YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raad van de europese unie gewone wetgevingsprocedure raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste raad eu-landen raad van ministers eu-agentschappen raad van europa eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) europese rekenkamer milieubeleid peter van dalen (cu) vicky maeijer (pvv) frans timmermans (nederland) eurocommissaris voor betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten europese gemeenschap europese agentschappen europese instelling j. europese agentschappen europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (emcdda, portugal) harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (ohim, spanje) europees spoorwegbureau (era, frankrijk) europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ecdc, zweden) sp-fractie in het europees parlement europese autoriteit voor voedselveiligheid (efsa, italie) uitvoerend agentschap voor innovatie en netwerken (inea, belgie) europese afwikkelingsraad (gar, belgie) europees agentschap voor intellectuele eigendom van de europese unie (euipo) uitvoerend agentschap voor gezondheid, consumenten en voedsel (chafea, luxemburg) europees agentschap voor veiligheid en de gezondheid op het werk (eu-osha, spanje) europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (easo, malta) europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (easa, duitsland) uitvoerend agentschap europese onderzoeksraad (ercea, belgie) europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (cedefop, griekenland) europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (acer, slovenie) europees agentschap voor grootschalige it-systemen (eu-lisa, estland) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8566 voor - europees agentschap voor maritieme veiligheid - in 0.647804021835327 seconden.
Zoekterm voor is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

agentschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... subgroepen worden opgesplitst. cultuur en onderwijs europees

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... voor een single european sky (ses, een gemeenschappelijk europees

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... van 'goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. het europees

                                                                                                                                           
België
Parlement & Politiek - Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... punt hoogste punt positie in europa aantal zetels in het europees

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... deel van het beleid over justitie, vrijheid en veiligheid, op europees

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... als kernpunten. na jaren van onderhandelen ging medio 2013 het europees

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... europese unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend europees

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... vrouwen en ouderen aan het arbeidsproces deelnemen. via het europees

                                                                                                                                           

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt kennis over veiligheid en gezondheid op het werk binnen alle EU-lidstaten. De statistische, technische en economische analyses van het OSHA worden gebruikt door EU-instellingen, regeringen en derden (vakbonden, wetenschappers, etc. ... europees

                                                                                                                                           

Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust)

Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. ... europees

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... tussen de europese regio's terug te dringen. hiermee sluit het europees

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... kon dat al eerder. in 2009 zijn de europese commissie, het europees

                                                                                                                                           

Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD)

Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt en verspreidt informatie over drugs, drugsverslaving en de gevolgen hiervan in Europa. ... europees

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... 2017 is een nieuw antiterreurpakket aangenomen door het europees

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... de europese commissie. in november 2013 hebben de raad en het europees

                                                                                                                                           
Europese politiedienst (Europol)
Parlement & Politiek - Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... een terreuraanslag dreigt. ook is er vanaf 1 januari 2016 een europees

                                                                                                                                           

Beleid voedselveiligheid

Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... voor voedsel in alle europese lidstaten gelijk zijn. op europees

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... - biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto's) - europees

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Parlement & Politiek - Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... van 25 november 1999 tot 1 december 2009 - hoofd van het europees

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... zelf duurzame energie op te wekken en toe te werken naar een europees

                                                                                                                                           
F. (Franco) Frattini
Parlement & Politiek - Franco Frattini (1957) was in 2004-2008 lid van de Europese Commissie, belast met justitie, vrijheid en veiligheid. Stapte na een lange carrière als rechter over naar de politiek en sloot zich aan bij de Forza Italia partij van Silvio Berlusconi. ... in een andere eu-lidstaat zijn) - presenteerde in mei 2005 een europees

                                                                                                                                           
Directoraten-generaal en diensten Europese Commissie (DG)
Parlement & Politiek - Directoraten-generaal (DG's) zijn de grootste zelfstandige eenheden binnen het ondersteunend apparaat van de Europese Commissie. De directoraten-generaal zijn onderverdeeld in directoraten, die weer zijn onderverdeeld in administratieve eenheden. ... werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (empl) europees

                                                                                                                                           
Werkprogramma Europese Commissie 2016
Parlement & Politiek - In het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie lag de nadruk op migratie, economische en sociale kwesties, energie en duurzaamheid. Het programma bevatte een beperkt aantal wetgevende voorstellen, die aansloten op de in 2015 aangenomen strategische programma's. ... een ruimtevaartstrategie voor europa - een europees

                                                                                                                                           
J. (Joe) Borg
Parlement & Politiek - Joe Borg (1952) was van mei 2004 tot februari 2010 lid van de Europese Commissie In de commissie-Barroso I was hij belast met visserij-aangelegenheden. Daarvoor was president van de Centrale Bank van Malta en minister van Buitenlandse Zaken van Malta. ... business school manchester university, 1980 - europees

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1