YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: federica mogherini dr. f. (federica) mogherini europese commissie europese unie europees parlement hoge vertegenwoordiger commissie-juncker ontwikkelingssamenwerking kosovo beleid uitbreiding turkije johannes hahn handel raad raad buitenlandse zaken europese raad bert koenders federica mogherini (italie) hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) kati piri (pvda) raadsformatie aangepaste hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid hans van baalen (vvd) buitenlands beleid vaste commissie voor buitenlandse zaken (buza) - tweede kamer eenparigheid van stemmen niet met het onderwerp zou moeten bezighouden marietje schaake (d66) buitenlandse zaken europa in de wereld buitenlandse beleid associatie-overeenkomst eu-oekraine relatie eu-oekraine marcel de graaff (pvv) gekwalificeerde meerderheid van stemmen bas belder (sgp) gbvb mark rutte : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 16 van 16 voor - federica mogherini - in 0.0133941173553467 seconden.

Dr. F. (Federica) Mogherini

Parlement & Politiek - Federica Mogherini (1973) is sinds 1 november 2014 Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU en lid van de Commissie-Juncker. Zij was in 2014 minister van Buitenlandse Zaken van Italië. ... f. ( federica

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... veiligheidsgebied. in juni 2016 maakte hoge vertegenwoordiger federica

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... johannes hahn presenteerde samen met hoge vertegenwoordiger federica

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... en plattelandsontwikkeling christendemocraat, evp italie federica

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... van de staf kwalitatief gebrekkig. buitenlandchef federica

                                                                                                                                           
Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. ... deze functie wordt momenteel bekleed door de italiaanse federica

                                                                                                                                           
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)
Parlement & Politiek - De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... de huidige hoge vertegenwoordiger (sinds 1 november 2014) is: federica

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... - kristalina georgieva ( begroting en administratie ) - federica

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... en veiligheidsbeleid. de huidige hoge vertegenwoordiger is federica

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... en de eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking: federica

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... veiligheidsbeleid deze opstelt. de hoge vertegenwoordiger is: federica

                                                                                                                                           
Nederland
Parlement & Politiek - Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... (europol) prominenten in europa europese commissie: - federica

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) f. ( federica

                                                                                                                                           
Toetreding Servië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... federica

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
Parlement & Politiek - De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... federica

                                                                                                                                           
Prijswinnaars Zilveren Griffel
Kunstbus - Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Jaarlijks kunnen in vier categorieën (uitgaven voor kinderen tot 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder en informatieve uitgaven) twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel. ... alf te pakken kreeg betsy byars voor de dag van de geitenman federica

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6