YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: latijn tweede kamerleden tweede kamer eerste kamer frans kabinet d66 biografisch archief fracties engels tweede kamerlid taal minister vondeling europees parlement geert wilders den uyl los, aan elkaar of streepje cultuur balkenende iv kabinet-balkenende iv namen oudfrans kabinetscrisis aardrijkskundige namen samenstelling italiaans bakker europese raad lijsttrekker lange afstandsloper of langeafstandsloper zijlstra europese commissie kabinet-biesheuvel ruijs de beerenbrouck de geer grieks gotisch ruijs de beerenbrouck oudhoogduits : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6907 voor - fractie in de tweede kamer - in 0.884863138198853 seconden.
Zoektermen in, de, tweede en kamer behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwen in de politiek

In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... het aantal vrouwen per fractie loopt zeer uiteen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... 3 memorie van toelichting schriftelijke voorbereiding in elke commissie houden steeds een of twee leden van elke fractie zich bezig met een wetsvoorstel. ... bij wetsvoorstellen die door tweede kamerleden worden ingediend (initiatiefvoorstellen ) is de procedure nagenoeg hetzelfde als bij regeringsvoorstellen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De 'Paascrisis'

Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... zo was vvd-fractievoorzitter van aartsen voor herinvoering van het districtenstelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... achtergrond van de lijsttrekker een lijsttrekker heeft meestal een achtergrond als minister of als fractievoorzitter in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1955: de huurwetcrisis

Op 17 mei 1955 kwam het derde kabinet-Drees ten val, nadat de ontwerp-Huurwet door de Tweede Kamer was verworpen. Het conflict was het gevolg van een zakelijk geschil tussen vrijwel de gehele Kamer en het kabinet over een huurverhoging en belastingverlaging. ... na een succesvolle lijmpoging door pvda-fractievoorzitter burger keerde het kabinet na 17 dagen terug. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1960: de bouwcrisis

Op 23 december 1960 kwam het kabinet-De Quay ten val, nadat de Tweede Kamer een motie-Van Eibergen had aangenomen, waarin om de bouw van 5000 extra woningwetwoningen werd gevraagd. Minister Van Aartsen had aanneming van deze door zijn partijgenoot ingediende motie ontraden. ... aangezien het bij deze crisis vooral leek te gaan om een uit de hand gelopen ruzie in de arp tussen fractie en bewindslieden (van aartsen en zijlstra ) werd aangestuurd op 'lijmen'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... keerde na zijn ministerschap in 1925 terug in de kamer als fractievoorzitter van de chu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... zetels orgaan aantal fractievoorzitter tweede kamer 9 zetels lodewijk asscher eerste kamer 8 zetels marleen barth europees parlement 3 zetels paul tang prov - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot

Tjeerd de Groot (1968) is sinds 23 maart 2017 lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Hij was beleidsambtenaar van het ministerie van Landbouw en politiek assistent van minister Brinkhorst. Daarna was hij onder meer diplomaat. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

R. (Richard) de Mos

Richard de Mos (1976) was van 1 september 2009 tot 20 september 2012 lid van de PVV-Tweede Kamerfractie. Hij was leerkracht in het basisonderwijs en medewerker van de PVV-Tweede Kamerfractie. In de Kamer hield hij zich bezig met milieu, klimaatverandering, waterwegen, kinderopvang en kindregelingen en taxibeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M. (Machiel) de Graaf

Machiel de Graaf (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PVV. Hij was van 7 juni 2011 tot 20 september 2012 Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. De heer De Graaf is opgeleid als fysiotherapeut en is als zodanig vier jaar werkzaamgeweest. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... van groenendael uit de rk-fractie was gezet eerste kamer tot 16 september 1919 eerste kamer van 16 september 1919 tot 29 juli 1920 eerste kamer van 29 juli 1920 ... het wordt op 18 juli 1922 demissionair en op 18 september start het tweede kabinet-ruijs de beerenbrouck zijn werkzaamheden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... de voorzitter is lid van de fractie waarvoor hij/zij is gekozen, neemt deel aan de vergaderingen van de fractie, en brengt bij stemmingen net als alle 149 andere l - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... tweede kamerleden zijn normaal gesproken lid van de fractie van de partij waarvoor zij zijn gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wijze van stemmen in Tweede Kamer

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. In artikel 67, lid 3 van de Grondwet staat namelijk dat Kamerleden stemmen zonder last. ... zo kan er bij handopsteken per fractie, hoofdelijk of schriftelijk gestemd worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... als er een conflict is in het kabinet of met een van de regeringsfracties, kan dat voor enkele ministers reden zijn hun ontslag aan te vragen. ... welke onderwerpen controversieel zijn, wordt overigens bepaald door de tweede kamer en eerste kamer zelf. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2015 acht leden. In 2011-2015 waren dat 14 zetels, evenveel als in 2007 - 2011. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid is sinds 2011 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De PVV-fractie telt negen leden. In 2011 - 2015 waren dat er tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152