YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamerleden europees parlement fractie eerste kamerleden pvda labour party spd socialisten en democraten alliantie van socialisten en democraten fractie ep s&d fractie s&d s&d fractie fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten partij van de europese sociaal-democraten psoe gianni pittella pes-fractie progressive alliance of socialists and democrats partij van europese sociaaldemocraten fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten s en d fractie ep fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten cda evp minister sgp gpv cdu taal tweede kamer europese commissie vvd chu d66 christenunie raad van ministers mark rutte groenlinks regering geert wilders : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7343 voor - fractie s - in 0.556777000427246 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Fractie

Een groep Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij i en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. Een fractie coördineert de activiteiten van zo'n groep politici en tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de leden gezamenlijk standpunten over onderwerpen die in hun Kamer worden behandeld. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractie Europese Volkspartij (EVP)

De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

fractie EK ..

fractie EK .., Eerste Kamerfractie .., fractie EK .. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Democraten 66 (D66)

De fractie van D66 heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 negentien leden. Na de verkiezingen van september 2012 telde de D66-fractie twaalf leden. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

S. (Selçuk) Öztürk

Selçuk Öztürk (1972) is sinds 23 maart 2017 lid van de DENK-fractie in de Tweede Kamer. Tussen september 2012 en november 2014 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie. Daarna vormde hij samen met Tunahan Kuzu een fractie. ... selcuk ozturk (1972) is sinds 23 maart 2017 lid van de denk- fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.S. (Jacques) Monasch

Jacques Monasch (1962) was van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer. Tot 8 november 2016 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie. Na zijn breuk met de PvdA begon hij de partij Nieuwe Wegen. ... kamer. tot 8 november 2016 maakte hij deel uit van de pvda- fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De fractie van de SP telt sinds de verkiezingen van 9 juni 2010 vijftien leden. Dat aantal bleef na de verkiezingen van 12 september 2012 ongewijzigd. Na de verkiezingen van 22 november 2006 waren dat er 25. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

S. (Sandra) Kalniete

Sandra Kalniete was in 2004 lid van de Europese Commissie namens Letland. Daarvoor was zij minister van Buitenlandse Zaken. Zij is lid van het Europees Parlement (lid van de christendemocratische fractie). ... van het europees parlement (lid van de christendemocratische fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr. S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld

Sophie van Bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht in Tilburg en was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. ... van bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de cda- fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Christen Democratisch Appel (CDA)

De fractie van het CDA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels. Na de verkiezingen van 12 september 2012 waren dat er 13. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het Christen-Democratisch Appèl is vanaf 1977 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De fractie heeft bij de verkiezingen van 2015 12 zetels behaald. In 2011-2015 had het CDA 11 zetels en in 2007 - 2011 21. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De fractie van de ChristenUnie heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden, evenveel als na de verkiezingen van september 2012. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld

Sophie in 't Veld (1963) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Mevrouw In 't Veld is historica en was sinds 1994 werkzaam in Brussel, eerst als medewerker van een Europarlementariër en vanaf 1996 als secretaris van de Europese Liberaal-Democratische fractie bij het Comité van de Regio's. ... het europees parlement. zij maakt namens d66 deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... vaak het staatshoofd van advies. de voorzitter is lid van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie DENK

De fractie van DENK heeft sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. Er was daarvoor geen fractie van DENK, maar de van de PvdA-afgescheiden fractie-Kuzu/Öztürk is wel haar directe voorganger. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie) (ALDE)

Bron: http://alde. ... van liberalen en democraten voor europa ( fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... conservatieven en hervormers (ecr) - hoofdinhoud de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is sinds 1948 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Sinds de verkiezingen van 2015 telt de VVD-fractie 13 leden, waarmee deze de grootste in de Senaat is. ... kamer fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31