YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: frits bolkestein eerste kabinet-lubbers prof.dr.mr. f. (frits) bolkestein vvd pvda d66 eerste kamer wiegel mark rutte tweede kamer hans wiegel ed nijpels rita verdonk geert wilders cda lubbers jan terlouw h.a. korthals ginjaar schmelzer de jong cultuur groenlinks sp kars veling voorhoeve van agt raad van state wim kok jan peter balkenende job cohen minister-president hans dijkstal joris voorhoeve thom de graaf lijsttrekker agnes kant kabinet-balkenende ii joop den uyl wouter bos : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 137 voor - frits bolkestein - in 0.0194082260131836 seconden.

Prof.Dr.Mr. F. (Frits) Bolkestein

Succesvolle en erudiete VVD-politicus, die zijn partij in 1994 en 1998 naar verkiezingsoverwinningen leidde. Afkomstig uit het bedrijfsleven (Shell) en uit hoofde van zijn functies lange tijd in het buitenland verblijvend. ... f. ( frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... voor politieke profilering dan ministers. het optreden van frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?
Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... nadrukkelijk als kandidaat-premier. daar staat tegenover dat frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1989: het reiskostenforfait
Op 3 mei 1989 kwam er een einde aan bijna zeven jaar samenwerking tussen CDA en VVD onder minister-president Lubbers. De VVD-fractie kon zich niet vinden in het door het kabinet genomen besluit over afschaffing van het reiskostenforfait. ... tijdens een buitengewone fractievergadering in garderen door frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... 2003 nicoline van den broek-laman trip lijst 2003 15 19,2 1999 frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Prodi (1999-2004)
Deze Europese Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. ... michel frankrijk regionaal beleid rechts-liberaal bolkestein, frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers VVD
Sinds 2006 is Mark Rutte lijsttrekker van de VVD. In september 2005 maakte Gerrit Zalm bekend dat hij in 2007 niet beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Jozias van Aartsen haakte na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook af als politiek 'aanvoerder'. ... opvolger. hij was lijsttrekker in 1989. op 30 april 1990 nam frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... leider van de pvda; - na de verkiezingen van 1998 werd frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... kritiek op het kabinetsbeleid. toenmalig vvd-fractievoorzitter frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F. (Frits) Korthals Altes

Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... f. ( frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. ... uit het verleden zijn ivo opstelten, leendert ginjaar, frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... en vooruitgang 24 15,4 regering, kabinet-balkenende i 1998 frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. R.W. (René) Leegte
René Leegte (1968) was van 26 oktober 2010 tot 24 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij was directeur/eigenaar en adviseur van public affairs adviesbureau EPPA. Eerder was hij onder meer commercieel directeur bij AgroFair, een bedrijf dat duurzaam geteeld fruit met Max Havelaar-keurmerk verkoopt. ... verkoopt. voorts was hij persoonlijk secretaris van frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve
Zeer voorkomende hoogleraar en wetenschapper, die in 1986 nogal verrassend Ed Nijpels opvolgde als fractieleider van de VVD. Was directeur van de Telders-stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en daarna hoogleraar internationale betrekkingen in Wageningen. ... van de vvd. werd op koninginnedag 1990 vervangen door frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... concurrentie [2004-2010), digitale agenda [2010-2014]) frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Propria-Cures
Propria Cures ... oud-pc-redacteuren (selectie) maarten biesheuvel (1975) frits - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. F.W. (Frans) Weisglas
Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. ... voorstel werd in 1993 wet. (22.315) - bracht in 1991 samen met frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
neoliberalisme
Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig, een radicalere en laissez-faire-achtige vorm van kapitalisme. ... lubbers (cda, 1982-1994) en wim kok ( pvda, 1994-2002), en frits - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. ... 2003-05-27 h.f. (hans) dijkstal 1998-07-30 2002-05-16 f. ( frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1994
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 deden zich grote verschuivingen voor. PvdA en CDA verloren fors (respectievelijk 12 en 20 zetels), waardoor de zittende coalitie haar meerderheid verloor. Vrij spectaculair was de komst van de ouderenpartijen (AOV en Unie 55+ ) met maar liefst zeven zetels. ... van der vlies sp jan marijnissen unie 55+ bertus leerkes vvd frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. E. (Els) Borst-Eilers
Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... els borst (1932-2014), nrc handelsblad, 11 februari 2014 - frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1998
De paarse coalitie behield bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haar meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (beide plus acht) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. ... leen van dijke sgp bas van der vlies sp jan marijnissen vvd frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
R.L.O. (Robin) Linschoten
VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. ... sociale vernieuwing - diende in 1992 met zijn fractiegenoten frits - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Frits Rotgans

Frits J. Rotgans was eigenlijk opgeleid tot reclametekenaar. Tijdens de oorlog was hij betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen en tekende hij cartoons voor het verzetsblad Ons Vrije Nederland. ... frits - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8