YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur filosofisch materialisme scepticisme cultuurwetenschappen richard rorty scepticus cultuurwetenschap cultuurgeschiedenis kultuur culturen vrijzinnigheid cultuurhistorie vrijdenkerij vrijdenken sceptisch literair kunst architectuur muziek foucault structuralistische structuralisten materialisten structuralistisch clemente michel foucault structuralisme willem frederik hermans matthijs vermeulen foucaults materialisme kabbala francesco clemente kabbalah plotinos structuralist taal moralisme filosofisch structuralisme anna enquist : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 76 voor - filosofisch - in 0.0131180286407471 seconden.

filosofisch materialisme

Kunstbus - Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme. ... filosofisch

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... geen gevoel voor cultuur heeft de cultuurfilosofie (v)(cultuur filosofisch

                                                                                                                                           
Scepticisme
Kunstbus - Het scepticisme 1 twijfel 2 richting in de wijsbegeerte die ervan uitgaat dat de mens niets met zekerheid kan weten De scepticus (de)(sceptici) 1 iem. die geneigd is aan alles te twijfelen 2 ( filosofie) aanhanger van het scepticisme Scepticisme kan twee vormen aannemen:. ... van het scepticisme scepticisme kan twee vormen aannemen:. filosofisch

                                                                                                                                           
Richard Rorty
Richard Rorty
Kunstbus - Amerikaanse filosoof en cultuurwetenschapper, geboren 4 oktober 1931, New York City - overleden 8 juni 2007, Palo Alto (Californië). Een wereld die die ene roos heeft gekend, die ene bijzondere vlinder, een wereld die Nabokov heeft voortgebracht, die wereld is beter af dan de wereld waarin dat alles niet opdook. ... de interpretatie van wat eigenlijk culturele produkten zijn. filosofisch

                                                                                                                                           
Willem Frederik Hermans
Willem Frederik Hermans
Kunstbus - Willem Frederik hermans Wilem Frederik Hermans is met zijn moralistische en meesterlijk cynische romans, samen met Gerard Reve, de grote nieuwlichter in de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog. ... in zijn werk bestrijdt hermans politieke, religieuze en filosofisch

                                                                                                                                           
Plotinos
Kunstbus - Plotinos (derde eeuw na Chr.) behoort tot de groep van filosofen die worden gerekend tot de zgn. neoplatonici. Ze trachtten, steunend op de geschriften van Plato, tot een eigen filosofisch stelsel te komen. ... trachtten, steunend op de geschriften van plato, tot een eigen filosofisch

                                                                                                                                           
Francesco Clemente
Kunstbus - Italiaanse schilder, geboren in 1952 te Napels, In zijn schilderijen combineert Clemente abstracte vormen met figuratieve elementen. Samen met Chia en Cucchi behoort hij tot de voornaamste vertegenwoordigers van de Italiaanse Transavanguardia. ... beschouwd worden. meestal gebruikt hij het lichaam om een filosofisch

                                                                                                                                           
Matthijs Vermeulen
Matthijs Vermeulen
Muziekbus - Nederlands componist, essayist, (muziek)criticus, Helmond 8 februari 1888 – Laren (Nh) 26 juli 1967 Matheas of Mat­theus Christia­nus Franciscus van der Meulen, bekend sinds 1915 onder de (artiesten)naam Matthijs Vermeulen, werd op 8 februari 1888 in Hel­mond geboren als oudste zoon van de smid Franciscus Jacobus van der Meulen en Maria Adriana Wonderval. ... zoekend naar de zin van dit verlies kwam vermeulen tot een filosofisch

                                                                                                                                           
materialisme
Kunstbus - Zie filosofisch materialisme voor de filosofie die leert dat de materie of de stof (d.i. lichamelijke zelfstandigheid) de enige begin- en eindoorzaak is van al wat bestaat. Gezindheid materialisme: (laag-bij-de-grondse) aardse levenshouding, met name gericht op geld en bezit. ... zie filosofisch

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... idee dat de individuele mens als grondslag kan dienen voor het filosofisch

                                                                                                                                           
Kabbalah
Kunstbus - De Kabbala of Kabbalah is een religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Kabbalah is een Hebreeuws woord dat ontvangst of openbaring betekent. Oorsprong " Kabbalah" refereert aan een esoterische dogmatiek over God en het universum, die als openbaring aan uitverkoren heiligen uit een ver verleden zou zijn overgedragen, en die enkel door enkele bevoorrechte mensen zou worden overgeleverd. ... de kabbala of kabbalah is een religieus filosofisch

                                                                                                                                           
structuralisme
Kunstbus - Kan verwijzen naar:. De stroming structuralisme in de architectuur (zie hieronder).. Sociaal structuralisme (sociale wetenschap), een stroming in de sociale wetenschappen. Filosofisch structuralisme ( filosofie), De wereld is een zinvol geheel dankzij systemen of structuren waarin mensen zich moeten invoegen. ... wetenschap), een stroming in de sociale wetenschappen. filosofisch

                                                                                                                                           
Metafysica
Kunstbus - Metafysica betekent gemeenlijk: Wat na de natuur (fysica) komt, wat de natuur "overstijgt". 'Meta' kan dan zowel 'na' als 'bovenuit' betekenen. Metafysica is de spil van de filosofie. Metafysica bestudeert het zijnde als zijnde in zijn eigenschappen en in zijn oorzaken. ... meer over de klassieke schrijvers bekend werd) werd een enorm filosofisch

                                                                                                                                           
Jacques Derrida
Kunstbus - Frans literair criticus en filosoof, (El-Biar, Algerije, 15 juli 1930 – Parijs, 8 oktober 2004) Jacques Derrida wordt beschouwd als de grondlegger van deconstructie. Zijn omvangrijke werk had een diepe invloed op de continentale filosofie en de literaire theorie. ... hij zich met de tel quel-groep, bestaande uit literaire en filosofisch

                                                                                                                                           
Moralisme
Kunstbus - Het moralisme ( moralistisch, moralist) Het beoordelen van elk gebeuren en alle motieven uit het oogpunt van goed en kwaad. Moralistisch ( bijvoeglijk naamwoord; moralistischer, meest moralistisch) == het moralisme betreffend, daarop berustend of moraliserend, vermanend. ... context als correct en wenselijk worden gezien. het filosofisch

                                                                                                                                           
stoïcisme
Kunstbus - stoïcisme (o.) 1 wijsbegeerte van Zeno, die leert slechts de rede te volgen, de hartstochten uit te bannen en het leed te verachten; 2 onverstoorbaarheid in pijn, leed of moeilijkheden. stoïcijn (m.; -en) [[linkertag]Fr. ... is, is dwaas.' de stoa of het stoicisme is een van oorsprong filosofisch

                                                                                                                                           
Jeroen Henneman
Kunstbus - Jeroen Henneman (17-10-1942 Haarlem) Vooral bekend om zijn schilderijen, tekeningen en 'staande tekeningen'. Kunstnijverheid, Amsterdam - na 1961 tot 1976 volgt een periode van reizen - woont en werkt dan afwisselend in o. ... henneman bevragen de wereld van de dingen-om-ons-heen op een filosofisch

                                                                                                                                           
Sociaal structuralisme
Kunstbus - Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze binnen de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. ... filosofisch

                                                                                                                                           
Ludwig Wittgenstein
Kunstbus - Ludwig Josef Johann Wittgenstein ( Wenen 1889 – Cambridge 1951) was een Oostenrijks- Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de communicatie- en taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. ... eigenlijk maar ethisch gezwets. wittgenstein heeft in zijn filosofisch

                                                                                                                                           
Charta 77
Kunstbus - Charta 77 was in de jaren 1977 tot 1992 een beweging voor de verdediging van de mensenrechten in Tsjechoslowakije. De aanleiding voor het ontstaan van Charta 77 was het speelverbod dat de Tsjechoslowaakse overheid in 1976 oplegde aan de underground band Plastic People of the Universe. ... 3 woordvoerders, die jaarlijks werden gewisseld. het filosofisch

                                                                                                                                           
P.C. Boutens
Kunstbus - (geb. 20.2.1870 in Middelburg - gest. 14.3.1943 in 's-Gravenhage), Nederlands dichter. p.c. boutens is, naast karel van de woestijne en Jan Hendrik Leopold, één van de prominente vertegenwoordigers van de beweging die, na de vernieuwing van de tachtigers, de Negentigers genoemd wordt. ... vertalingen leverde, werd zijn werk steeds duisterder door een filosofisch

                                                                                                                                           
Toon Tellegen
Kunstbus - Nederlandse schrijver, geboren 18 november 1941, die vooral bekend is om zijn kinderboeken. Tellegen werd geboren te Brielle. Hij studeerde medicijnen in Utrecht en vestigde zich na een verblijf van 3 jaar in Kenia als huisarts in Amsterdam. ... de mier en de eekhoorn vaak de hoofdrol. de verhalen zijn vaak filosofisch

                                                                                                                                           
Boris Pasternak
Boris Pasternak
Kunstbus - Boris Leonidovich Pasternak was een twintigste-eeuwse Russische schrijver en dichter. Hij werd geboren in Moskou op 10 februari 1890 ( Gregoriaans) of 29 januari (Juliaans) en stierf op 30 mei 1960. Hij werd geroemd om zijn poëzie en de roman Dokter Zjivago (1958). ... bovendien was pasternak het niet zozeer op politiek als wel op filosofisch

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... -en in zekere mate beheerst- kon worden. in deze tijd worden filosofisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37