YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: femke halsema drs. f. (femke) halsema groenlinks pvda mark rutte rita verdonk kunst hilbrand nawijn 2006 kamer. lijsttrekker was femke halsema 2010 femke halsma groenlinks en tweede kamerverkiezingen groenlinks en tweede kamerverkiezingen 2010 lijstencombinatie cda jan peter balkenende wouter bos jolande sap jan marijnissen jesse klaver sp vvd marianne thieme kabinet-balkenende iv d66 sgp mohamed rabbae tweede kamerverkiezingen agnes kant lijsttrekker alexander pechtold bas van der vlies ina brouwer job cohen andre rouvoet boris dittrich christenunie kabinet-balkenende ii thom de graaf : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 45 voor - femke halsema - in 0.0141541957855225 seconden.

Drs. F. (Femke) Halsema

Toonaangevende politica van GroenLinks met een vasthoudende debateerstijl. Werkte na haar studie criminologie in Utrecht als universitair onderzoeker en was daarna stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. ... f. ( femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2006
GroenLinks haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 7 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Femke Halsema. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Groei mee'. GroenLinks had voor de verkiezingen 8 zetels in de Tweede Kamer. ... 22 november 2006 7 zetels in de tweede kamer. lijsttrekker was femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2010
GroenLinks behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Femke Halsema. Voor de verkiezingen was GroenLinks met 7 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... van 9 juni 2010 10 zetels in de tweede kamer. lijsttrekker was femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... kansen voor nederland 4 2,3 oppositie, kabinet-rutte ii 2010 femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2003
Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... - mat herben (lpf) - gerrit zalm (vvd) - wouter bos (pvda) - femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... en besteding van belastinggeld. meer informatie f. ( femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... verkiezingen van 2003 waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... heeft in het najaar van 2008 een initiatiefwetsvoorstel van femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers GroenLinks
Sinds 2015 is Jesse Klaver lijsttrekker van GroenLinks. Klaver werd gekozen op 12 mei 2015 als fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Hij verving Jolande Sap die in 2012 het tegenvallende resultaat van 4 zetels behaalde. ... zetels behaalde. voor het korte partijleiderschap van sap, was femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... zetels behaalde. voor het korte partijleiderschap van sap, was femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling bestuurlijke vernieuwing
Ondanks diverse pogingen daartoe en het instellen van een aantal staatscommissies is het voor de voorstanders daarvan moeilijk gebleken om staatkundige of bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Zo liepen plannen voor een correctief referendum en een gekozen burgemeester vast in de Eerste Kamer. ... de eerste kamer een initiatiefvoorstel aan van tweede kamerlid femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... kamer sneller gaat dan een wetswijziging. in maart 2005 kwam femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale conventie
De Nationale conventie werd per 1 januari 2006 ingesteld door minister Pechtold om de vraag te beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldeden. De CDA'er Rein Jan Hoekstra was voorzitter. ... hof. de conventie steunde het initiatiefwetsvoorstel van femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1998
De paarse coalitie behield bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haar meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (beide plus acht) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. ... gerda verburg en joop wijn. nieuwelingen waren verder femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... groenlinks, maar ook deze poging mislukte. groenlinks-leider femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Groenlinks en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1989
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond GroenLinks (GL) en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1989. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de GL deelnam aan de verkiezingen. ... kansen voor nederland 4 2,3 oppositie, kabinet-rutte ii 2010 femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. T.M.T. (Tom) van der Lee
Tom van der Lee (1964) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij was hoofd voorlichting en politiek strateeg van GroenLinks en in die functie adviseur van Paul Rosenmöller en Femke Halsema. ... groenlinks en in die functie adviseur van paul rosenmoller en femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2010
Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV. Op 20 februari 2010 kwam er met de Uruzgan-crisis een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie. ... van 9 juni 2010 10 zetels in de tweede kamer. lijsttrekker was femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... slecht was gevallen. rosenmoller werd opgevolgd door femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vergeten grondwetsherziening
Ook dit jaar wordt een nieuwe Tweede Kamer gekozen, terwijl de in 2010 gekozen Kamer een voorstel tot grondwetsherziening niet heeft afgehandeld. In 2010 was aanneming in eerste lezing van het initiatiefvoorstel-Halsema over constitutionele toetsing (van rechtswege) inzet van de verkiezingen. ... konden - in theorie - een uitspraak over dat voorstel doen. femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Laat gelijk van Thorbecke
Johan Rudolf Thorbecke mocht in het voorjaar van 1848 in een commissie wel schrijven aan een radicale herziening van de Grondwet, maar hij mocht geen minister worden om zijn voorstellen tot regeringsontwerp te maken. ... van de fractievoorzitter van groenlinks in de tweede kamer, femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.C.M. (Jolande) Sap
Jolande Sap (1963) was van 2 september 2008 tot 24 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij was van 16 december 2010 tot 5 oktober 2012 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Mevrouw Sap werkte voor de emancipatieraad en bij het ministerie van Sociale Zaken. ... mogelijkheid mantelzorg) ( 31.800) - nam in 2011 van femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. B.A.W. (Bart) Snels
Bart Snels (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij was politiek strategisch adviseur. Daarvoor was hij in verschillende posities werkzaam geweest bij GroenLinks. ... van augustus 2009 tot augustus 2011 (woordvoerder femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... 2015-05-12 j.c.m. (jolande) sap 2010-12-16 2012-10-05 f. ( femke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9