YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement muziek europese commissie raad van ministers pvda cda evp ep labour party spd fractie s&d pes-fractie s en d fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten fractie fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten s&d fractie ep s&d psoe gianni pittella socialisten en democraten partij van europese sociaaldemocraten fractie ep fractie progressieve alliantie van socialisten en democraten progressive alliance of socialists and democrats partij van de europese sociaal-democraten alliantie van socialisten en democraten raad van de europese unie verdrag van lissabon fracties voorzitter gewone wetgevingsprocedure cdu vvd raad d66 sgp christenunie groenlinks sp gpv partij voor de dieren : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7381 voor - fractie ep s - in 0.523099899291992 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractie Europese Volkspartij (EVP)

De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... straatsburg cedex tel. + 33 (0) 3 88 17 40 01 overzicht fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie) (ALDE)

Bron: http://alde. ... van liberalen en democraten voor europa ( fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... conservatieven en hervormers (ecr) - hoofdinhoud de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)

Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... unitair links/noords groen links (gue/ngl) - hoofdinhoud deze fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa van Naties en Vrijheid (ENF)

De fractie van Europa van Naties en Vrijheid werd op 16 juni 2015 gevormd door zes rechts-populistische partijen en een onafhankelijke Europarlementariër. ... van naties en vrijheid (enf) - hoofdinhoud de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA)

In De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werken sinds 1999 Groenen en regionale groeperingen ('vertegenwoordigers van stateloze naties') uit verschillende Europese landen met elkaar samen. GroenLinks is aangesloten bij de Groenen/EVA, net als de Fryske Nasjonale Partij (FNP). ... met 50 leden afkomstig uit 17 lidstaten tot de kleinere fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)
In Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD)) werken enkele van de eurosceptische partijen in het Europees Parlement samen, waaronder de Britse Independence Party (UKIP) en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. ... party (ukip) en de italiaanse vijfsterrenbeweging. de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP-delegatie Europees Parlement

De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... hij maakt samen met zijn christenunie-collega deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... plus de voorzitter. de parlementsleden organiseren zich in fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA-delegatie Europees Parlement

De PvdA is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De PvdA-leden maken deel uit van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Paul Tang is voorzitter van de PvdA-delegatie in de S&D-fractie. ... europees parlement (ep). de pvda-leden maken deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samenstelling Europees Parlement 2014-heden

Het Europees Parlement (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie. ... partijen. de meeste van hen zijn aangesloten bij een europese fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse partijen in het Europees Parlement 2009-2014

Europarlementariërs die namens een Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement komen, maken daar deel uit van een zogenaamde 'delegatie' van hun partij. De Nederlandse partijvertegenwoordigers maken, samen met delegaties van partijen uit andere lidstaten van de Europese Unie, op hun beurt weer deel uit van fracties (groepen) van Europese partijen. ... lidstaten van de europese unie, op hun beurt weer deel uit van fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... partijen. de meeste van hen zijn aangesloten bij een europese fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD-delegatie Europees Parlement

De VVD is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarin ook de D66-delegatie vertegenwoordigd is. ... europees parlement (ep). de vvd-leden maken deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

E.M.R. (Esther) de Lange

Esther de Lange (1975) is sinds 12 april 2007 lid van het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 2014 was zij lijsttrekker van het CDA. Mevrouw De Lange maakt in het EP deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). ... van het cda. mevrouw de lange maakt in het ep deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

GroenLinks-delegatie Europees Parlement

GroenLinks is met twee leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De GroenLinks-leden maken deel uit van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. Bas Eickhout is voorzitter van de GroenLinks-delegatie in het EP. ... parlement (ep). de groenlinks-leden maken deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
V. (Vicky) Maeijer MA
Vicky Maeijer (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2014 -2017 was zij lid van het Europees Parlement. Mevrouw Maeijer was in het EP lid van de commissies burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en rechten van de vrouw en gendergelijkheid. ... vicky maeijer (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de pvv- fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M.R. (Marietje) Schaake MA

Marietje Schaake (1978) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Mevrouw Schaake was zelfstandig ondernemer en adviseerde bedrijven, overheden en instellingen op het gebied van transatlantische betrekkingen. ... het europees parlement. zij maakt namens d66 deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. B. (Bas) Eickhout

Bas Eickhout (1976) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens GroenLinks deel uit van de fractie-De Groenen/Vrije Europese Alliantie. In 2014 was hij lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese verkiezingen. ... parlement. hij maakt namens groenlinks deel uit van de fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
M. (Michel) Barnier
Michel Barnier (1951) is in juli 2016 benoemd tot hoofd van de Brexit-onderhandelingen namens de Europese Commissie. Daarvoor was hij speciaal adviseur van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, op het gebied van Defensie en Veiligheidsbeleid. ... populaire, unie voor een volksbeweging) (centrum-rechts) fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... partijen. de meeste van hen zijn aangesloten bij een europese fractie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35