YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur europese unie lidstaten europese commissie europees parlement raad verdrag van lissabon taal raad van ministers raad van de europese unie raad van europa aardrijkskundige namen europese raad europese hof van justitie eurocommissarissen groningen verenigde naties navo hoofdletter of kleine letter relatie eu-turkije europarlementarier uitdrukkingen en spreekwoorden verdrag van maastricht europa in de wereld wereldspelers mogherini europese dienst voor extern optreden buitenlands beleid van de europese unie beleid humanitaire hulp wereldhandelsorganisatie (wto) beleid ontwikkelingssamenwerking hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid handelsbeleid van de europese unie bureau voor humanitaire hulp (echo) hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid defensiebeleid van de europese unie ontstaan in 1951 europese vrijhandelsassociatie (handelsorganisatie van zwitserland, noorwegen, ijsland en liechtenstein) tweede kamer d66 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 16264 voor - europa in de wereld - in 3.30409789085388 seconden.
Zoektermen in en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Europa in de wereld

De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wie doet wat: Europese instellingen en organen

Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... en organen - hoofdinhoud bron: europees parlement binnen europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... europese unie nl portaal: buitenlandse betrekkingen raad van europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... jongeren en sport beantwoordt aan de doelstellingen van de europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

continent Europa

Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal-Europa ... europa - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... buitenlands beleid van de europese unie defensiebeleid europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... aanvullingen van de raad. voor nederland zijn de volgende europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Handelsbeleid

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... crisis het protectionisme in de vorm van staatssteun binnen europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Symbolisme-in-de-literatuur

Literaire stroming die van Frankrijk uitging en zich vanaf 1890 over heel Europa verspreidde. Ze verwierp de objectieve weergave van de werkelijkheid van het realisme en het naturalisme en probeerde het onderliggende en irrationele waarneembaar te maken. ... die van frankrijk uitging en zich vanaf 1890 over heel europa - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Reizen in de Europese Unie

EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... en in cyprus mag u een drankje extra drinken: ieder land in europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederland over Europa

Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... over europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Sphinx

Polygoon journaal uit 1965 over de onthulling van het standbeeld van petrus regout in Maastricht. ... was het feit dat nederland in tegenstelling tot de rest van europa - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie in cijfers

Met meer dan 500 miljoen inwoners heeft de Europese Unie na China en India de meeste inwoners ter wereld. Veel meer dan de ruim 300 miljoen inwoners die de Verenigde Staten tellen. Het oppervlak van de EU is relatief klein, ruim vier miljoen vierkante kilometer. ... (en) eurostat - het centraal bureau voor de statistiek van europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Realisme-in-de-literatuur

Realisme De term realisme die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven is min of meer synoniem geworden met naturalisme. ... de nederlaag van napoleon i in 1815 en de nieuwe ordening van europa - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... hoogwaardig zijn, zodat de eu haar doelstellingen van de europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-VS
Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... milieubeleid. met het aantreden van barack obama in 2008 keek europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... ook internationale solidariteit en een democratisch en sterk europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... doel is het vergroten van het europese concurrentievermogen. europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... west-europese landen die op die manier wilden voorkomen dat europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... er voortgebouwd op de lissabonstrategie in de vorm van de europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese aanpak klimaatverandering

De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. ... nog hoger uitvallen. daarnaast kan een daadkrachtig optreden europa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 207