YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europol beleid justitie, vrijheid en veiligheid europese politiedienst (europol) raad van ministers met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken europese politiedienst european law enforcement agency european cybercrime center eu-agentschap ec3 europees centrum voor terrorismebestrijding europese lidstaten european counter terrorism centre europese centrum voor terrorismebestrijding europese commissie europees parlement raad raadsformatie gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden dennis de jong (sp) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) sophie in 't veld (d66) kati piri (pvda) jeroen lenaers (cda) auke zijlstra (pvv) eurojust aangepaste dimitris avramopoulos (griekenland) grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap eerste kamercommissie voor veiligheid en justitie (v&j) raad justitie en binnenlandse zaken raad van europa parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken raad van de europese unie verdrag van amsterdam bescherming van persoonsgegevens in europa : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 28 voor - europol - in 0.0151121616363525 seconden.

Europese politiedienst (Europol)

Parlement & Politiek - Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... in het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit zijn europol

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... is in mei 2016 akkoord gegaan met meer bevoegdheden voor europol

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... fondsen. olaf werkt hierbij nauw samen met organisaties als europol

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... vera jourova (tsjechie) voor de voorstellen aangaande europol

                                                                                                                                           
Digitale interne markt
Parlement & Politiek - De Europese economie heeft baat bij Europese elektronische handel om te kunnen concurreren met landen als China en de VS. In deze landen draagt een sterke digitale interne markt bij aan economische groei. ... voor cybercriminaliteit (ec3). ec3 maakt onderdeel uit van europol

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... de toenemende cyberdreiging. het centrum maakt deel uit van europol

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... samenwerking aan de buitengrenzen (frontex) eurosur europol

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... unie (beide gevestigd in den haag): europese politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... grenswachtagentschap (frontex, polen) europese politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. ... organisatie onderscheidt zich van de europese politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
Wie nog meer?
Parlement & Politiek - De Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van ministers en het Europees Parlement zijn de belangrijkste spelers van de Europese Unie (EU). Er zijn echter meer spelers van belang zoals het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Economisch en Sociaal Comité (ESC), het Comité van de Regio's en agentschappen zoals Europol en Eurojust. ... comite (esc), het comite van de regio's en agentschappen zoals europol

                                                                                                                                           
Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD)
Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt en verspreidt informatie over drugs, drugsverslaving en de gevolgen hiervan in Europa. ... raad van europa, de werelddouaneorganisatie (wdo), interpol en europol

                                                                                                                                           
Nieuws Europa
Parlement & Politiek - ... meer recht en veiligheid rss instellingen 13:17 grote actie europol
                                                                                                                                           
Nederland
Kunstbus - Doorverwijspagina Nederlanden Koninkrijk-der- Nederlanden Nederlandse Kunst Nederlandse Muziek Nederlandse Middeleeuwse literatuur Nederlandse literatuur Nederlandse taal Top 100 Nederlandstalige literatuur Klik hier voor Musea, Galeries en andere Cultuurinstellingen in Nederland. ... internationaal strafhof, de europese veiligheidsorganisatie europol

                                                                                                                                           
Andere spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Naast het Europees Parlement vormen spelen nog enkele andere organisaties een belangrijke rol in de Europese Unie. ... comite (esc), het comite van de regio's en agentschappen zoals europol

                                                                                                                                           
North-Sea-Jazz-Festival
North-Sea-Jazz-Festival
Muziekbus - Het North Sea Jazz Festival is een jaarlijks jazz festival dat ieder jaar in het tweede weekend van juli wordt georganiseerd. Tot 2005 vond het festival plaats in Den Haag; vanaf 2006 verhuist het festival naar Rotterdam. ... onder de slopershamer om plaats te maken voor de nieuwbouw van europol

                                                                                                                                           
Nederland
Parlement & Politiek - Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... de justitiele samenwerking (eurojust) europese politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
Mr. W. (Winnie) Sorgdrager
Parlement & Politiek - D66-minister tijdens Paars I, die als bekwaam juriste en wetgever optrad, maar desondanks later aan politiek gezag inboette. Was officier van justitie en procureur-generaal en daarna minister van Justitie in het kabinet-Kok I. ... overeenkomst tot oprichting van een europese politiedienst ( europol

                                                                                                                                           
Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... hervormingen. samenwerking sinds eind 2015 werkt europol

                                                                                                                                           
Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... eurogroep europarlement, europarlementarier, europarlementslid europol

                                                                                                                                           
Dr. A.C. (Cecilia) Malmström
Parlement & Politiek - De Zweedse Cecilia Malmström (1968) is sinds februari 2010 lid van de Europese Commissie. Sinds 1 november 2014 heeft zij in de Commissie-Juncker de portefeuille handel. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) was zij belast met asiel en immigratie, grensbewaking en criminaliteitsbestrijding. ... commissie, belast met binnenlandse zaken (grensbewaking, europol

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... migratie, binnenlandse zaken en burgerschap (grensbewaking, europol

                                                                                                                                           
Straatsburg
Kunstbus - Straatsburg ( Frans en Engels: Strasbourg, Duits: Straßburg, Elzassisch: Strossburi) is de hoofdstad van de regio Elzas in het noordoosten van Frankrijk. De stad telt ongeveer 264.000 inwoners en de agglomeratie 650. ... van eurocorps, het rekencentrum van de europese politie europol

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 278