YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: federica mogherini dr. f. (federica) mogherini europese commissie europese unie europees parlement hoge vertegenwoordiger ontwikkelingssamenwerking commissie-juncker beleid uitbreiding handel johannes hahn turkije kosovo raad raad buitenlandse zaken europese raad raadsformatie aangepaste kati piri (pvda) federica mogherini (italie) hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bert koenders eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) hans van baalen (vvd) buitenlandse zaken hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid vaste commissie voor buitenlandse zaken (buza) - tweede kamer buitenlands beleid eenparigheid van stemmen marietje schaake (d66) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden europa in de wereld relatie eu-china associatie-overeenkomst eu-oekraine gbvb relatie eu-oekraine relatie eu-rusland gekwalificeerde meerderheid van stemmen buitenlandse beleid bas belder (sgp) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 16 van 16 voor - federica mogherini - in 0.0129098892211914 seconden.

Dr. F. (Federica) Mogherini

Federica Mogherini (1973) is sinds 1 november 2014 Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU en lid van de Commissie-Juncker. Zij was in 2014 minister van Buitenlandse Zaken van Italië. ... f. ( federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... johannes hahn presenteerde samen met hoge vertegenwoordiger federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... veiligheidsgebied. in juni 2016 maakte hoge vertegenwoordiger federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... en plattelandsontwikkeling christendemocraat, evp italie federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... van de staf kwalitatief gebrekkig. buitenlandchef federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... en veiligheidsbeleid. de huidige hoge vertegenwoordiger is federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. ... deze functie wordt momenteel bekleed door de italiaanse federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)
De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... de huidige hoge vertegenwoordiger (sinds 1 november 2014) is: federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... - kristalina georgieva ( begroting en administratie ) - federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... en de eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking: federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... veiligheidsbeleid deze opstelt. de hoge vertegenwoordiger is: federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederland
Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... (europol) prominenten in europa europese commissie: - federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) f. ( federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Servië tot de Europese Unie
Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... federica - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prijswinnaars Zilveren Griffel
Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Jaarlijks kunnen in vier categorieën (uitgaven voor kinderen tot 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder en informatieve uitgaven) twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel. ... alf te pakken kreeg betsy byars voor de dag van de geitenman federica - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 207