedende wijs - in 0.0128340721130371 seconden.

Gebiedende-wijs

Kunstbus - Gebiedende wijs De gebiedende wijs (of Romaans: de imperatief (m) (uit het Latijn, imperare: bevelen)) is een werkwoordsvorm die wordt gebruikt in zinnen die een gebod of bevel, verzoek, wens, advies of aansporing uitdrukken. ... gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: beidt uw tijd of beid uw tijd?
Genootschap Onze Taal - Er is zowel voor beid uw tijd als voor beidt uw tijd ('wacht uw tijd af') iets te zeggen. Wie beidt uw tijd schrijft, vat de combinatie op als een versteende uitdrukking, waarin de ouderwetse meervouds- t van de gebiedende wijs behouden is gebleven. ... uitdrukking, waarin de ouderwetse meervouds- t van de gebiedende

                                                                                                                                           
Kun je in plaats van ' Wees maar niet bang!' ook ' Ben maar niet bang!' zeggen?
Genootschap Onze Taal - In het Standaardnederlands is alleen wees juist als gebiedende wijs van zijn. Het is dus 'Wees maar niet bang', 'Wees eens stil!' en 'Wees jezelf.' De vorm wees is uitzonderlijk, want bij alle andere werkwoorden is de gebiedende wijs gelijk aan de eerste persoon enkelvoud (de ik-vorm): 'Loop door! ... zeggen? in het standaardnederlands is alleen wees juist als gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?
Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... 'redt de tijger!'? 'red de tijger!' is juist. red is hier een gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?
Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. meld is een gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Wordt lid van Onze Taal' of 'Word lid van Onze Taal'?
Genootschap Onze Taal - ' Word lid van Onze Taal' is juist. De gebiedende wijs is altijd gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: 'Word lid!', 'Houd afstand!', 'Red de tijger!', 'Raad maar eens!', 'Maak voort!', 'Kijk uit!', 'Geef hier! ... lid van onze taal'? ' word lid van onze taal' is juist. de gebiedende

                                                                                                                                           
Wanneer is houd juist en wanneer houdt? En hoe zit het met hou?
Genootschap Onze Taal - Houd is juist: ... leidinggevende houd jij het overzicht over de planning.' als gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' Hoedt u voor namaak!' of ' Hoed u voor namaak!'?
Genootschap Onze Taal - ' Hoed u voor namaak!' is juist. Zich hoeden voor iets betekent 'ergens voor oppassen, ergens alert op zijn'. ... wederkerend voornaamwoord. hoed in 'hoed u voor namaak' is een gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' Vind je ideale partner!' of ' Vindt je ideale partner!'?
Genootschap Onze Taal - ' Vind je ideale partner!' is juist. ... is bedoeld als aansporing of uitnodiging - de vorm vind is een gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: werk ze, werkze of werkse? En 'wat' werk je eigenlijk als dit je gewenst wordt?
Genootschap Onze Taal - Werk ze wordt in twee woorden geschreven, en dus niet als werkze of werkse. Deze vaste combinatie bestaat uit de gebiedende wijs werk en het persoonlijk voornaamwoord ze. ... als werkze of werkse. deze vaste combinatie bestaat uit de gebiedende

                                                                                                                                           
Is het 'Ik hou niet van kerstliedjes' of 'Ik houd niet van kerstliedjes'?
Genootschap Onze Taal - Hou en houd zijn allebei goed. 'Ik hou niet van kerstliedjes' is het gewoonst. ... bij: de ik-vorm: 'ik hou van jou'; 'ik schei ermee uit!'; de gebiedende

                                                                                                                                           
Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd. ... werkwoord hebben? nee, dat is niet altijd nodig. zinnen in de gebiedende

                                                                                                                                           

aanvoegende wijs

Kunstbus - Aanvoegende wijs De aanvoegende wijs (of Romaans: conjunctief) is een werkwoordsvorm die onder meer een wens, toegeving, aanwijzing of aansporing uitdrukt. In het hedendaagse Nederlands is het gebruik van de aanvoegende wijs goeddeels beperkt tot vaste uitdrukkingen:. ... denken dat dit betekent ' god verdoem mij' ( gebiedende

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Alle collega's gelieve hun bureau toonbaar te houden' of 'Alle collega's gelieven hun bureau toonbaar te houden'?
Genootschap Onze Taal - Het meervoudige gelieven wordt hier als juist gezien. Het werkwoord gelieven betekent in dit geval 'goedvinden', 'willen'. Gelieven is hier een werkwoordsvorm die we aanvoegende wijs (oftewel conjunctief) noemen. ... betalen?')). ook hier is gelieve een aanvoegende wijs, en geen gebiedende

                                                                                                                                           
vervoeging
Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... (meervoud). wijs - wij stonden (aantonende wijs) - sta stil! ( gebiedende

                                                                                                                                           
Welke vormen kan het werkwoord aannemen?
Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... (of onbepaalde wijs), de aanvoegende wijs (conjunctief) en de gebiedende

                                                                                                                                           
Kunnen
Kunstbus - In staat zijn onbepaalde wijs: kunnen verleden tijd: kon konden voltooid deelwoord: gekund tegenwoordige tijd enkelvoud: ik/jij/je/U/gij/ge/hij/zij/het kan tegenwoordige tijd meervoud: wij/we/jullie/zij/ze kunnen verleden tijd enkelvoud: ik/jij/je/U/gij/ge/hij/zij/het kon verleden tijd meervoud: wij/we/jullie/zij/ze konden toekomende tijd enkelvoud:. ... onvoltooid deelwoord kunnend voltooid deelwoord hebben gekund gebiedende

                                                                                                                                           
Maken
Kunstbus - maken (overgankelijk werkwoord; maakte, heeft gemaakt; maker) 1 (wat kapot is) herstellen 2 tot stand brengen 3 in de genoemde toestand of positie brengen 4 (van hoeveelheden) zoveel bedragen als genoemd wordt', onbepaalde wijs: maken verleden tijd: maakte voltooid deelwoord: gemaakt tegenwoordige tijd enkelvoud:. ... deelwoord: makend voltooid deelwoord: hebben gemaakt gebiedende

                                                                                                                                           
Worden
Kunstbus - worden (koppelwerkwoord) in de genoemde toestand raken, of de genoemde hoedanigheid krijgen worden (hulpwerkwoord) van de lijdende vorm worden (onovergankelijk werkwoord; werd, is geworden; wording) gaan kosten de wording (v) het worden onbepaalde wijs: worden verleden tijd: werd voltooid deelwoord: geworden tegenwoordige tijd enkelvoud. ... deelwoord: wordend voltooid deelwoord: zijn geworden gebiedende

                                                                                                                                           
Doen
Kunstbus - Een actie ondernemen: bijv. 'laten we wat anders doen' Stamtijd onbepaalde wijs doen verleden tijd deed voltooid deelwoord gedaan Hele werkwoord: doen Tegenwoordige tijd enkelvoud. ik doe. jij(je) / u doet. ... voltooid deelwoord: heeft gedaan onvoltooid deelwoord: doend gebiedende

                                                                                                                                           
Komen
Kunstbus - bewegen van verder weg naar dichterbij. een orgasme hebben, klaarkomen Antoniem: gaan onbepaalde wijs: komen verleden tijd: kwam, kwamen voltooid deelwoord: gekomen komen op (werkwoord; kwam, is gekomen) 1 (een idee, gespreksonderwerp e. ... onvoltooid deelwoord: komend voltooid deelwoord: zijn gekomen gebiedende

                                                                                                                                           
Kennen
Kunstbus - Afgeleid begrip: kennis Synoniem: weten Voltooid deelwoord: gekend Onvoltooid tegenwoordige tijd ik ken, jij kent, hij kent, wij kennen, jullie kennen, zij kennen Voltooid tegenwoordige tijd ik heb gekend jij hebt gekend hij heeft gekend wij/jullie/zij hebben gekend Onvoltooid verleden tijd ik/jij/hij kende wij/jullie/zij kenden Voltooid verleden tijd ik/jij/hij had gekend wij/jullie/zij hadden gekend Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd ik zal kennen jij zult kennen hij zal kennen wij/jullie/zij zullen kennen Voltooid tegenwoordige toekomende tijd ik zal gekend hebben jij zult gekend hebben hij zal gekend hebben wij/jullie/zij zullen gekend hebben Onvoltooid verleden toekomende tijd ik/jij/hij zou kennen wij/jullie/zij zouden kennen Voltooid verleden toekomende tijd ik/jij/hij zou gekend hebben wij/jullie/zij zouden gekend hebben Gebiedende wijs: ken ... zou gekend hebben wij/jullie/zij zouden gekend hebben gebiedende

                                                                                                                                           
Hebben
Kunstbus - Werkwoord. (rechtmatig of wederrechtelijk) bezitten. als onderdeel hebben, omvatten, bevatten: een auto heeft vier wielen. lijden aan: Hij heeft aids. in dienst hebben: Het bedrijf heeft 50 werknemers. ... onvoltooid deelwoord: hebbend voltooid deelwoord: hebben gehad gebiedende

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord leasen?
Genootschap Onze Taal - Over de beste vervoeging van leasen bestaat een klein meningsverschil. In onze Spellingwijzer Onze Taal vervoegen we het iets anders dan het volgens de officiële spelling sinds 2005 moet. ... zij leasen - zij leasden/leasten ik heb geleasd/geleast gebiedende

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9