YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie raad euratom-verdrag bert koenders europarlementarier raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste eu-landen kati piri (pvda) interne markt raad buitenlandse zaken marietje schaake (d66) commissie-juncker federica mogherini johannes hahn hans van baalen (vvd) turkije bas belder (sgp) montenegro eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) marcel de graaff (pvv) hoge vertegenwoordiger beleid buurlanden hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid internationale overeenkomsten oostelijk partnerschap associatie-overeenkomst eu-oekraine albanie crisis in oekraine federica mogherini (italie) relatie eu-oekraine servie kosovo vaste commissie voor buitenlandse zaken (buza) - tweede kamer bosnie en herzegovina criteria van kopenhagen handel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 648 voor - europees nabuurschapsbeleid - in 0.0650041103363037 seconden.
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... niet lid zullen worden van de europese unie heet officieel het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... tussen de europese regio's terug te dringen. hiermee sluit het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... in oekraine, en heeft rusland op zijn beurt moeite met het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... samenstelling en het aantal leden van instellingen als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... 2014 is de nieuwe europese commissie goedgekeurd door het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... commissie, een eurocommissaris. na goedkeuring door het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)
Dit directoraat-generaal hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. ... van undefined in onderhandeling bij de raad en het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO)
Dit directoraat-generaal is opgericht op 3 januari 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) en Ontwikkeling (DEV). De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan. ... dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de raad en het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... behouden, hoewel de europese commissie, en in mindere mate het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Drs. J.C. (Hans) van Baalen
Hans van Baalen (1960) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens de VVD deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). De heer Van Baalen was Tweede Kamerlid voor de VVD van 28 september 1999 tot 23 mei 2002 en van sinds 30 januari 2003 tot 14 juli 2009. ... hans van baalen (1960) is sinds 14 juli 2009 lid van het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. B. (Benita) Ferrero-Waldner
Benita Ferrero-Waldner (1948) was van november 2004 tot december 2009 lid van de Europese Commissie, belast met buitenlandse zaken. Daarna was zij, na het aantreden van Catharine Ashton als Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid, enige maanden belast met handel. ... dat in maart 2005 leidde tot het tekenen van "enb"-verdragen ( europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Oekraïne
De verstandhouding tussen de Europese Unie en Oekraïne is sinds 2013 flink verbeterd. De pro-Europese opvolgers van de afgezette president Janoekovitsj haalden de banden met de Europese Unie weer aan. ... dienst voor extern optreden: relatie eu-oekraine factsheet europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Directoraten-generaal en diensten Europese Commissie (DG)
Directoraten-generaal (DG's) zijn de grootste zelfstandige eenheden binnen het ondersteunend apparaat van de Europese Commissie. De directoraten-generaal zijn onderverdeeld in directoraten, die weer zijn onderverdeeld in administratieve eenheden. ... werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (empl) europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oostenrijk
De Republiek Oostenrijk is een neutrale staat in Midden-Europa. Het land is sinds 1995 lid van de Europese Unie, maar maakt geen deel uit van de NAVO. In Wenen is het Internationale Atoomagentschap gevestigd. ... punt hoogste punt positie in europa aantal zetels in het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Burgerinitiatief (EBI)

Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD-delegatie Europees Parlement

De VVD is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarin ook de D66-delegatie vertegenwoordigd is. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Verdrag

De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV-delegatie Europees Parlement

De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden. Per 16 juni 2015 maakt de PVV deel uit van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Europees burgerinitiatief

De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn wel een miljoen handtekeningen voor vereist en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

GroenLinks-delegatie Europees Parlement

GroenLinks is met twee leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De GroenLinks-leden maken deel uit van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. Bas Eickhout is voorzitter van de GroenLinks-delegatie in het EP. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 45