YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur muziek defensiebeleid navo european union satellite centre satellietcentrum van de europese unie satellietcentrum van de europese unie (satcen) telecommunicatiebeleid eusc;satcen satcen kunst design europese unie beleid justitie, vrijheid en veiligheid raad van ministers met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken raad europees parlement europese commissie europese raad verdrag van lissabon kabinet-rutte ii agentschap eenparigheid van stemmen cultuur raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden auke zijlstra (pvv) gemeenschappelijk centrum voor onderzoek institutioneel beleid cda europees hof van justitie jacques delors humanitaire hulp psd pp fractie ep evp ovp gerb fractie evp po : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 464 voor - european union satellite centre - in 0.0391030311584473 seconden.
Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)
Parlement & Politiek - De taak van het Satellietcentrum is het beschikbaar stellen van informatie na analyse van satellietbeelden. Daarmee moet het SCEU de besluitvorming van de Europese Unie in de context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ondersteunen. ... european

                                                                                                                                           
Fractie Europese Volkspartij (EVP)
Parlement & Politiek - De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... european

                                                                                                                                           
Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie (CdT)
Parlement & Politiek - Dit agentschap is opgericht om de vertalingen van de gedecentraliseerde EU-organen (o.a. de agentschappen) te verzorgen. Daarnaast ondersteunt het vertaalbureau zo nodig de Europese instellingen en organen die over een eigen vertaaldienst beschikken, wanneer die overbelast zijn. ... european

                                                                                                                                           
Europese politiedienst (Europol)
Parlement & Politiek - Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... identiteit, kinderpornografie en fraude met kredietkaarten. european

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Parlement & Politiek - Locatie (stad) ... voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten ( european

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... swd(2012)6 04.02.2011 public consultation: towards a coherent european

                                                                                                                                           
Dr. C.D. (Dennis) de Jong
Parlement & Politiek - Dennis de Jong (1955) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Namens de SP maakt de heer De Jong deel uit van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links. Hij is lid van de commissies interne markt en consumentenbescherming en begrotingscontrole. ... intergroep voor lgbti-rechten - lid eppsp ( european

                                                                                                                                           
Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... european

                                                                                                                                           
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)
Parlement & Politiek - Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... european

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... recente ontwikkelingen prestaties volgens het european

                                                                                                                                           
V. (Valéry) Giscard d'Estaing
Parlement & Politiek - Valéry Giscard d'Estaing (1926) leidde de Europese Conventie voor de Toekomst van Europa van maart 2002 tot juli 2003. Van 1974 tot 1981 was hij president van Frankrijk. In deze hoedanigheid speelde hij een doorslaggevende rol bij de instelling van de Europese Raad, waarin regeringsleiders uit alle EU-lidstaten regelmatig bijeenkomen (vanaf 1976); de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (vanaf 1979); en de oprichting van het Europees Monetair Stelsel (vanaf 1979). ... european

                                                                                                                                           
Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Dit secretariaat is oorspronkelijk opgericht om de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij te staan. Het Secretariaat-Generaal van de Raad draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. ... european

                                                                                                                                           
Prof.Dr. A. (Sacha) Prechal
Parlement & Politiek - Sacha Prechal (1959) is sinds 2010 rechter bij het Europese Hof van Justitie, waar zij begin jaren negentig als medewerker van de Nederlandse rechter al eerder werkzaam was. Na terugkeer in Nederland nam haar universitaire loopbaan een hoge vlucht. ... redactie "common market law review" - lid redactie "review of european

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... european

                                                                                                                                           
H.A. (Herman) Van Rompuy
Parlement & Politiek - Herman Van Rompuy (1947) was van 1 december 2009 tot 1 december 2014 vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij begon zijn werkzaamheden op 1 januari 2010. Hij werd op 19 november 2009 in die functie voor tweeënhalf jaar gekozen door de Europese Raad en op 1 maart 2012 herbenoemd. ... socialisten. sinds 1 september 2015 is hij voorzitter van het european

                                                                                                                                           
Thomas Hirschhorn
Kunstbus - Zwitserse, in Parijs werkzame beeldend kunstenaar (geboren in 1957). 'Ich mache arme Kunst, aber keine Arte Povera (...), Ich mache keine Installationen, ich mache Skulpture (...), Energie ja, Qualitaet nein (. ... european

                                                                                                                                           
Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD)
Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt en verspreidt informatie over drugs, drugsverslaving en de gevolgen hiervan in Europa. ... european

                                                                                                                                           
Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. ... european

                                                                                                                                           
François Dufrêne
Kunstbus - Franse fonetische dichter en kunstenaar 1930 Parijs - 1982 aldaar. François Dufrêne (1930-1982) is one of the leading artists from the post-war European and French art scene. He played a key role in many of the initiatives of Lettrism, Nouveau Réalisme and sound poetry. ... (1930-1982) is one of the leading artists from the post-war european

                                                                                                                                           
Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat (opgeheven) (EUMC)
Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelde en verstrekte informatie over racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme op Europees niveau. Ook hield het zich bezig met de ontwikkeling van Europese strategieën ter bestrijding van deze problemen. ... european

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... de beste prestatie voor het behoud van het cultureel erfgoed - european

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Parlement & Politiek - Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... european

                                                                                                                                           
fascisme
Kunstbus - Het fascisme (o) Politiek systeem berustende op ultranationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen, autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. Fascisme ( Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat aan de macht was van 1922-1943 in Italië, van 1928 - 1974 in Portugal, van 1933-1945 in Duitsland, van 1939-1975 in Spanje en nu nog steeds bestaat in andere landen. ... kwaad daglicht te staan (zie de moord op matteotti), maar veel european

                                                                                                                                           
Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Parlement & Politiek - Dit agentschap draagt bij aan het Europees sociaal beleid door onderzoek te doen naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. ... european

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 276