YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek fis algerijns chromatische toonladder vaste-voortekens algerije algerijnse algiers cultuur saxofoon kunst tritonus chromatische halve toon enharmonisch mol enharmoniek toon simeon ten holt wolfskwint adolf henselt sergej rachmaninov adolf jensen pijporgel grote-terts-majeur enharmonisch toongeslacht absoluut gehoor kort-oktaaf hermann heiss franco-vlaamse-school cesar diatoniek cesar franck : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 23 van 23 voor - fis - in 0.0108280181884766 seconden.

Fis

Muziekbus - (notennaam), halve toon boven de f. 1. de met een halve toon verhoogde 4de toon van de toonladder van c. 2. aanduiding voor de toonsoort van fis kleine terts. ... fis

                                                                                                                                           
Algerije
Kunstbus - Algerije ( Engels: Algeria), officieel de Democratische Volksrepubliek Algerije, is een land in Noord- Afrika. Het ligt tussen Marokko en Tunesië, en vormt samen met deze landen de Maghreb. Het ligt tussen Marokko en Tunesië, en vormt samen met deze landen de Maghreb. ... vormt de noordgrens. algerije valt in twee belangrijke geogra fis

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... muziekbalk en het toongeslacht. de volgorde van kruizen is: fis

                                                                                                                                           
Saxofoon
Saxofoon
Muziekbus - De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... tot een hoge es, waar de meeste saxofoons tot een hoge fis

                                                                                                                                           
chromatische toonladder
Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... op a opwaarts is a, ais, b, bis, cis, d, dis, e, eis, fis

                                                                                                                                           
enharmoniek
Muziekbus - [Grieks: overeenstemming], dezelfde klank ondanks verschillende notatie. Enharmoniek duidt aan de verhouding tussen twee tonen, die ondanks een verschillende notatie precies eender klinken. Het fenomeen enharmoniek kan men het best verduidelijken d. ... qua toonhoogte nauwelijks tot niets verschillen, zoals bijv. fis

                                                                                                                                           
Tritonus
Muziekbus - Een interval van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis of f - b. Dit interval is bepalend voor de Hele toons- toonladder, die vooral in het begin van de 20e eeuw populair werd. ... secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis

                                                                                                                                           
chromatische halve toon
Muziekbus - Chromatische halve toon Een halve toon die niet voorkomt in de toonladder, maar die voortkomt uit een incidentele verhoging of verlaging van de stamtoon; bijvoorbeeld f - fis. ... verhoging of verlaging van de stamtoon; bijvoorbeeld f - fis

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... de guidonische lettergrepen een speciale benaming gevonden: de fis

                                                                                                                                           
enharmonisch toongeslacht
Muziekbus - Een van de drie toongeslachten uit de Griekse muziektheorie (diatonisch, chromatisch en enharmonisch toongeslacht). Bij het enharmonisch toongelacht werden de twee verplaatsbare tonen in ieder tetrachord gestemd in kwarttonen aan de basis. ... gekozen - kan als volgt weergegeven worden: cis beses as - gis fis

                                                                                                                                           
Kort-Oktaaf
Muziekbus - Kort Oktaaf het groot oktaaf van een oud klavier met toetsen voor de tonen C-D-E-F-G-A- Bes-B. De ontbrekende bastonen werden bij de stemming toch niet bruikbaar als basis voor samenklank. Op deze wijze werden enkele grote en kostbare orgelpijpen uitgespaard. ... aan het einde van de zeventiende eeuw werden de tonen gis en fis

                                                                                                                                           
Hermann Heiss
Muziekbus - Hermann Heiß geboren Darmstadt 29-12-1897, gestorven Darmstadt 6-12-1966 Duits componist Musici als Hermann Heiss, Carl Orff of Werner Egk, huldigden de nationaal-socialistische machthebber met hun composities. ... zijn studie zwolftontechnik (1926) aan hem op. komposition e- fis

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... pedaal is veelal 27 of 30 "pedalen". registratuur en pijpwerk ( fis

                                                                                                                                           
César Franck
César Franck
Muziekbus - César Auguste Franck César Franck geboren Luik 10-12-1822, gestorven Parijs 8-11-1890 Belgisch- Frans componist Cesar Franck werd op 10 december 1822 in Luik geboren. Zijn tirannieke eigenzinnige vader wilde van hem en zijn 3 jaar jongere broer Joseph muzikale wonderkinderen maken. ... van schubert. sinds 1840, toen hij het in zijn pianotrio in fis

                                                                                                                                           
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt
Muziekbus - Simeon ten Holt februari 2006 Nederlands componist en pianist, (Bergen (Noord- Holland), 24 januari 1923), Simeon ten Holt is vooral bekend geworden door een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... in tritonusverhouding. (de tritonus, de afstand tussen c en fis

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. g-a, b- cis, c-des, fis

                                                                                                                                           
Wolfskwint
Muziekbus - Zo noemt men de onzuivere kwint als gis-es, as-dis, welke op reingestemde toetsinstrumenten voorkomt. Bij het orgel spreekt men wel van orgelwolf. Een wolfskwint is de naam van het interval dat ontstaat na 11 reine kwinten verminderd met 6 octaven ofwel de verhouding: (3/2)11 / 26 = 1,479 in plaats van 1,5 ofwel 24 cent te laag waarmee het een schreeuwend vals interval is. ... voorop, ertoe over om stukken te componeren in toonsoorten als fis

                                                                                                                                           
absoluut gehoor<#>Absoluut Gehoor
Muziekbus - Onder absoluut gehoor verstaat men het vermogen om op zichzelf staande tonen of toonsoorten zonder vergelijkende tonen of andere aanknopingspunten te herkennen en te zingen. Deze vorm van horen wordt als erfelijk beschouwd en komt het sterkst tot uitdrukking in het middelste frequentiegebied. ... voort te brengen: met een tabelletje kun je dan van a, fis

                                                                                                                                           
Adolf Henselt
Muziekbus - Adolf (von) Henselt Adolf von Henselt geboren Schwabach, Beieren, 12-5-1814, gestorven Warmbrunn, Silezië, 10-10-1889 Duits pianist en componist Op zijn derde jaar begon Henselt te leren viool te spelen en op zijn vijfde piano bij Frau von Flad. ... hij componeerde konzertetuden op. 2 (waaronder nr6 de etude in fis

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... de middeleeuwen, maar door chromatische veranderingen ( bes, fis

                                                                                                                                           
Adolf Jensen
Muziekbus - Adolf Jensen geboren Königsberg 12-1-1837, gestorven Baden-Baden 23-1-1879 Duits componist, pianist en pedagoog Adolf Jensen was vanaf 1852 een leerling van Louis Ehlert, Friedrich Marpurg en Franz Liszt. ... studien, berceuse, wanderbilder, impromptus, sonate fis

                                                                                                                                           
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Muziekbus - Sergei Rachmaninov speelt zijn piano concerto No 2, deze unieke opname werd gemaakt in 1929 voor RCA, met het Philadelphia Symphony Orchestra en de dirigent Leopold Stokowski Sergej Rachmaninov geboren Oneg/Novgorod 1 april 1873, gestorven 28 maart 1943 in Beverly Hills Russisch pianist, dirigent en componist Naamsvarianten: Wasiljewitsj Rachmaninow, Sergei Vassilivich Rachmaninoff, Rachmaninow, Sergej Rachmaninov, Sergej Vassiljevitsj Rachmaninov Rachmaninov werd geboren op zijn vaders landgoed in het district Nowgorod met zijn bloeiende volksmuziek, in de tijd dat Moessorgski de definitieve Boris Goedonov juist voltooid had en Tsjaikovski schetsen voor zijn Pianoconcert in bes maakte. ... over de hele wereld beroemd maakte. het eerste pianoconcert in fis

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... c-majeur, g-majeur, d-majeur, a-majeur, e-majeur, b-majeur, fis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1