YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst figuratief abstracte stileren stilering figuratieve abstractie figuratieve kunst non-figuratief abstract abstraheren abraham segaar j.c.j. van der heijden jcj vanderheyden nieuwkoopse plassen gust romijn naturalistisch figuratief j.c.j. van der heyden rob birza jan montyn montyn klaas boonstra jan montijn willem sandberg birza georg baselitz ko oosterkerk somville baselitz etienne elias oosterkerk kunstbeschouwing roger somville prosper de troyer jeanne oosting wim t. schippers jan van de pavert joost baljeu pavert cesar domela nieuwenhuis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 127 voor - figuratief - in 0.0198900699615479 seconden.
figuratieve kunst
Kunstbus - Figuratieve kunst staat voor een type kunst dat erop mikt de werkelijkheid (zo nauwkeurig mogelijk) weer te geven. ... figuratief

                                                                                                                                           
abstract
Kunstbus - 1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet.2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. ... met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief

                                                                                                                                           
Abraham Segaar
Kunstbus - Abraham (Bram) Segaar ... figuratief

                                                                                                                                           
J.C.J. van der Heyden
Kunstbus - Nederlands non-figuratief beeldhouwer, collagekunstenaar, fotograaf, graficus, schilder, ... van der heyden nederlands non- figuratief

                                                                                                                                           
Gust Romijn
Kunstbus - Nederlandse beeldhouwer, graficus, monumentaal kunstenaar (mozaïek), schilder van figuratief en non-figuratief werk. ... graficus, monumentaal kunstenaar ( mozaiek), schilder van figuratief

                                                                                                                                           
Georg Baselitz
Georg Baselitz
Kunstbus - Duits schilder, beeldhouwer, tekenaar en graficus, geboren 23 januari 1938 in Deutschbaselitz (Saksen). Woont en werkt in Derneburg. ... wordt gerekend tot het neo-expressionisme. baselitz schildert figuratief

                                                                                                                                           
Willem Sandberg
Kunstbus - In Amsterdam ontwikkelde het Stedelijk Museum zich na de oorlog onder leiding van Sandberg in hoog tempo tot een internationaal centrum voor moderne kunst. Met zijn steun ontwikkelde de toch al internationaal georiënteerde Cobra-beweging zich tot de meest invloedrijke stroming in de naoorlogse Nederlandse kunst.Net als zijn voorbeeld het Museum of Modern Art in New York besteedde Sandberg opvallend veel aandacht aan abstractie en experiment.Dit tot ongenoegen van de meer figuratief werkende kunstenaars, vooral van kunstenaarsverenigingen die jaarlijks hun tentoonstellingen in het Stedelijk konden houden en die hun toekomst nu bedreigd zagen.De algehele verontwaardiging barste los naar aanleiding van de grote internationale Cobra tentoonstelling in 1949 en in mindere mate door de rel rond de Jacob Maris-prijs, die was toegekend aan Piet Ouburg voor zijn tekening 'Vader en zoon'.Er ontstonden twee kampen in Nederland, aan de een kant de experimenteel abstract en aan de andere kant de traditionele, figuratief werkende kunstenaars. ... aan abstractie en experiment. dit tot ongenoegen van de meer figuratief

                                                                                                                                           
Etienne Elias
Etienne Elias
Kunstbus - ... der augustijnen waar hij zich eerst toelegde op het non- figuratief

                                                                                                                                           
Jan Montyn
Kunstbus - Jan Montijn ... montijn graficus, schilder en tekenaar van landschappen en non- figuratief

                                                                                                                                           
Rob Birza
Kunstbus - Nederlands schilder, tekenaar, beeldhouwer; non-figuratief en figuurvoorstellingen, ... birza nederlands schilder, tekenaar, beeldhouwer; non- figuratief

                                                                                                                                           
Klaas Boonstra
Kunstbus - Nederlands schilder, wandschilder, tekenaar van figuurvoorstellingen, landschappen en non-figuratief, geboren 11-10-1905 in Krommenie (Zaanstad), overleden 02-09-1999 in Schore (Zeeland). ... tekenaar van figuurvoorstellingen, landschappen en non- figuratief

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) ... burgerlijke ideologie en de consumptiemaatschappij, figuratie " figuratief

                                                                                                                                           
kunstbeschouwing
Kunstbus - Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. Bij kunstbeschouwing komt het vooral aan op inzicht gevormd door geordend te kijken en te waarderen. De noodzaak dit vermogen bij elk mens tot ontwikkeling te brengen putten we uit de overtuiging dat mensen, die hebben geleerd om zich heen te kijken en een oordeel te vormen over wat ze zien als gevolg daarvan eisen aan hun omgeving zullen gaan stellen. ... in hoeverre suggereert het kunstwerk de werkelijkheid? figuratief

                                                                                                                                           
Ko Oosterkerk
Kunstbus - Nederlandse graficus, schilder van landschappen en non-figuratief ... nederlandse graficus, schilder van landschappen en non- figuratief

                                                                                                                                           
Pierre Tal-Coat
Kunstbus - echte naam Pierre Jacob, Franse schilder, grafisch kunstenaar en beeldhouwer, geboren 12 december 1905 te Clohars-Carnoët, gestorven 11 juni 1985 te Saint-Pierre de Bailleul. ... 11 juni 1985 te saint-pierre de bailleul. tal-coat was een non- figuratief

                                                                                                                                           
Ad Gerritsen
Kunstbus - Ad Gerritsen (Arnhem, 1940) ... zit, waar het in schuilt.'' de kunst van gerritsen is altijd figuratief

                                                                                                                                           
Philip Akkerman
Kunstbus - Philip (Maria) Akkerman (1957)Nederlands aquarellist, beeldhouwer, schilder, tekenaar; non-figuratief, stadsgezichten en zelfportretten ... nederlands aquarellist, beeldhouwer, schilder, tekenaar; non- figuratief

                                                                                                                                           
Joost Baljeu
Kunstbus - Nederlandse architect, beeldhouwer, graficus, installatie-kunstenaar, glasschilder, omgevingskunstenaar, schilder van landschappen, non-figuratief en stadsgezichten ... omgevingskunstenaar, schilder van landschappen, non- figuratief

                                                                                                                                           
Ger Lataster
Kunstbus - Nederlands kunstenaar, tekenaar, schilder, beeldhouwer, keramist, graficus, muurschilder, schilder, landschappen en non-figuratief, geboren 16 Februari 1920 in Schaesberg (Landgraaf), Zuid-Limburg. ... graficus, muurschilder, schilder, landschappen en non- figuratief

                                                                                                                                           
Prosper De Troyer
Kunstbus - Belgisch schilder, Destelbergen 26.12.1880 - Duffel 01.06.1961. ... abstractie. vanaf 1922 schilderde hij echter nog alleen figuratief

                                                                                                                                           
Freerk Wieringa
Kunstbus - Freerk Wieringa (1978) gebruik van stereotypen die diep geworteld zijn in de menselijke geest. Zijn beelden en computerprints bevatten verwijzingen naar zowel de high als de low culture. Met name iconen van kracht en overdreven uitingen van emoties vormen een bron van inspiratie. Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van hedendaagse stereotypen als bijvoorbeeld auto's en American footbal maar ook van academische verwijzingen als de sokkel en de traditionele functie van een beeld als monument. ... materiaal: (corten)staal / r.v.s. benadering: monumentaal figuratief

                                                                                                                                           
Rik van Bentum
Kunstbus - Hendrikus Johannes van Bentum, Nederlands beeldhouwer, graficus, grafisch ontwerper, illustrator, schilder; non-figuratief, figuurvoorstellingen, figuurfragmenten; Ruimtelijk aandoend werk in hard edge-stijl. Tevens docent. ... graficus, grafisch ontwerper, illustrator, schilder; non- figuratief

                                                                                                                                           
Wim T. Schippers
Kunstbus - Nederlands kunstenaar, beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, graficus, tekenaar, illustrator, collagekunstenaar; non-figuratief, figuurvoorstellingen; vertegenwoordiger van de Fluxus beweging. ... graficus, tekenaar, illustrator, collagekunstenaar; non- figuratief

                                                                                                                                           
Willem Reijers
Kunstbus - Nederlandse beeldhouwer, keramist, illustrator, schilder, tekenaar van dieren, figuurvoorstellingen, non-figuratief en portretten ... schilder, tekenaar van dieren, figuurvoorstellingen, non- figuratief

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 39