YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer politieke partij fractie college van senioren organisatie eerste kamer fractievoorzitter eerste kamer fractievoorzitter ek ek fractievoorzitter fractievoorzitters eerste kamer tweede kamer eerste kamerfractie fractievoorzitter fracties eerste kamer - fractie fracties in de tweede kamer eerste kamerfracties fractie ek fractie - eerste kamerfractie arp cda pvda vvd kabinet kvp kabinet-den uyl tweede kamerfractie mark rutte job cohen wim kok van agt alexander pechtold kabinet-balkenende ii jan peter balkenende groenlinks wouter bos geert wilders jan marijnissen minister-president lubbers thom de graaf : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 399 voor - fractievoorzitter - in 0.0348939895629883 seconden.

Fractievoorzitter Eerste Kamer

De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie in de Eerste Kamer. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten. ... fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie
Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. ... en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. de fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfracties
Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer standpunten bepaalt. ... verdeeld. een fractie staat onder leiding van een fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent zowel een politieke als een ambtelijke organisatiestructuur. Onder de politieke organisatie vallen de diverse fracties, de commissies en het College van Senioren (het 'dagelijkse bestuur'). ... en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. de fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... partij. buiten verkiezingstijd is bij oppositiepartijen de fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... teleurstellende verkiezingen van 2012 wel herkozen als fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... verdeeld. een fractie staat onder leiding van een fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1966: de Nacht van Schmelzer
Het slot van de algemene beschouwingen over de begroting voor 1967 in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 staat bekend als de Nacht van Schmelzer. Het debat eindigde namelijk met de aanneming van een door KVP-fractievoorzitter Schmelzer ingediende motie, die door het kabinet-Cals als motie van wantrouwen werd uitgelegd en die leidde tot zijn val. ... het debat eindigde namelijk met de aanneming van een door kvp- fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis
Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. ... de motie-oud de vvd-fractie betreurde bij monde van haar fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1955: de huurwetcrisis
Op 17 mei 1955 kwam het derde kabinet-Drees ten val, nadat de ontwerp-Huurwet door de Tweede Kamer was verworpen. Het conflict was het gevolg van een zakelijk geschil tussen vrijwel de gehele Kamer en het kabinet over een huurverhoging en belastingverlaging. ... voorstel sneuvelen. na een succesvolle lijmpoging door pvda- fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
H.G. (Hette) Abma
Hervormde dominee (Gereformeerdebonder) en SGP-voorman met kenmerkend zwart pak en donkere domineesstem. Kwam in 1963 in de Tweede Kamer en volgde in 1971 Ir. Van Dis op als fractievoorzitter. Bleef daarnaast actief als predikant. ... 1963 in de tweede kamer en volgde in 1971 ir. van dis op als fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. T. (Tunahan) Kuzu
Tunahan Kuzu (1981) is sinds 23 maart 2017 fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer. Tussen september 2012 tot november 2014 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie, waarna hij samen met Selcuk Öztürk een fractie vormde. ... kuzu - hoofdinhoud tunahan kuzu (1981) is sinds 23 maart 2017 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F. (Bob) Ruers
Bob Ruers (1947) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was dat eerder van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003 en van 12 december 2006 tot 12 juni 2007. In 1998-2003 was hij fractievoorzitter. De heer Ruers was als jurist werkzaam bij onder meer de NOS en werd later advocaat. ... en van 12 december 2006 tot 12 juni 2007. in 1998-2003 was hij fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma
Sybrand van Haersma Buma (1965) is sinds 12 oktober 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij is sinds 23 mei 2002 Tweede Kamerlid. Bij de verkiezingen in van 2012 en 2017 was hij lijsttrekker van het CDA. ... sybrand van haersma buma (1965) is sinds 12 oktober 2010 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.C.M. (Jolande) Sap
Jolande Sap (1963) was van 2 september 2008 tot 24 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij was van 16 december 2010 tot 5 oktober 2012 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Mevrouw Sap werkte voor de emancipatieraad en bij het ministerie van Sociale Zaken. ... groenlinks. zij was van 16 december 2010 tot 5 oktober 2012 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.A.M. (Thijs) Wöltgens
In Kerkrade geboren en getogen PvdA-politicus, die vier jaar fractievoorzitter was. Deed in Utrecht vrije studierichting en was daarna tien jaar leraar economie. Brak na de Nacht van Schmelzer met de KVP en werd actief in de PvdA. ... in kerkrade geboren en getogen pvda-politicus, die vier jaar fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
E.G.M. (Emile) Roemer
Emile Roemer (1962) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP en vanaf 5 maart 2010 fractievoorzitter en politiek leider van de SP. Hij was lijsttrekker van de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, 2012 en 2017. ... lid van de tweede kamerfractie van de sp en vanaf 5 maart 2010 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. Th.H.Ph. (Thierry) Baudet
Thierry Baudet (1983) is sinds 23 maart 2017 fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FvD) in de Tweede Kamer. De rechtsfilosoof Baudet is publicist, journalist en opiniemaker. Hij was oprichter-directeur van Popup University en voorzitter van de denktank Forum voor Democratie. ... - hoofdinhoud thierry baudet (1983) is sinds 23 maart 2017 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A.J. (Ad) Kaland
Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. ... opwierp als verdediger van het dualisme. ging als fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink
Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. ... 2015 eerste kamerlid voor de vvd en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes
Vooraanstaande VDB- en later PvdA-politicus. Geboren in Nederlands-Indië waar hij bij een spoorwegmaatschappij werkte. Kwam in 1925 in de Kamer en was vanaf 1933 fractievoorzitter tijdens het de kabinetten-Colijn waaraan ook de VDB met Oud op financiën deelnam. ... werkte. kwam in 1925 in de kamer en was vanaf 1933 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen
Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. ... van de pvda. hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher
Lodewijk Asscher (1974) is sinds 9 december 2016 politiek leider van de PvdA en sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Vanaf 5 november 2012 is de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. ... leider van de pvda en sinds 23 maart 2017 tweede kamerlid en fractievoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 221