YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese raad eurogroep eurotop europese centrale bank europees parlement bbp verdrag van lissabon european stability mechanism euro eu-lidstaten europese unie permanent noodfonds dombrovskis eurocrisis door begrotingstekort en staatsschuld eurolanden europees stabiliteitsmechanisme imf verdrag van maastricht european financial stability facility auke zijlstra (pvv) meer over de begrotingsregels voor de lidstaten mark rutte (vvd, minister-president, minister van algemene zaken) bas eickhout (gl) raad van ministers eerste kamercommissie voor financien (fin.) christine lagarde tijdelijke noodfonds efsf staatshoofden en regeringsleiders van de landen met de euro na raadpleging sophie in 't veld (d66) raadsformatie syriza meer over oprichting van een tijdelijk europees monetair noodfonds esther de lange (cda) paul tang (pvda) toetredingscriteria euroraad meer over aanpassing verdrag van lissabon vanwege noodfonds euro politieke situatie griekenland vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - eurotop - in 0.00697803497314453 seconden.
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... voor de lidstaten europees monetair noodfonds tijdens de eurotop

                                                                                                                                           
De Griekse crisis
Parlement & Politiek - Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... moest leveren aan de nieuwe lening aan griekenland. op de eurotop

                                                                                                                                           
Eurogroep
Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... de raad. de eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de eurotop

                                                                                                                                           
Europese Raad
Parlement & Politiek - Vaste voorzitter ... eurotop

                                                                                                                                           
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
Parlement & Politiek - Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... van het verdrag betreffende de europese unie nodig. tijdens de eurotop

                                                                                                                                           
Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... euronorm europoliticus eurorente euroscepsis euroteken eurotop

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... 23 oktober hebben ook de europese regeringsleiders tijdens een eurotop

                                                                                                                                           
Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU
Parlement & Politiek - Dit verdrag is in januari 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. ... van die landen zullen minstens twee maal per jaar een speciale eurotop

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... 23 oktober hebben ook de europese regeringsleiders tijdens een eurotop

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3