YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement raad van ministers europese unie europese investeringsbank lidstaten van de europese unie lidstaten kandidaat-lidstaten europese investeringsbank (eib) europees fonds voor strategische investeringen eib ben knapen europees investeringsfonds overige europese instellingen europese investeringsbank 4. en nederland european investment bank europese investeringsbank 1. bevoegdheden ministerie van financien europese investeringsbank - bronnen europese investeringsbank - basiskenmerken europese investeringsbank 3. relatie met eu-lidstaten europese investeringsbank 2. organisatie raad van europa eu-lidstaten comite van de regio's economisch en sociaal comite cultuur raad raad van de europese unie gewone wetgevingsprocedure raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gekwalificeerde meerderheid europees hof van justitie europese centrale bank europese rekenkamer hof van justitie sander dekker europese : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1643 voor - europese investeringsbank - in 0.120337963104248 seconden.

Europese Investeringsbank (EIB)

Dit orgaan financiert projecten waarmee de doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De EIB leent goedkoop geld en leent dat op haar beurt tegen gunstige voorwaarden uit aan banken en bedrijven. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Kosovo tot de Europese Unie

Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... kosovo tot de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... uitbreiding europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... ontwikkelingssamenwerking - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... beleid - hoofdinhoud hoewel de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. In december 2005 concludeerden de Europese Raad en de Europese Commissie dat Macedonië voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredesakkoord met de Albanese minderheid en werd de status van kandidaat-lidstaat toegekend. ... voormalige joegoslavische republiek macedonie tot de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... en innovatiebeleid - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... vervoer - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa
Dit pact moet zorgen voor vrede, democratie, eerbiediging van mensenrechten en welvaart in Zuidoost-Europa, door het bevorderen van regionale samenwerking. Ook biedt het een kader voor internationaal beleid om dit doel te bereiken. ... al stamt het idee al van voor dat conflict. de zuidoost- europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wie nog meer?
De Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van ministers en het Europees Parlement zijn de belangrijkste spelers van de Europese Unie (EU). Er zijn echter meer spelers van belang zoals het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Economisch en Sociaal Comité (ESC), het Comité van de Regio's en agentschappen zoals Europol en Eurojust. ... nog meer? - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Andere spelers van de Europese Unie

Naast het Europees Parlement vormen spelen nog enkele andere organisaties een belangrijke rol in de Europese Unie. ... spelers van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
Ben Knapen (1951) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie. ... het kabinet-rutte i. in 2013 werd hij vertegenwoordiger van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... 1970 - voorzitter adviescommissie kandidaatstelling cda europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. V. (Viviane) Reding
De Luxemburgse Viviane Reding (1951) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de christendemocraten. Mevrouw Reding was van van 1999 tot 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso II was zij vicevoorzitter en eurocommissaris voor justitie en burgerrechten. ... mevrouw reding was van van 1999 tot 2014 lid van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Luxemburg
Het internationaal georiënteerde Luxemburg is één van de meest welvarende landen van de wereld. Als deel van de Benelux behoorde het in 1951 tot de zes landen die in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, vormden. ... benelux behoorde het in 1951 tot de zes landen die in 1951 de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (José) Barroso
De Portugees José Manuel Durao Barroso (1956) was van 18 november 2004 tot 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij leidde twee periodes de Europese Commissie. Daarvoor was Barroso staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken (1992-1995), en ten slotte premier van Portugal (2000-2004). ... was van 18 november 2004 tot 1 november 2014 voorzitter van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Socialistische Partij (SP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Emile Roemer als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma is 'Pak de macht'. ... verhoging minimumloon en aow, afschaffen van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Democraten 66 (D66) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Alexander Pechtold als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'samen sterker - kansen voor iedereen'. ... privegegevens. - terrorisme bestrijden door intensievere europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2012
De Socialistische Partij had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Emile Roemer als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nieuw vertrouwen'. ... middels nationale parlementen en het europees parlement - de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij voor de Dieren en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. ... ministerie. europa - beperken van de invloed van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschappen

Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) samen de Europese Gemeenschappen (EG). ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44