YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst fantastisch realisme phantastischen realismus cultuur literair magisch-realisten magisch-realist magisch-realistische magisch-realistisch magisch-realisme muziek realistische kunst somville roger somville amerikaanse schilderkunst andre lhote ivan albright albright ivan le lorraine albright fotografie taal augusta de wit architectuur design paul delvaux gerhard altenbourg rudolf hausner wiener-schule rembrandts-oeuvre gabriel garcia marquez altenbourg realistisch realistische realisme socialistisch-realisme russisch-realisme realisme-in-de-literatuur nouveau-realisme nouveaux-realisten nouveau-roman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 407 voor - fantastisch realisme - in 0.0309278964996338 seconden.

fantastisch realisme

Wiener Schule des phantastischen Realismus Naam voor een stroming uit het midden van de jaren vijftig, bedacht door de kunsthistoricus Johann Muschik, waarmee een groep schilders uit Wenen met hun gezamenlijke werken worden gekenmerkt. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Magisch-Realisme

De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... dage valt bijvoorbeeld patricia van lubeck. magisch-realisme ( fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
André Lhote
Frans schilder, illustrator, beeldhouwer en kunsthistoricus, 05.07.1885 Bordeaux - 21.01.1962 Parijs. Invloed van Afrikaanse en Egyptische kunst en het werk van Paul Gauguin. ... even gepassioneerd als intelligent, even reeel als fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
realistische kunst
Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. De term realisme, die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is min of meer synoniem geworden met naturalisme, Het begrip stamt uit de negentiende eeuw en werd gebruikt ter typering van het werk van Gustave Courbet en een groep van schilders die iedere vorm van idealisering verwierpen en zich in plaats daarvan richtten op het leven van alledag. ... het realisme tal van aparte stromingen zoals het magisch, het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ivan Le Lorraine Albright
Ivan (le lorraine) Albright Self Portrait in Georgia, 1967, 1967-68 The Picture of Dorian Gray by Ivan Albright (1943) Amerikaanse schilder, geboren 20 februari 1897 North Harvey Chicago - overleden in 18 november 1983 te Woodstock (Vermont). ... van lucian freud (*1922), kleinzoon van sigmund freud en het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Roger Somville
Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... omdat het probeert, op elk moment van de geschiedenis, het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... op graves' geboorteland aan de noordwest kust, waarvan het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Augusta de Wit
(bekend als Augusta de Wit; roepnaam: Gusta), schrijfster en journaliste, Pseudoniem: G. (of George of Georges) W. Sylvius. Augusta de Wit wordt beschouwd als een schrijfster uit de periode van de Neo- Romantiek. ... was anders, vond zij, maar ' niet minder mooi, niet minder fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gerhard Altenbourg
Duitse schilder, graficus en beeldhouwer, geboren 22 november 1926 Roedichen-Schnepfenthal ( Thuringen) - overleden 30 december 1989 Dresden. Het werk van Altenbourg sluit nauw aan op het Fantastisch Realisme. ... 1989 dresden. het werk van altenbourg sluit nauw aan op het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gabriel Garcia Marquez
Gabriel García Márquez García Márquez, Colombiaanse auteur die in Aracataca, een klein dorp aan de Caribische kust, werd geboren op 6 maart 1928 en daar ook opgroeide. ... het virtuose samengaan en in elkaar grijpen van het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rudolf Hausner
Oostenrijks schilder en graficus, (4/12/1914 Wenen - 25/2/1995 Mödling, (bij Wenen). Rudolf Hausner is samen met Ernst Fuchs een van de voornaamste vertegenwoordigers van het fantastisch-realisme van de Wiener Schule. ... ernst fuchs een van de voornaamste vertegenwoordigers van het fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Paul Delvaux
ochtendgloren, juli 1937 Belgische kunstschilder, geboren 23 september 1897 te Antheit - overleden 20 juli 1994 in Veurne. Paul Delvaux, die vaak werd en wordt geschaard onder het Belgische surrealisme, vond deze benadering van zijn werk te eng, te formalistisch en vooral te oppervlakkig en noemde zijn werk liever "een poëtisch realisme". ... 1935 plaatste hem duidelijk in de surrealistische tak van de fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Rembrandts oeuvre Noord-Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. ... medeplichtigen, wonderlijke sujetten, van wie de gezichten fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

realisme

Het realisme (o)(van Lat. realis of res = ding) staat voor een type kunst en literatuur die erop mikt de ons omringende (maatschappelijke) werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Socialistisch-Realisme

Socialistisch realisme ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Realisme-in-de-literatuur

Realisme De term realisme die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven is min of meer synoniem geworden met naturalisme. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nouveau-Realisme

Nouveau-Réalisme De Fransen hadden in de jaren zestig hun eigen Poptical-art; het 'nouveau- realisme' (het nieuwe realisme; Engels: New Realism). In 1960 vormde het 'nouveau-réalisme' in Frankrijk een reactie op de abstract expresssionistische stromingen, de schilderkunst van het grote gebaar. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Sociaal-realisme

Sociaal realisme ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

socialistisch realisme

Begrip, dat door de ideologisch gemotiveerde literatuurtheoretici van de socialistisch- communistische landen geïntroduceerd werd, om in deze staten invloed te verkrijgen op de schrijvers en hun werk. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

sociaal realisme

Het sociaal realisme is de tak van het realisme waarin de werkelijkheidsbeschrijving vooral gericht is op de maatschappelijke situatie (vaak de ellendige omstandigheden waarin de lagere-volksklassen verkeerden). ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

socialistisch+realisme

... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Realisme-in-het-theater

Het realistische drama Het realisme in het theater beleefde zijn hoogtepunt tussen 1880 en 1900. De Noor Henrik lbsen (1828-1906) was de eerste dramaschrijver van duidelijk realistische en op zijn eigen tijd geënte drama's. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Naturalisme
Zie ook realisme. Realisme (van Lat. realis of res = ding), periode van de Europese literatuur van 1830 tot 1890. De wortels van het realisme gaan terug tot de maatschappelijke ontwikkeling in de eerste helft van de 19e eeuw. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Neorealisme

De internationale beweging die halverwege de jaren vijftig ontstond in Engeland en Amerika en gekenmerkt wordt door de gedachte dat de werkelijkheid wonderlijker is dan de fictie, wordt met een algemene term neo- realisme genoemd. ... fantastisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 131