YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek landschap broek broekland broeklanden broekbos toponiem broek broke oostbroek gebied broek taal bijvoeglijk naamwoord woordkeuze betekenis aaneenschrijven samenstelling architectuur europese commissie commissie uitdrukkingen en spreekwoorden hoofdletter of kleine letter hans van den broek mr. h. (hans) van den broek europees parlement werkwoord woordgebruik voorzetsels kerk van noordbroek kabinet tweede kamer van agt nicoline van den broek-laman trip commissie-delors iii van der staaij schmelzer munte munter ae munter a termunter aa oude ae : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1759 voor - gebied broek - in 0.130011081695557 seconden.

broek

Kunstbus Groningen - Broek kan verwijzen naar de moerasachtige landschapsvorm broek(land), het toponiem broek, het dorp Broek in Groningen en het (voormalige) gebied Broek in Groningen onderverdeeld in Noordbroek en Zuidbroek en voorheen ook wel Oosterbroek en/of soms ook wel Westerbroek genoemd. ... broek, het dorp broek in groningen en het (voormalige) gebied

                                                                                                                                           

Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... gebied

                                                                                                                                           

Mr. H. (Hans) van den Broek

Parlement & Politiek - Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. ... te plaatsen in nederland. dreigde met name op europees gebied

                                                                                                                                           

Interieur<#>Orgel Arp Schnitger<#>Het Laatste oordeel<#>Begraafplaats<#>Toren<#>De Pastorie<#>Historie kerk van Noordbroek<#>Eerste nederzettingen van Broek<#>Strokenverkaveling<#>Het veldsysteem van Korengarst en Noordbroeksterhamrik

Kunstbus Groningen - In het ruimtelijk ogende interieur is de uitwendige geleding weerspiegeld. De kerk heeft vier en een halve travee en een vijfzijdige koorsluiting. De halve travee zit aan de westkant. ... van noordbroek wel gesproken van nord a brock (noord van ( gebied

                                                                                                                                           

Bovenloop Oude Ae<#>Benedenloop Oude Ae<#>Geschiedenis gebied Munter Ae (oldambt)<#>Aanvallen vanuit de Eems en de zee<#>Ontginning veendal Oude Ae<#>Westelijke Dollardboezem

Kunstbus Groningen - De bovenloop van de rivier de Oude Ae lag ten zuidoosten van Muntendam. Deze ontstond vanuit het hoogveen ten westen van het tegenwoordige Wildervank waar verschillende veenbeken bij elkaar kwamen. ... kaartje van de huidige toestand.) ooit stroomden in het gebied

                                                                                                                                           

Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... veenhuizen, westfalen en zuiderveen. in het buiten gebied

                                                                                                                                           
Commissie-Santer (1995-1999)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 25 januari 1995 aan. Nadat het Europees Parlement op 15 maart 1999 via een door de PES ingediende motie het vertrouwen had opgezegd in de Commissie, werd zij demissionair. ... invoering van de euro. er werden initiatieven genomen op het gebied

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Parlement & Politiek - Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... van de voorstellen van de commissie-oort (1988). - op het gebied

                                                                                                                                           

Kerk van Zuidbroek<#>Ons Zuidbroek<#>Geschiedenis Zuidbroek<#>De snik<#>De postwagen<#>De Franse tijd<#>De diligence<#>Bezoek Koning Willem III<#>Houtzaagmolen Windlust / Molen van Ubbens<#>Station en spoordok Zuidbroek<#>De paardetram<#>Gemeentehuis Zuidbroek<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. ... woningen, type krimpjes, met elk een stuk land neergezet. het gebied

                                                                                                                                           
Het Groene Woud
Kunstbus - Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Oisterwijk-'s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap wegens zijn kenmerken. ... groene woud het groene woud is een gebied

                                                                                                                                           
Brinkman en Van der Vlugt
Kunstbus - J.A. Brinkman (1902-1949) en Van der Vlugt (1894-1936) ... golfclub en de graansilo aan de maashaven. op woningbouw gebied

                                                                                                                                           
Het Friesenbild<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Nu is er nog iets dat op een andere manier wijst op de band die bestaan heeft tussen Münster en Groningen. Er is namelijk een muurschildering geweest in de domkerk van die stad, waarop bewoners van deze gewesten afgebeeld waren, terwijl zij geschenken aanboden aan Sint Paulus. ... waren een belangrijke factor voor hem bij de indeling van zijn gebied

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Kok
Parlement & Politiek - Minister-president die acht jaar lang een coalitie leidde met daarin de politieke tegenvoeters PvdA en VVD (de paarse kabinetten). Was van betrekkelijk eenvoudige komaf en klom via de vakbond op tot minister. ... beleidspunten van zijn kabinetten lagen op immaterieel gebied

                                                                                                                                           
Theo van Doesburg
Theo van Doesburg
Kunstbus - ... j.j.p. oud, kreeg van doesburg zijn eerste opdracht op het gebied

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... is verantwoordelijk voor een of meerdere beleids gebied

                                                                                                                                           
JJP Oud
JJP Oud
Kunstbus - J.J.P. Oud ... vertegenwoordiger van de international style, op het gebied

                                                                                                                                           
Mr. L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan
Parlement & Politiek - Spraakmakende en welbespraakte politica van D66, die na lid van het Europees Parlement te zijn geweest een niet onopgemerkte Tweede Kamerperiode doormaakte. Groeide op in het buitenland en was al tijdens haar studie sterk internationaal georiënteerd. ... en emancipatiebeleid (inclusief homobeleid) op het gebied

                                                                                                                                           
Alvar Aalto
Alvar Aalto
Kunstbus - Alvar Aalto was een Finse architect, glas- en meubelontwerper, geboren als Hugo Alvar Hendrik Aalto op 3 februari 1898 Kuortane Finland - overleden 11 mei 1976 Helsinki. ... monumentale kunst'. hij deed mee aan prijsvragen, zowel op het gebied

                                                                                                                                           
Gockinga
Kunstbus Groningen - De eerste Gockinga's komen reeds in de tweede helft van de 13e eeuw in Reiderland en in het begin van de 15e eeuw voor te Zuidbroek, waar zij een sterke burcht bezaten, de \ ... weinig van hem gemerkt, omdat dit land op het einde van zijn gebied

                                                                                                                                           
De Gockinga's I<#>De Hervorming, Filips II en Alva<#><#>De Gockinga's II
Kunstbus Groningen - In bovengenoemd proces is een van de meest markante punten de verovering door de stad van de de burcht van de Gockinga's te Zuidbroek. Nu was het in het verleden niet duidelijk waar die burcht heeft gestaan. ... fivelingo en reiderland. aanvankelijk de benaming van een gebied

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... b.d. frank van kappen (nummer 9), een expert op het gebied

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... voor samenstellingen als remco campert-app, middellandse zee gebied

                                                                                                                                           
Hein Stolle
Hein Stolle
Kunstbus - Nederlandse architect en meubelontwerper, geboren 20 april 1924 - overleden 8 augustus 2006. ... zouden worden genomen. daarnaast bekwaamde hij zich op het gebied

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en op het gebied

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3