YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst expressionisme expressionisten expressionistisch expressionist expressionistische literatuurgeschiedenis periodes stromingen en groepen constructivisme stromingen kubisme surrealisme futurisme dadaisme vitalisme modernisme impressionisme humanitair expressionisme historische avant garde kosmisch expressionisme organisch expressionisme synesthesie kosmische zelfvergroting naturalisme kunstrichting expressie frans der blaue reiter james ensor de ploeg oskar kokoschka die brucke edvard munch bergense school paul van ostaijen vincent van gogh hendrik marsman vlaams-expressionisme gotische stijl vorm of vent zuivere poezie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 593 voor - expressionisme - in 0.0906269550323486 seconden.

expressionisme

Expressionisme Doorverwijspagina Het expressionisme (expressionistisch, expressionist) = uitdrukkingskunst, [Frans/lat. ' expression' = 'uitdrukking'], een kunststroming waarbij men tracht het wezen der dingen uit te drukken met verwaarlozing van de objectieve vormen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

expressionisme

Etym: Fr. expression = uitdrukking, formulering. Stroming in de kunsten die zich vanaf 1910 tot in de jaren ’30 vooral manifesteerde in de beeldende kunst in Frankrijk en Duitsland en die samen met het dadaïsme, surrealisme, futurisme, kubisme en constructivisme van het begin van de 20 ste eeuw onder de noemer van het modernisme of van de historische avant-garde wordt samengevat. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

kosmisch expressionisme

Binnen het expressionisme maakt men gewoonlijk onderscheid tussen humanitair expressionisme en het individueel of kosmisch expressionisme. Dat onderscheid is echter niet goed vol te houden, omdat ook het humanitair expressionisme kosmische trekken heeft: de kosmische verbondenheid van individu en gemeenschap (maatschappij). - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

expressionisme - (kunstrichting)

expressionisme [kunstrichting] {1926-1950} < frans expressionnisme, van expression ( vgl. expressie). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

humanitair expressionisme

Binnen het expressionisme is een tweetal richtingen aan te wijzen: een collectief gerichte groep schrijvers met humanitaire idealen en een veel individualistischer opererende groep dichters. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

1.0: Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abs … abstract expressionisme 1.0 (kunst) Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20e eeuw, die gekenmerkt wordt door heftig kleurgebruik, grote contrasten, grove penseelstreken, schilderen vanuit het gevoel en schilderen op grote doeken. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

expressionisme

Modernistische stroming van rond de Eerste Wereldoorlog die in Nederland en Belgie nogal verschillend tot uiting kwam. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

organisch expressionisme

Term uit de auteurspoëtica van Paul van Ostaijen, overgenomen door latere literatuurhistorici, voor een fase in diens artistieke ontwikkeling. De wortels ervan zijn te vinden in de 20 ste -eeuwse autonomiebewegingen waarin het kunstwerk gezien wordt als een schepping die los staat van de maker en diens gevoelens en gedachten, maar eerder als een origineel en autonoom werk. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

expressionisme

Hoewel iedere kunstuiting naar zijn aard iets uitdrukt, expressie heeft, moeten wij in de beeldende kunst de term reserveren voor kunst van Midden Europa. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Vlaams-Expressionisme

Vlaamse Expressionisme, (1920 - 1930) Belangrijkste vertegenwoordigers van het Vlaams Expressionisme zijn: Frits van den Berghe (1883-1939), Gustave de Smet (1877-1943), Constant Permeke (1886-1952), Edgard Tytgat (1879-1957), Jean Brusselmans(1884-1953). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

Abstract expressionisme is de revolutionaire en originele kunst van de Amerikaanse Oostkust in de jaren veertig en vijftig. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Expressionisme

Bouwstijl uit de eerste helft van de 20e eeuw die veelal geassocieerd wordt met de Amsterdamse School. De expressiviteit van het bouwwerk stond centraal. De architectuur werd min of meer geboetseerd, wat veelal onregelmatige grondplannen, expressief vormgegeven gevels en opvallende daken opleverde. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Vlaams expressionisme

Vlaams expressionisme wordt ook wel de school van Sint Martens Laethem genoemd, naar het plaatsje op het Vlaamse boerenland, waar de schilders die tot deze stroming behoorden zich rond 1900 vestigden. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

expressionisme

Vroeg-20ste-eeuwse stroming in de kunst die zich niet in de eerste plaats richtte op het weergeven van de zichtbare werkelijkheid, maar op het uitdrukken van de gevoelens en de belevingswereld van de kunstenaar. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

Het abstract expressionisme is de Amerikaanse verzamelnaam voor een aantal vernieuwende ontwikkelingen in de kunst vanaf het midden van de jaren '40. Zij zou haar naam te danken hebben aan de criticus Clement Greenberg ( 1949). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

neo-expressionisme

Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
historische avant-garde
Term die door Peter Bürger werd geïntroduceerd als overkoepelend begrip voor de verschillende avant-gardebewegingen die zich tussen 1909 en 1940 hebben gemanifesteerd: dadaïsme, futurisme, kubisme, constructivisme, expressionisme en surrealisme. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
vitalisme
Etym: Lat. vitalis = levenskrachtig < vita = leven. In ruime zin een filosofische stroming en levenshouding die de intuïtieve krachten van het leven huldigt (Bergson, Nietzsche). ... bij hem is het een aspect van het expressionisme dat hij in duitsland had leren kennen als het individualistische kosmisch expressionisme. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
vers-1
Etym: Lat. versus = wending, rij. Term uit de prosodie voor een regel van een gedicht, typografisch als versregel herkenbaar doordat hij niet, zoals de prozaregel, de hele breedte van de bladspiegel inneemt. ... de expressionisten ( expressionisme) brachten de eigenlijke kentering. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Art Deco
Kunststroming rond 1920, die ook van invloed was op de architectuur. Meestal toegepast op de architectuur van het Expressionisme en Zakelijk Expressionisme In tegenstelling tot de Art Nouveau is de Art Deco minder weelderig en zwierig. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Jugendstil
Etym: Du. jeugd-stijl. Stroming in de beeldende kunst waarvan de naam ontleend is aan het Duitse weekblad Jugend, in 1896 gesticht door G. Hirth, dat door Otto Eckmann met randversieringen en ornamenten werd verfraaid. ... als kunstvorm tussen impressionisme en expressionisme in is de jugendstil een stijl die een lineaire (tweedimensionale) vormgeving gebruikt voor sterk vergeestelijkte verbeeldingen. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Gustaaf de Smet
Gustaaf de Smet (1877-1943) was een Belgische schilder, een der voormannen van het Vlaams expressionisme. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Helen Frankenthaler
Helen Frankenthaler (1928) Is één van de leidende kunstenaars uit het abstract expressionisme. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
modernisme
Etym: Lat. modo = op dit ogenblik, nu. Modernisme is een erg complex en in verschillende betekenissen gebruikt stijl- en periodebegrip. Constant is de stam ‘modern’ in de zin van eigentijds, up-to-date of nieuw en dan in tegenstelling tot of als reactie op voorgaande of gelijktijdige, maar achterhaald geachte artistieke bewegingen. ... tot dit modernisme worden gewoonlijk gerekend het expressionisme, het vitalisme, het fauvisme, het dadaisme, het surrealisme, het futurisme, het imagisme, het kubisme, het constructivisme en d - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 145