YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie raad gewone wetgevingsprocedure eu-landen lidstaten raad van de europese unie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gekwalificeerde meerderheid vicky maeijer (pvv) europese investeringsbank bas eickhout (gl) matthijs van miltenburg (d66) regionaal beleid wim van de camp (cda) raad vervoer, telecommunicatie en energie violeta bulc gele kaart hof van justitie van de europese unie vervoer transport karla peijs eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) beleid vervoer vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer tolheffing in duitsland directoraat-generaal energie en vervoer peter van dalen (cu) sharon dijksma europees agentschap voor maritieme veiligheid bnp parlementaire commissie vervoer en toerisme meer over trans-europese netwerken raad van transportministers eurocommissaris voor vervoer melanie schultz van haegen-maas geesteranus cabotage : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 647 voor - europees spoorwegbureau - in 0.0608119964599609 seconden.
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... voor een single european sky (ses, een gemeenschappelijk europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Logo's van EU agentschappen ... subgroepen worden opgesplitst. cultuur en onderwijs europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Burgerinitiatief (EBI)

Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD-delegatie Europees Parlement

De VVD is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarin ook de D66-delegatie vertegenwoordigd is. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Verdrag

De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV-delegatie Europees Parlement

De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden. Per 16 juni 2015 maakt de PVV deel uit van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Europees burgerinitiatief

De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn wel een miljoen handtekeningen voor vereist en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

GroenLinks-delegatie Europees Parlement

GroenLinks is met twee leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De GroenLinks-leden maken deel uit van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. Bas Eickhout is voorzitter van de GroenLinks-delegatie in het EP. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Geneesmiddelenbureau (EGb)

Locatie (stad) ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA-delegatie Europees Parlement

De PvdA is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De PvdA-leden maken deel uit van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Paul Tang is voorzitter van de PvdA-delegatie in de S&D-fractie. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP-delegatie Europees Parlement

De SP-delegatie in het Europees Parlement telt twee leden. De delegatie maakt deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL), waarin ook de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd is. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... commissies europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... in het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement besluit met meerderheid van de leden

Het Europees Parlement neemt een voorstel aan wanneer de helft plus één van het totaal aantal Europarlementariërs vóór het voorstel stemt. Dat betekent dat elk voorstel minimaal 376 stemmen vóór moet halen. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP-delegatie Europees Parlement

De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement

Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. De gegeven indeling is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam). ... nederlandse leden van het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering

Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Stad ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)

Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23