YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement verdrag van maastricht europese economische gemeenschap (eeg) raad van ministers verdrag van lissabon raad van de europese unie raad van europa europese rekenkamer europese regeringsleiders europese agentschappen europese raad voorzitter van de europese commissie commissie europese hof van justitie interne markt raad buitenlandse zaken institutioneel beleid jean-claude juncker europese gemeenschap voor kolen en staal federica mogherini eurocommissarissen economische en monetaire unie commissie-juncker subsidiariteit ontwikkelingssamenwerking frans timmermans digitale interne markt voorzitter erasmus valdis dombrovskis jacques delors directoraten-generaal landbouw jyrki katainen vervoer maros sefcovic comenius andrus ansip : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2083 voor - europese commissie - in 0.174318075180054 seconden.

Vicevoorzitter Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Europese Commissie

Deze functie wordt sinds 1 november 2014 vervuld door de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Hij is de opvolger van de Portugees José Manuel Barroso. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Europese Unie ... - hoofdinhoud culturele sectoren in de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jaarlijks wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd. ... wetgevings- en werkprogramma europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Thorn (1981-1985)

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1981 en bleef in functie tot januari 1985. Omdat er problemen waren over de verdeling van sommige portefeuilles ging de commissie pas op 20 januari 1981 effectief van start. ... (1981-1985) - hoofdinhoud bron: ec.europa.eu deze europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Werkprogramma Europese Commissie 2016

In het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie lag de nadruk op migratie, economische en sociale kwesties, energie en duurzaamheid. Het programma bevatte een beperkt aantal wetgevende voorstellen, die aansloten op de in 2015 aangenomen strategische programma's. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese bankenunie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 november 2014 het toezicht op de grote banken overgenomen van de nationale toezichthouders. Hiermee is de ECB dé toezichthouder op grote banken in de EU geworden en spelen de nationale banken hierin een kleinere rol. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid begroting Europese Unie

In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... begroting europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Raad

Vaste voorzitter ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschappen

Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) samen de Europese Gemeenschappen (EG). ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... veiligstellen van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Juncker (2014-2019)

Land ... (2014-2019) - hoofdinhoud © europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... uitbreiding europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Santer (1995-1999)

Deze Europese Commissie trad op 25 januari 1995 aan. Nadat het Europees Parlement op 15 maart 1999 via een door de PES ingediende motie het vertrouwen had opgezegd in de Commissie, werd zij demissionair. ... (1995-1999) - hoofdinhoud bron: ec.europa.eu deze europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie

De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... beleid: spelregels en spelers van de europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Commissie

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Frans Timmermans is de Nederlandse eurocommissaris. Hij is vicevoorzitter van de Commissie en is belast met betere regelgeving en duurzaamheid. ... europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Jenkins (1977-1981)

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1977 en bleef in functie tot januari 1981. Deze periode werd gekenmerkt door de slechte economische toestand in de Europese Gemeenschap en door de hoge werkloosheid. ... (1977-1981) - hoofdinhoud bron: ec.europa.eu deze europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-Prodi (1999-2004)

Deze Europese Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. ... (1999-2004) - hoofdinhoud deze europese - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 33