YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese verdragen europese unie raad van ministers raad van de europese unie verdrag van lissabon europees hof van justitie verdrag van maastricht lidstaten van de europese unie europese raad eu-lidstaten raad van europa eurozone comite van de regio's europese rekenkamer europese regeringsleiders vaste voorzitter van de europese raad beleid uitbreiding europese unie agentschappen cultuur raad raadsformatie gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gekwalificeerde meerderheid comite van permanente vertegenwoordigers institutioneel beleid bert koenders europese investeringsbank voorzitterschap europese unie trojka montenegro albanie malta economische en monetaire unie servie hoge vertegenwoordiger hof van justitie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1954 voor - europese unie - in 0.178446054458618 seconden.
Cultuurbeleid
Europese Unie ... - hoofdinhoud culturele sectoren in de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lidstaten Europese Unie

Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bevoegdheden Europese Unie

De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitterschap Europese Unie

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese landen

Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lesideeën Europese Unie

Europa wordt steeds belangrijker. Maar wat doet Europa eigenlijk? En wie is de baas in Europa? ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid begroting Europese Unie

In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... begroting europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... uitbreiding europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie

De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... in de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)

Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... voorzitterschap europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschap (EG)

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... voorzitterschap europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

Deze vrijhandelsorganisatie is in 1960 opgericht en bestaat op dit moment uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)

Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... voorzitterschap europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie en alle lidstaten zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de basis van de Europese Unie. ... betreffende de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

agentschap Europese Unie

Logo's van EU agentschappen ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... turkije tot de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Douane-unie

De douane-unie is een samenwerking op het gebied van douanetarieven. De douane-unie werd in 1968 tot stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). ... stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... veiligstellen van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Pijlerstrusctuur van de Europese Unie

Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Economische Gemeenschap (EEG)

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38