YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: latijn groningen broek frans oudengels oudhoogduits oudfries oudiers middelnederduits broke oostbroek gebied broek geografische naam engels taal broek 2 grieks middeleeuws latijn woordkeuze breken 2009 broek* oudsaksisch, oudnoors bakken oudnoors gotisch brak ii brak 2 meer i meer 1 brijn beek mark 1 broek ii drassig lang breugel bijvoeglijk naamwoord los, aan elkaar of streepje samenstelling fries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1960 voor - gebied broek - in 0.824620962142944 seconden.
Zoekterm gebied is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

broek - (drassig lang)

broek 2 zn. ‘laag gelegen moerassig land’ Onl. bruoc, brōk in de plaatsnamen Brokhem (onbekende ligging, wrsch. in Noord-Holland) [918-48; Künzel 100] en Bruocsella ‘Brussel’ [966; Gysseling 1960, 198]; mnl. ... de herkomst van dit alleen in west-germaans gebied overgeleverde woord is onduidelijk. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Mr. H. (Hans) van den Broek

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. ... dreigde met name op europees gebied soms overvleugeld te worden door de premier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kerk van Noordbroek

Twee van de oudste en fraaiste gebouwen van Midden-Groningen zijn de kruiskerk met toren in Noordbroek en de kerk met toren in Zuidbroek. Beide gebouwen hebben een leeftijd van zo'n 700 jaar. ... in oude teksten wordt ten aanzien van noordbroek wel gesproken van nord a brock (noord van ( gebied) broek). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Munter Ae
Er ligt in Groningen een dal omsloten door Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee, Heiligerlee, Eexta, Scheemda en Midwolda. In dat dal stroomde ooit tussen het Zwanemeer (waar nu Wildervank ligt) bij het Bourtanger hoogveen en Termunten de ( veen)rivier de Oude Ae, ook wel Munte, Munter Ae, Munter Ee, Termunter Aa of Oude Æ genoemd. ... - + (klik op de min voor het achterliggende kaartje van de huidige toestand.) ooit stroomden in het gebied van de dollard tussen de afzonderlijke veenkoepels meerdere riviertjes die het overtollige water naar zee voerden. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Noordbroek

Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... in het buitengebied onderscheidde men verder zuiderklei (tegenover zuiderveen), evenreiten, bovenland, bovenmeerland en de kampen. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht. ... de 'krom-achterom' en 't hofje welgelegen behoorden tevens tot dit gebied. ... een broek met een ' kiestafeltie' is een broek met een klep in plaats van een gulp kieteltuin, kieteltuin, bijnaam van de tuin naast de t - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn ... e dag ervoor], daags t'r vuuer, de dag ervoor daags ervoor, staags t'r vuuer, staags t'r vuuere, de dag ervoor daalakker, [grondgebied ], daalakker, grondgebied bij autoweg a2, van de santforterstraat tot de heerbaan daalstraat, [daalstraat], daalstraot, daalstr ... seerdj, vooruitkomen, opschieten, haasten avapeur, [gulp ], avepeur, (mannelijk), gulp met knopen aan de voorkant van een mannenbroek, doot dich d'n avepeur ins toe. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
De Marne
Auteur: Otto S. Knottnerus De Marne is een oud zeekleigebied in Noordwest-Groningen, dat zich kenmerkt door statige akkerbouwbedrijven op vruchtbare zavelgrond, weidse uitzichten en slingerende waterlopen (maren). ... hiervan resteren de waterlopen broekstermaar, pieterburenstermaar, hoornse vaart en kromme raken. - (bron: Landschappen van Noord-Nederland)
                                                                                                                                           

Broeksterwâld - (geografische naam)

Broeksterwâld (Dantumadiel, Fr) Ndl. Broeksterwoude. Gebied: 1718 De Broek 1, 1877 Broeksterhuizen 2; Nfri. wâld 'moerasbos, zompig bos' bij de plaats Broek, vermeld in 1452 als Broeck, in 1580 Broeick 'moerassig, drassig land'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden. ... bent, bunt, 1) helm-, duingras; 2) gebied met deze begroeiing. ... boks, boks, broek. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman ... onien zijn het convenant van 29-11-1804 en van 17-5-1817 conventikel, conventiekelen, geheime samenkomsten, vooral op religieus gebied corpus, krosse, (minachtend), lichaam corset, keset, corset couvert, kefot, komfot, couvert daarmee, dammee, dammeet, dommee, d ... len (in de keel) amerikaan, amerikoanen, (ouderwets), aardappelras amiens, oamias, ommejas, ommias, geribde zware stof voor werkbroeken ander, n ander, 1. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam ... vooraf werd verkend, waar goede vogels (met zuivere en veel slagen) hun gebied hadden gekozen. ... den ėsjenhoup gebroeke om de wei te drėkke: de ashoop als mest over het grasland strooien. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
gaai - (inheemse kraaiachtige vogel ( Garrulus Glandarius); kort voor Vlaamse gaai)
gaai zn. ‘inheemse kraaiachtige vogel ( Garrulus Glandarius); kort voor Vlaamse gaai’ Mnl. dies es hi garrulus ghenamt, een gai hetet int duutsce lant ‘daarom wordt hij garrulus genoemd, gaai heet hij in Nederlands gebied (in de volkstaal)’ [1287; CG II, Nat. ... andere namen waarin de gaai als een ekster wordt aangemerkt zijn boontekster (ens), spansjekster (sco), spaanse ekster (zh), broekikster (zbw), halve ekster, hikster (kem), jakster, klei-ekster, koolekster (zhw), skoolekster (fr), wal(d)akster (fr), bosekste - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... - op het gebied van het buitenlands beleid speelde tot 1989 de discussie over het in het najaar van 1979 genomen navo-besluit om kruisraketten ... bezocht in dit kader in januari 1983 (samen met minister van den broek) de verenigde staten om bij de amerikaanse president reagan de mogelijkheid van een tussenoplossing te bespreken, waarbij onder - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... ban, ban, (zelfstandig naamwoord mannelijk), rechtsgebied, streek staande onder de rechtspraak van eenzelfde rechter. ... broeklander, grotlander, kiplander. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk. ... e, bieje, bieden bier, biejer, bier bierton, biejertunneke, biertonnetje bies, bieze, lang oevergewas biezen, bieze, drassig bosgebied biezepol, biezepolle, pitrus big, bag, bagge, big biggenmand, baggemaand, biggenmand biggenmarkt, baggemert, biggenmarkt biggen ... okkig, [bronstig], bokkig, bronstigheid bokking, bukkem, bokking (gerookte haring) bokpaal, bokpool, a-paal boks, boks, bokske, broek boksband, boksenbaand, broekriem boksen, bokse, stoten bokstas, boksetes, broekzak bolders, bolders, knikkers (grote) bonenstaa - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

Grensland 1944 Landwachters verdronken in geïnundeerd gebied

Drie landwachters kwamen in december 1944, tijdens een razzia in de buurt van Schildwolde, om het leven. Ze verdronken nadat de roeiboot waarin ze zaten was omgeslagen. ... de redders zagen al snel dat de drenkeling gekleed was in een zwarte broek, met dezelfde kleur overjas en laarzen. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Hoogeveen
Auteur: Gerben de Vries Van oorsprong is Hoogeveen, zoals de naam al aangeeft, een hoogveengebied. Tegenwoordig is dit deelgebied aan de grens met de provincie Overijssel landschappelijk verdeeld in de groeistad Hoogeveen en de diverse veenkoloniën ten oosten en zuiden hiervan. ... de eigenerfde boeren van mantinge en balinge in het kerspel westerbork op hun beurt waren in bezit van de westerbork en broek venen (1800 hectare). - (bron: Landschappen van Noord-Nederland)
                                                                                                                                           
Beilerdingspel
Beilerdingspel is een oud gebied in centraal Drenthe. Het dingspel (ook wel dingspil genoemd) omvatte voorheen o.a. de kerspelen Beilen, Westerbork en Zuidwolde. ... gen, eursing, halerbrug, hijken, holthe, hooghalen, klatering, laaghalen, laaghalerveen, lieving, makkum, oranje, rheeveld, smalbroek, spier, ter horst en wijster. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Rolderdingspel
Auteur: Gerben de Vries Rolderdingspel is een oud gebied in centraal Drenthe. Het dingspel (ook wel dingspil) omvatte voorheen de kerspelen Assen, Rolde, Grollo en Schoonlo. ... de buurtschappen aardscheveld, amelte, baggelhuizen, 't broek, peelo, steendijk en vredeveld zijn thans stadswijken gemeente rolde: de dorpen en gehuchten amen, ballo, deurze, ekehaar, elde - (bron: Landschappen van Noord-Nederland)
                                                                                                                                           
Het Groene Woud
Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Oisterwijk-'s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap wegens zijn kenmerken. ... of aan de uitgestrekte populierenweides, zogenaamde coulissenlandschappen, zoals die in het wijboschbroek bij schijndel. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Zomereik
Quercus robur Het Pleistoceen staat bekend als het ijstijdvak, maar het was beslist niet alleen een periode van extreme kou en kale grasvlakten. IJstijden werden afgewisseld door warmere perioden (interglacialen), waarin loofbossen tot ontwikkeling kwamen. ... aan de hand van dit stuifmeel kan men achterhalen welke plantensoorten er in de afgelopen millennia in een bepaald gebied geleefd hebben. ... in nederland zijn echter recent gallen uit het eemien ( laat-pleistoceen) gevonden in hooge broek bij raalte in het ijsseldal. - (bron: Geologie van Nederland)
                                                                                                                                           

Zuidbroek

Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... het gebied tussen de beide kernen is weinig veranderd. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134