YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: ministerie van economische zaken europese commissie nederlandse mededingingsautoriteit de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit mededingingswet in de autoriteit consument en markt gaswet nma hans wijers consumentenautoriteit elektriciteitswet 1998 zelfstandig bestuursorgaan toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat nma (nederlandse mededingingsautoriteit) cultuur h.g.j. (henk) kamp co2 henk kamp co2-opslag co2-reductie kabinet-rutte ii koolstofdioxide kabinet-kok i a. (annemarie) jorritsma-lebbink superkritisch annemarie jorritsma-lebbink kritieke temperatuur kritische temperatuur superkritische kabinet-kok ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 6 van 6 voor - gaswet - in 0.00969099998474121 seconden.
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... opereerde op basis van de elektriciteitswet 1998 en de gaswet

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO2-equivalenten per jaar in 2010. Elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO2. ... eigenschappen met elkaar samenhangen, zien we in de algemene gaswet

                                                                                                                                           
CO2
CO2
Kunstbus - Koolstofdioxide (CO2) speelt een cruciale rol in onze leefomgeving, met name vanwege de invloed ervan op het broeikaseffect. ... eigenschappen met elkaar samenhangen, zien we in de algemene gaswet

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel elektriciteits- en gaswet

                                                                                                                                           
kritieke temperatuur
kritieke temperatuur
Kunstbus - Boven de kritieke temperatuur is een stof bij samenpersen niet meer vloeibaar te maken. We spreken dan van een gas. Onder de kritieke temperatuur is de stof bij samenpersen wel vloeibaar te maken. We spreken dan van een damp. Overigens wordt in het dagelijks leven dit onderscheid minder zorgvuldig gehanteerd. Een \ ... de dampdruk p en de temperatuur t voldoen dan aan de algemene gaswet

                                                                                                                                           
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink
Parlement & Politiek - Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. ... tarieven voor kleingebruikers. ( 26.303) - bracht in 2000 de gaswet

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1