YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur europese commissie europees parlement europese unie gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie raad eu-landen eu-agentschappen europese rekenkamer niet met het onderwerp zou moeten bezighouden lidstaten aangepaste raadsformatie gekwalificeerde meerderheid kabinet-rutte ii eu-lidstaten vicky maeijer (pvv) europese agentschappen europees milieu-agentschap (eea, denemarken) europese gemeenschappelijke onderneming voor iter en de ontwikkeling van fusie-energie - europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (acer, slovenie) satellietcentrum van de europese unie (eusc, spanje) uitvoerend agentschap voor midden- en kleinbedrijf (easme, belgie) europese autoriteit voor effecten en markten (eaem, frankrijk) europese bankenautoriteit (eba, verenigd koninkrijk) europese autoriteit voor voedselveiligheid (efsa, italie) europese politie-academie (cepol, verenigd koninkrijk) harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (ohim, spanje) orgaan van europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (berec, letland) europees agentschap voor maritieme veiligheid (emsa, portugal) europees bureau voor visserijcontrole (efca, spanje) europees bureau voor de grondrechten (fra, oostenrijk) europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (easo, malta) europese instelling j. europese agentschappen europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (cedefop, griekenland) europese gnss-agentschap (gsa, belgie) europese stichting voor opleiding (etf, italie) communautair bureau voor plantenrassen (cpvo, frankrijk) europees geneesmiddelenbureau (ema, verenigd koninkrijk) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13339 voor - europees agentschap voor de veiligheid van luchtvaart - in 2.77662801742554 seconden.
Zoektermen voor, de en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

agentschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... subgroepen worden opgesplitst. cultuur en onderwijs europees

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... voor een single european sky (ses, een gemeenschappelijk europees

                                                                                                                                           
België
Parlement & Politiek - Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... punt hoogste punt positie in europa aantal zetels in het europees

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... deel van het beleid over justitie, vrijheid en veiligheid, op europees

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... als kernpunten. na jaren van onderhandelen ging medio 2013 het europees

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... vrouwen en ouderen aan het arbeidsproces deelnemen. via het europees

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... kon dat al eerder. in 2009 zijn de europese commissie, het europees

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... europese unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend europees

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... 2017 is een nieuw antiterreurpakket aangenomen door het europees

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... - biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto's) - europees

                                                                                                                                           

Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust)

Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. ... europees

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... van 'goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. het europees

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... de europese commissie. in november 2013 hebben de raad en het europees

                                                                                                                                           

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt kennis over veiligheid en gezondheid op het werk binnen alle EU-lidstaten. De statistische, technische en economische analyses van het OSHA worden gebruikt door EU-instellingen, regeringen en derden (vakbonden, wetenschappers, etc. ... europees

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... zelf duurzame energie op te wekken en toe te werken naar een europees

                                                                                                                                           

Beleid voedselveiligheid

Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... voor voedsel in alle europese lidstaten gelijk zijn. op europees

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Parlement & Politiek - Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... van 25 november 1999 tot 1 december 2009 - hoofd van het europees

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... tussen de europese regio's terug te dringen. hiermee sluit het europees

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... van het verzamelen, uitwisselen en analyseren van gegevens op europees

                                                                                                                                           

Beleid fraudebestrijding

Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... bestrijden van fraude staat hoog op de europese agenda. het europees

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... hieromtrent geldig. een ander punt is dat een deel van het europees

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... een ander eu-land waren volgens de europese commissie en het europees

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. europees

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... beleidsterrein spelen de europese commissie, de raad en het europees

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1