YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur drion euthanasie versterving sedatie taal woordgebruik werkwoord kabinet-kok i kabinet-lubbers iii els borst-eilers ernst hirsch ballin prof.dr. e.m.h. (ernst) hirsch ballin dr. e. (els) borst-eilers christenunie kabinet sgp kabinet-kok ii jacob kohnstamm ruud lubbers 1989 kabinet-den uyl eerste kabinet-kok macsharry lubbers iii suicide 1990 1992 zelfdoding kabinet-lubbers iii (1989-1994) mr. j. (jacob) kohnstamm akkoord van schengen economisch en monetaire unie verdrag van maastricht dr. r.f.m. (ruud) lubbers 1991 kiesdeler andre rouvoet 1994 zelfmoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 52 voor - euthanasie - in 0.0174949169158936 seconden.

euthanasie

Kunstbus - Euthanasie Euthanasie (Oudgrieks: eu = "goede" en thanatos = "dood"), genadedood of genadedoding zijn benamingen voor "opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de gedode persoon, maar wel op diens verzoek". ... euthanasie

                                                                                                                                           

Bestaat er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie hoort?

Genootschap Onze Taal - De correcte werkwoordsvorm van het zelfstandig naamwoord euthanasie is euthanaseren (betekenis: 'euthanasie toepassen op'). De vervoegingen van euthanaseren zijn euthanaseerde - geëuthanaseerd. ... er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Parlement & Politiek - Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... in, die moest adviseren over wettelijke regeling van euthanasie

                                                                                                                                           
Dr. E. (Els) Borst-Eilers
Parlement & Politiek - Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... ministerschap werden medisch-ethische kwesties geregeld zoals euthanasie

                                                                                                                                           
ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De ChristenUnie haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 5 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was André Rouvoet. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vooruitzien'. Voor de verkiezingen was de ChristenUnie met 6 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... abortus naar 18 weken - meer aandacht voor palliatieve zorg om euthanasie

                                                                                                                                           
Mr. A.H. (Benk) Korthals
Parlement & Politiek - Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV. Nam in tegenstelling tot Joekes afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne. ... en hulp bij zelfdoding (stb. 194) tot stand. hierdoor is euthanasie

                                                                                                                                           
Zelfmoord
Kunstbus - Zelfmoord, zelfdoding of suïcide ( Latijn: suicidium, van 'se' = zich en 'caedere' = doden) is de benaming voor het opzettelijk beëindigen van het eigen leven. Het is verschillend van euthanasie, waarbij het eigen leven op eigen verzoek door een ander wordt beëindigd. ... beeindigen van het eigen leven. het is verschillend van euthanasie

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Parlement & Politiek - Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... (1993), de wet voorzieningen gehandicapten en de regeling van euthanasie

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... een rol speelde bij de opheffing) in politieke problemen. euthanasie

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Parlement & Politiek - Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... gerespecteerd lid dat onder meer een initiatiefvoorstel over euthanasie

                                                                                                                                           
G.J. (Gert) Schutte
Parlement & Politiek - Alom gerespecteerd Tweede Kamerlid voor het GPV. Stond bekend als het 'staatsrechtelijke geweten van de Kamer', een benaming die volgens hem echter aangaf dat anderen op dat punt tekort schoten. Kwam in 1981 als eenling in de Kamer, na eerder bij diverse gemeenten te hebben gewerkt, laatstelijk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Zeist. ... 1991 minister hirsch ballin over de melding van gevallen van euthanasie

                                                                                                                                           
Dr. J.F. (Jaap) Rang
Parlement & Politiek - Aan de VU opgeleide jurist en deskundige op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsrecht en gezondheidsrecht die in 1982 de eerste Nationale ombudsman werd. Was in Utrecht en Leiden hoogleraar en had zitting in diverse belangrijke adviesorganen op het gebied van verzekeringen. ... voorzitter commissie assistent-geneeskundigen - lid commissie euthanasie

                                                                                                                                           
Zwitserland
Zwitserland
Kunstbus - De Zwitserse Bondsstaat (ook wel Zwitsers Eedgenootschap of Zwitserse Confederatie), kortweg Zwitserland ( Duits Schweiz, Frans: la Suisse, Italiaans Svizzera, Reto- Romaans: Svizra), is een land in het midden van Europa met als buren Duitsland in het noorden, Frankrijk in het westen, Italië in het zuiden, Oostenrijk en Liechtenstein in het oosten. ... een hoog bedrag aan joodse organisaties. in zwitserland is euthanasie

                                                                                                                                           
Unie 55+
Parlement & Politiek - De Unie 55+ was een belangenpartij voor ouderen. De partij streed voor verbetering van voorzieningen voor ouderen, zoals de AOW en gezondheidszorg. De Unie 55+ had ook bestrijding van (jeugd-)criminaliteit en de gekozen burgemeester en minister-president hoog op de agenda staan. ... christelijke partijen doordat ze voorstander waren van euthanasie

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Kok
Parlement & Politiek - Minister-president die acht jaar lang een coalitie leidde met daarin de politieke tegenvoeters PvdA en VVD (de paarse kabinetten). Was van betrekkelijk eenvoudige komaf en klom via de vakbond op tot minister. ... van zijn kabinetten lagen op immaterieel gebied. zo werd een euthanasie

                                                                                                                                           
Ronald Giphart
Kunstbus - Geboren: 17 december 1965 Dordrecht, 1965 - 1985 Ronald Edgar Giphart werd geboren in Dordrecht, in de Bankastraat. Na hem volgden nog twee zusjes. Het gezin was humanistisch en links georiënteerd. Gipharts ouders zijn gescheiden toen hij elf jaar oud was. ... biedt van het utrechtse studentenmilieu. in 1995 kwam er door euthanasie

                                                                                                                                           
Jenny Arean
Muziekbus - Jenny Arean (Lisse, 4 oktober 1942) is een Nederlands cabaretière en actrice. Haar werkelijke naam is Johanna Jenneke Josepha Klarenbeek. Ze werd geboren te Lisse, als enig kind van een kelner en een zangeres. ... oprichting lid van de nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie

                                                                                                                                           
Verenigde Senioren Partij (VSP)
Parlement & Politiek - De VSP was een belangenpartij. De partij ontstond in 2001 na een fusie van de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie. De partij kwam op voor de belangen van senioren in Nederland, zonder dat daarbij het algemeen maatschappelijk belang in het gedrang mocht komen. ... verschillen in gezondheid tussen jonge en oudere senioren - euthanasie

                                                                                                                                           
Evangelische Volkspartij (EVP)
Parlement & Politiek - De EVP was een progressief-christelijke partij. De partij werd opgericht in maart 1981 als fusie van de Evangelische Progressieve Volkspartij (EPV) en een deel van de werkgroep Niet bij Brood Alleen (NBBA) van het CDA. ... kwamen de standpunten over ethische kwesties als abortus, euthanasie

                                                                                                                                           
christendemocratie
Kunstbus - de christendemocratie (v) Liberalisme en socialisme zijn niet gebaseerd op een godsdienst. Dat ligt anders bij de confessionele partijen, die laten zich inspireren door de Bijbel. De hoofdstroming hiervan is de christendemocratie. ... gods schepping. daarom is men in principe tegen abortus en euthanasie

                                                                                                                                           
Hugo Claus
Hugo Claus
Kunstbus - Vlaams dichter, prozaschrijver, toneelschrijver, regisseur en beeldend kunstenaar, geboren 5 April 1929 in Brugge als Hugo Maurice Julien Claus - overleden 19 maart Middelheim ziekenhuis te Antwerpen. ... had claus zelf het moment van zijn dood bepaald en had hij om euthanasie

                                                                                                                                           
J. (Jan) Franssen
Parlement & Politiek - Vooraanstaande VVD-politicus en bestuurder die op jonge leeftijd medewerker werd van Hans Wiegel. Komt uit een Nederlands-hervormd fabrikantengezin. Was geschiedenisleraar, bestuurder van de JOVD en gemeenteraadslid in zijn woonplaats. ... tegen het (verworpen) initiatiefwetsvoorstel-kohnstamm over euthanasie

                                                                                                                                           
Eddy Terstall
Kunstbus - Nederlands filmregisseur, geboren 20 april 1964 te Amsterdam. Terstall studeerde sociologie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam voordat hij in 1992 debuteerde met de film Transit. Hij schrijft de scenario's voor al zijn films zelf. ... stiekem pamfletterigs. ik wil laten zien dat het homohuwelijk, euthanasie

                                                                                                                                           
P.A. (Pia) Dijkstra
Parlement & Politiek - Pia Dijkstra (1954) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na een afgebroken studie theologie werd zij medewerkster van de IKON, de Wereldomroep en de NCRV. Tussen 1988 en 2000 was zij vaste presentatrice van het acht uur-journaal van de NOS. ... over een verwijsplicht voor een arts die bezwaren heeft tegen euthanasie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 92