YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair kunst beelaerts van blokland van reenen gijsbert karel van hogendorp ministeriele verantwoordelijkheid roell algemeen bestuur g.k. van hogendorp frans-adam van der duyn van maasdam joan melchior kemper van swinden prins willem tweede kamer raad van state p.j. oud louis beel mr. g.k. () graaf van hogendorp graaf van hogendorp eerste kamer beel piet hein donner minister herman tjeenk willink scholten ruppert kabinet-balkenende iv grondwet ministerraad staten-generaal evenredige vertegenwoordiging nederlandse grondwet correctief referendum kabinet biografisch archief recht van initiatief grondwet van 1814 van der stoel kabinet-van hall/donker curtius jhr.mr. g.c.j. () van reenen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13029 voor - g k van hogendorp - in 1.29693818092346 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

De Grondwet van 1814

Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.K. graaf van Hogendorp

Gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Ontwierp in de Bataafs-Franse Tijd een Grondwet. Die 'Schetsen' vormden de basis voor de Grondwet van 1814. Was zelf voorzitter van de Grondwetscommissies in 1813/1814 en 1815. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem
De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... hoofdinhoud de periode november 1813-juni 1815 is als een over g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. E.J.A. graaf van Bylandt

Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. ... e.j.a. g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1814-1862

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via 170@pdc. ... van, van 1 januari 1841 tot 26 maart 1848 willem ii, konin g - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... (konin g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr.Mr. R. Metelerkamp

Goudse regentenzoon die na de omwenteling van 1795 enige jaren geen kans had om bestuurder te worden. Pas onder Lodewijk Napoleon kreeg hij een bestuurlijke functie. Dankzij zijn contacten met Van Hogendorp werd hij in 1813 secretaris van de Grondwetscommissie. ... r. metelerkamp - hoofdinhoud g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1815-1840: onder koning Willem I

Koning Willem I regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. ... 1815-1840: onder konin g - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van interpellatie - hoofdinhoud het recht van interpellatie g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam g - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr. G. van Tienhoven

Sociaal voelende liberale politicus uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Afkomstig uit een aannemersfamilie uit het protestantse deel van Brabant. Studeerde aanvankelijk theologie. Na de advocatuur hoogleraar in Amsterdam en in 1878 Tweede Kamerlid. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

K. Schippers

K. Schippers (1936) Nederlands schrijver en dichter, geboren 6 november 1936 Amsterdam, ' De werkelijkheid niet intensiveren, maar verijlen, wegmaken.' K. Schippers, Pseudoniem van Gerard Stigter, schrijft gedichten, verhalen, beschouwingen en romans. ... schippers k. schippers (1936) nederlands schrijver en dichter, g - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waar komt iemands zwanenzang vandaan in bijvoorbeeld 'Dit gedicht was zijn zwanenzang'?

Iemands zwanenzan g (of zwanezang ) is eigenlijk het laatste gezang of gedicht van iemand voor zijn sterven, zijn laatste werk. Maar het kan ook gebruikt worden in een zin als 'Dit project wordt haar zwanenzang; ze heeft per 1 oktober een andere baan. ... komt iemands zwanenzan g - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... g - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

L.G.A. graaf van Limburg Stirum

Negentiende-eeuwse officier en bestuurder met een lange staat van dienst. Na een officiersloopbaan werd hij grietman van Kollumerland en in 1840 lid van de Dubbele Kamer. In 1848 benoemde Willem II hem tot Eerste Kamerlid als voorstander van herziening van de Grondwet. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland

Negentiende-eeuws politicus, gezant en Tweede Kamervoorzitter na de winst van de rechtse coalitie in 1888. Telg uit een geslacht van Dordtse regenten; orthodox protestant. Was ambtenaar op Justitie en enkele malen Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen. ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.K. baron van Goltstein

Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... j.k. baron van g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... a g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

W.R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Utrechts lid van de Ridderschap en tijdens de Republiek leider van de Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal. Maakte in 1814 deel uit van de Grondwetscommissie die onder leiding van Van Hogendorp de eerste Grondwet opstelde en werd daarna lid van de uit één Kamer bestaande Staten-Generaal. ... en tijdens de republiek leider van de utrechtse dele g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.E. (Gerard) van Walsum

Bestuurder van christelijk-historischen huize, die na de oorlog 'doorbrak' naar de PvdA. Voor de oorlog secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en lid van de hoofdredactie van het CH-dagblad "De Nederlander". ... g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A. van Naamen van Eemnes

Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de ne g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is 't kofschip of de ' 't kofschip -regel'?

De 'regel' van 't kofschip is een ezelsbruggetje dat gebruikt wordt bij de vervoeging van werkwoorden, en dan alléén in de verleden tijd en bij voltooide deelwoorden. (Voor de tegenwoordige tijd heb je er niets aan! ... is 't kofschip of de ' 't kofschip -re g - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 39