YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: verdrag van lissabon verdrag van maastricht europese gemeenschappen europese unie europese commissie europees parlement raad van ministers europees hof van justitie europese verdragen europese economische gemeenschap institutioneel beleid europese gemeenschap euratom europese economische gemeenschap (eeg) europese gemeenschap voor atoomenergie eg-verdrag egks voorloper europese unie voorloper van de europese unie drie pijlers europese gemeenschap voor atoomenergie (euratom) europese gemeenschap voor kolen en staal (egks) eg lidstaten europese gemeenschap voor kolen en staal raad van europa verdrag van rome robert schuman eeg pijlers van de europese unie gerechtshof raad europese raad raad van de europese unie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure eu-lidstaten aangepaste commissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1879 voor - europese gemeenschap - in 0.141576051712036 seconden.

Europese Gemeenschap (EG)

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschappen

Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) samen de Europese Gemeenschappen (EG). ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Economische Gemeenschap (EEG)

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

De Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) of Euratom is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het verzamelen van de benodigde kennis, infrastructuur en financiering, zodat de continuïteit van de energievoorziening en de veiligheid voor de bevolking zijn gewaarborgd. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

Deze vrijhandelsorganisatie is in 1960 opgericht en bestaat op dit moment uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Maastricht
Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... van maastricht - hoofdinhoud dit europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag) (VwEU)

Dit verdrag is een gewijzigde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG). In het VwEU staat wat de bevoegdheden zijn van de Europese Unie, en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. ... betreffende de werking van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... vrijheid en veiligheid - hoofdinhoud de lidstaten van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fusieverdrag
Het verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen werd op 8 april 1965 in Brussel ondertekend door de toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschappen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). ... verdrag tot instelling van een raad en een commissie van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... uitbreiding europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... - hoofdinhoud de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Douane-unie
De douane-unie is een samenwerking op het gebied van douanetarieven. De douane-unie werd in 1968 tot stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). ... stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... van europa - hoofdinhoud in het debat over meer of minder europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... 25 maart 1957 werd in rome het verdrag tot oprichting van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lidstaten Europese Unie

Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Verdrag
De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... verdrag - hoofdinhoud de geschiedenis van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... eu-china - hoofdinhoud china is voor de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... hoofdinhoud © photocreo michal bednarek bron: shutterstock de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Servië tot de Europese Unie

Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... servie tot de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31