YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europese commissie europees parlement verdrag van maastricht raad raadsformatie eenparigheid van stemmen taal niet met het onderwerp zou moeten bezighouden bruto binnenlands product raad van de europese unie eu-lidstaten gekwalificeerde meerderheid van stemmen sophie in 't veld (d66) europese raad eurozone eu-landen europese centrale bank eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer lidstaten van de eu kabinet aangepaste mark rutte valdis dombrovskis (letland) eurocommissaris voor euro & sociale dialoog jyrki katainen (finland) eurocommissaris voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen gewone wetgevingsprocedure eurocrisis cultuur dennis de jong (sp) comite van de regio's economisch en sociaal comite europees hof van justitie kunst raad van ministers gekwalificeerde meerderheid interne markt europese verdragen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14689 voor - financieel economisch beleid in cijfers - in 1.41283416748047 seconden.
Zoekterm in is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... 7 2 (5) ds'70 - - - - totaal 47 (62.7%) 47 (62.7%) 44 (58.7%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... met iemand met een baan) laat oplopen, waardoor niet-werken financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok II (1998-2002)

De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... als een van haar 'kroonjuwelen' beschouwde. meer informatie financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok I (1994-1998)

Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... 12 7 4 (7) totaal 92 (61.3%) 97 (64.7%) 40 (53.3%) 44 (58.7%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... totaal 103 (68.7%) 102 (68%) 71 (47.3%) 52 (69.3%) 43 (57.3%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... langetermijndoel ('doel voor de lange termijn') langetermijn financieel - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)

Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... met veel maatschappelijk verzet, niet alleen vanwege zijn financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt II (1981-1982)

De verkiezingen maakte dat voortzetting van de coalitie van CDA en VVD niet mogelijk was (74 zetels). Omdat D66 slechts in een kabinet zitting wilde nemen waarvan ook de PvdA deel uitmaakte, was enkel een coalitie van CDA, PvdA en D66 haalbaar. ... pvda en d'66 werd gevormd na de verkiezingen 1981. met name de financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... kabinet-den uyl is mislukt. het krijgt te maken met grote financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... ijzergieterij. in de tweede kamer tijdens het kabinet-den uyl financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Centraal Planbureau (CPB)
Het Centraal Planbureau (CPB) ging van start in 1945 en werd in 1947 officieel ingesteld. In de beginperiode stond het CPB onder leiding van de beroemde econoom Tinbergen. Het CPB valt onder het ministerie van Economische Zaken en maakt onafhankelijke economische analyses en prognoses. ... coordinatie van het regeringsbeleid op economisch, sociaal en financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende II (2003-2006)

Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... de koningin beedigde hem op 31 maart. meer over de paascrisis financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Den Uyl (1973-1977)

De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. ... 6 3 - 1 (4) cda - - 24 - totaal 55 (73.3%) 50 (66.7%) 54 (72%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende I (2002-2003)

De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... vvd 19 4 (8) fractie-wijnschenk (ex-lpf) - - totaal 39 (52%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers II (1986-1989)

Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... 22 16 12 5 (9) totaal 81 (54%) 76 (50.7%) 42 (56%) 38 (50.7%) financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... raad van state raad voor het openbaar bestuur (rob) kiesraad financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt III (1982)

Nadat CDA-senator Piet Steenkamp als informateur is opgetreden en geconcludeerd heeft dat de breuk niet te lijmen is, formeert Van Agt (CDA) zijn tussenkabinet. ... af. verder komt het kabinet met een interimwet bodemsanering. financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Zijlstra (1966-1967)

KVP-fractievoorzitter Schmelzer wordt belast met de vorming van een kabinet. Hij streeft naar een overgangskabinet van KVP en ARP aangevuld met buitenstaanders. Als premier denkt hij aan oud-minister Van den Brink, maar die weigert. ... margriet met mr. pieter van vollenhoven plaats. cijfers over financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... - tweede kamer besluitvorming door raad het economisch en financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Werkgelegenheids- en sociaal beleid

Werkgelegenheid ... financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Financieel- en economisch beleid

Er zijn drie belangrijke adviesorganen op sociaal-economisch en financieel gebied. ... financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie

De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... of regels, maar volgens een andere definitie niet. regels over financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Coördinatie nationale economieën

Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... raad en de europese centrale bank en het economisch en financieel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1